Fordeling av oppgaver

Innholdsfortegnelse

Introduksjon

Fordeling av oppgaver lar deg individuelt fordele oppgaver i en prøve til spesifikke sensorer. Denne funksjonen skaper en mer fleksibel måte å fordele arbeidsflyten mellom sensorer, for eksempel ved å tildele alle langsvarsoppgaver til én bestemt sensor.

 

 

 

Fordeling av oppgaver

I denne videoen går Bianca gjennom hvordan du bruker Vurdering av oppgaver i vurderingsverktøyet Vurdering 2.0. Videoen er på engelsk.

 

Aktivering av Fordeling av oppgaver

Dette alternativet er tilgjengelig for hovedansvarlige

 1. I prøveinnstillingene, Arbeidsflyt for sensorer, velg Delt vurdering.
 2. Velg Aktiver fordeling av oppgaver.

 

mceclip0.png

Under Sensorers rettigheter,  gir den første rullegardinmenyen deg muligheten til å bestemme hvilke typer tillatelser du skal gi sensorene dine: 

 1. Sensorer kan se og vurdere alle oppgaver, uavhengig av tildeling
 2. Sensorer kan se alle oppgaver, men kun vurdere oppgaver som er tildelt seg selv
 3. Sensorer kan kun se og vurdere oppgaver som er tildelt seg selv

I den andre menyen har du muligheten til å velge hvem som har kontroll over oppgavefordelingen:  

 1. Sensorer kan ikke fordele oppgaver (Kun hovedansvarlig)
 2. Sensorer kan fordele oppgaver

Sensorers rettigheter kan også justeres per kommisjon i kommisjonens arbeidsflytinnstilling.

 

Oppsett av siden "Oppgaver" i Vurdering 2.0

 1. Under sider for hovedansvarlig, velg Oppgaver.                                                 mceclip2.png
 2. Oppgavesiden åpnes og følgende informasjon vil bli vist:
  1. Nummer: Oppgavenummer
  2. Navn: Oppgavens tittel
  3. Oppgavetype: Hvilken type oppgaven er (flervalg (ett svar), langsvar, etc.)
  4. Ansvarlig: Hvem oppgaven er tildelt til
  5. Maks poeng: Maksimal poengsum på oppgaven

   mceclip3.png

 3. Klikk på forstørrelsesglass-ikonet mceclip1.pngfor å søke med tekst, filtrerings-ikonet mceclip3.png  for å legge til filtre, og valg-ikonet 2020-11-27_08h54_29.png for å vise andre mulige valg. mceclip4.png

 

Hvordan fordele oppgaver og seksjoner

Når man skal fordele oppgaver, vil funksjonaliteten åpne en ny side som er kalt for "Innstillinger". Under vil vi gå gjennom hvordan navigere til siden "Innstillinger", hvordan tildele en oppgave til en sensor, og hvordan tildele en seksjon.

 

Innstillingssiden for fordeling av oppgaver kan åpnes på to måter:

 1. På siden Oppgaver, klikk valg-ikonet 2020-11-27_08h54_29.pngved siden av en seksjon eller oppgave, og velg Rediger fordeling. mceclip6.png
 2. Via toppmenyen, klikk Valg og velg Fordeling av oppgavermceclip5.png

For å fordele oppgavene til sensorer, klikk på nedtrekksmenyen under kolonnen Ansvarlig. Velg så de(n) sensoren(e) som oppgaven skal tildeles til. Hvis ingen sensor(er) har blitt tildelt oppgaven, vil det stå "Ikke tildelt".mceclip7.png

 

Hvis du ønsker å tildele hele seksjoner, trykk på nedtrekksmenyen i samme kolonne ved siden av seksjonen. mceclip9.png

 

For å lagre tildeling av oppgaver og/eller seksjoner, trykk på den blå knappen Oppdater. mceclip10.png

Hvis du av en eller annen grunn trenger å forlate Innstillinger-siden før du oppdater, vil endringene som du har gjort bli lagret som utkast.

Visning av oppgaver for sensorer

For sensor(er).

Visningen for sensorer kommer an på sensors rettigheter som ble satt i prøveinnstillingene:

 1. Sensorer kan se og vurdere alle oppgaver, uavhenging av tildeling
 2. Sensorer kan se alle oppgaver, men kun vurdere oppgaver som er tildelt seg selv
 3. Sensorer kan kun se og vurdere oppgaver som er tildelt seg selv
Merk: Om sensor(er) har mulighet til å fordele oppgaver selv eller ikke, kommer an på hva som er satt i prøveinnstillingene under Fordeling av oppgaver.

 

1. Sensorer kan se og vurdere alle oppgaver, uavhengig av tildeling

Vurderingsverktøyet vil vises som normalt. Sensor(er) har rettighet til å se og vurdere alle oppgaver.

mceclip20.png

 

2. Sensorer kan se alle oppgaver, men kun vurdere oppgaver som er tildelt seg selv

Sensor(er) kan se alle oppgavene på prøven, men har ikke tilgang til å gi poeng eller karakterer på de oppgavene som ikke er tildelt vedkommende. 

mceclip19.png

 

3. Sensorer kan kun se og vurdere oppgaver som er tildelt seg selv

Merk: Hvis funksjonen Sensorer kan kun se og vurdere oppgaver som er tildelt seg selv er valgt, men ikke alle oppgaver har blitt tildelt en eller flere sensorer, vil sensor(ene) også kunne se de oppgavene som ikke har blitt tildelt noen. 

Vurderingsverktøyet vil vises som normalt, men sensor kan kun se og vurdere de oppgavene som er tildelt vedkommende. Nummereringen på oppgavene kan derfor opplevelses som segmentert.

 

mceclip18.png

 

Fordeling av oppgaver hvor én sensor godkjenner vurderingen

Hvis samarbeidsinnstillingen Én sensor godkjenner vurderingen på vegne av alle er valgt i prøveinnstillinger - Arbeidsflyt for sensorer, kan hvilken som helst sensor godkjenner vurderingen på vegne av alle sensorene selv om ikke alle sensorene har vurdert oppgavene de har blitt tildelt. 

Når en sensor godkjenner på vegne av alle sensorer, vil en advarsel dukke opp hvor sensoren må bekrefte poeng og karakterer på vegne av alle. mceclip22.png

 

Dersom en sensor har bekreftet på vegne av alle før alle sensorene har vurdert oppgavene som de har blitt tildelt, kan hovedansvarlig gjenåpne vurderingen i Vurdering 2.0 ved åpne Valg-menyen og velge Gjenåpne vurdering.

Informasjon: Dette vil også gjelde ved bruk av kommisjoner hvor innstillingen én sensor godkjenner vurderingen er valgt. Én sensor vil da bekrefte vurderingen på vegne av alle sensorene i kommisjonen. 

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig