Notater for kandidater

Denne funksjonen er tilgjengelig for Forfatter, Hovedansvarlig og kandidater.

Informasjon: Denne funksjonaliteten er for øyeblikket i Beta og bare tilgjengelig for kunder med testkonto. Kontakt Service Desk hvis du ønsker å aktivere og teste. Når den er aktivert, vil denne funksjonen erstatte den eksisterende fremhevingsfunksjonen for elever der dette allerede er aktivt.

Innhold

Introduksjon

Funksjonen for notater og markering gir kandidater mulighet til å markere tekst og ta notater underveis i prøven. Notater og markeringer er kun synlige så lenge prøven pågår, eller så lenge det er åpnet for ny innlevering. Når prøven er levert er notater og utheving ikke lenger tilgjengelig. 

Det er kun kandidaten som kan se egne notater og markeringer, og siden de ikke leveres sammen med besvarelsen vil de heller aldri bli tilgjengelig for hovedansvarlig eller sensor.

 

Aktivere notater og utheving i designinnstillinger

 1. Start med å opprette en en prøve under Prøvermodulen.
 2. Når du er ferdig med å sette opp prøven, gå over til designinnstillinger.
 3. Klikk Aktiver Egne notater (Beta)
  1.png

 4. For å se hvordan det ser ut for studenten kan du gjerne teste funksjonen ved å utheve noe tekst i designforhåndsvidningen. En tekstboks med meldingen Note og Highlight vil vises. 
  Disse er ikke oversatt i forhåndsvisning for forfatter og hovedansvarlig.
  2.png

Hvordan ser det ut for kandidaten?

Det er mulig å markere og ta notater i oppgaven eller i seksjonsdokumentet.

Det er ikke mulig å markere og ta notater på følgende funksjoner: 

 • bilder
 • videoer
 • interaksjonselementer (som flyttbare alternativer i en dra og slipp-interaksjon og instruksjon)
 • globale elementer
 • navigeringselementer
 • svartekst

Markering

 1. For å kunne markere tekst så må kandidaten først velge ønsket tekst og klikke Markering
  3.png


 2. Den markerte teksten vil bli fremhevet i gult og markeringen lagres automatisk.
  4.png

 3. Fremheving kan slettes ved å klikke på den markerte teksten og klikke Slett. 
  5.png

Notattaking 

Om notater:

 • Notater er private. De er fullstendig skjult fra hovedansvarlige, sensorer og eksamensvakter til enhver tid.
 • Notater er bare tilgjengelige så lenge kandidaten er aktiv i prøven. Etter at kandidaten har levert er ikke notater lenger tilgjengelige.
 • I gruppeeksamener er notater synlige/delt mellom medlemmene i gruppen.
 • Tekst i PDF-paneler, ytterligere ressurser, likninger og media kan ikke noteres på.
 • Notater bør ikke være aktivert i prøver der begrensede navigasjonsregler gjelder (naviger tilbake forbudt, navigasjonspiler skjult) fordi kandidatene kan navigere mellom oppgaver ved å se på notater på de forskjellige oppgavene.
 1. For å kunne skrive notater må kandidaten først velge ønsket tekst og klikke Notat
  6.png

 2. Den markerte teksten vil bli fremhevet i turkis, og et notatpanel vil automatisk vises på den høyre siden av skjermen. Her kan kandidatene notere i boksen. Notatene lagres automatisk.
  7.png

 3. for å navigere mellom notater, klikk hvor som helst innenfor notatboksen (1), teksten det gjelder vil vises i turkis (2). Man kan også klikke på den markerte teksten og notatboksen vil fremheves i blått.
  8.png

 4. Kandidaten kan legge til flere notater etter et notat er lagret. Notater kan også bli endret på, eller slettes ved å klikke Slett 
  9.png

 5. Og deretter Bekreft sletting
  10.png

 6. For å lukke notatpanelet, klikk på krysset (1) oppe i høyre hjørne. For å skjule den gule fremhevingen, klikke øyeikonet (2) 11.png

 7. For å vise notatpanelet, klikk på hvilken som helst markert tekst i spørsmålet eller seksjonsdokumentet, eller klikk på notatsymbolet i høyre hjørne
  12.png
Informasjon
Det følgende beskriver hvilke situasjoner notater og markeringer er tilgjengelige i:
 • Se på egen besvarelse etter innlevering - notater og markeringer er ikke tilgjengelige
 • Se på kandidatens besvarelse som eksamensvakt, hovedansvarlig eller sensor - notater og markeringer er ikke tilgjengelige
 • Fortsette på prøven som kandidat etter at prøven er åpnet for ny innlevering - notater og markeringer er tilgjengelige

Kjente begrensninger:

 • Ikke støttet for markering av matematiske ligninger (dette er ikke blokkert, men fungerer ikke optimalt).
 • Markeringer kan være forsinket hvis man fremhever matematiske inndatafelter.
 • Bør ikke brukes i prøver hvor navigasjon er deaktivert for kandidater, fordi kandidaten vil kunne navigere frem og tilbake gjennom prøven ved å se på fremhevinger og notater de har lagd. 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig