PCI oppgavetype og mal

Tilgengelig for brukere med Utvidet tilgang (for opprettelse av PCI verktøy og PCI maler), og Forfatter (for bruk av PCI spørsmål).

Informasjon: Denne funksjonen krever aktivering og er for øyeblikket i lukket beta.

Introduksjon

Inspera støtter de mest brukte IMS QTI spørsmålstypene, som langsvar, flervalg (ett svar), flervalg (flere svar), fyll inn tekst, fyll inn tall, fyll inn matematikk, sant/usant, paring, sammensatt, dra og slipp, og feltvalg. I tillegg, støtter Inspera opprettelsen og bruken av spørsmål som ikke overholder QTI, som likevel kan bli utvekslet gjennom IMS portable custom interaction (PCI).

Portable Custom Interaction (PCI) er en IMS grobal standard som can bli definert av følgende:

“Portable Custom Interaction (PCI) definerer en standard måte for teknologistøttede elementer (TEI) eller tilpassede interaksjonstyper å være representert som en del av spørsmål og testinteroperabilitet (QTI) og Accessible Portable Item Protokoll (APIP) -spesifikasjonene."

Denne artikkelen forklarer hvordan rich tools spørsmålstyper kan bli opprettet og brukt i Inspera gjennom IMS Portable Custom Interaction (PCI). Den skisserer også de tre forskjellige innholdstypene i Inspera, PCI verktøy, PCI Maler, og PCI Spørsmål, som legger til rette for en effektiv arbeidsflyt for å lage PCI innhold.

Informasjon: PCI spørsmåltyper har ikke offline support, men krever at kandidaten har internettilkobling gjennom prøven. Supporttiden fra Inspera kan være lenger hvis det gjelder disse spørsmålstypene.

 

Terminologi

Begrep

Definisjon

IMS QTI 

IMS Question og Test Interoperability specification (QTI) definerer et standardformat for representasjon av vurderingsinnhold, og støtter utvekslingen av dette materialet mellom Oppgaver- og Prøvermodulene. Det gjør at vurderingsmateriell kan forfattes og leveres på flere systemer om hverandre.

IMS PCI

IMS Portable Custom Interaction (PCI) definerer en standard måte for teknologistøttede elementer (TEI) eller tilpassede interaksjonstyper å bli representert som en del av IMS spørsmål og testinteroperabilitet (QTI) spesifikasjonen.

Inspera Assessment PCI Verktøy 

En pakke bestående av et bibliotek, for eksempel GeoGebra, sammen med nødvendig kode for kommunikasjon mellom verktøyet og Inspera Assessment.

Inspera Assessment PCI Mal

En PCI-mal er tilknyttet et PCI-verktøy. Malen definerer input- og output-variabler som skal kommuniseres til og fra verktøyet.

Inspera Assessment PCI Spørsmål 

Et PCI-spørsmål er et spørsmål opprettet fra en PCI-mal.

STEM

Science, Technology, Engineering and Mathematics. (Realfag)

 

Innholdstyper

PCI Verktøy

PCI verktøyet er en Inspera Assessment innholdstype som danner grunnlaget for å lage en eller flere rich tools spørsmålstyper. Basisen for PCI verktøyet kan være et eksisterende verktøy som GeoGebra og Desmos, men også et skreddersydd verktøy laget fra bunnen av ved hjelp av standard moderne webteknologier, inkludert HTML og Javascript.

 

Et PCI verktøy er opprettet ved å laste opp en zip-fil som inneholder alle nødvendige filer, gjennom en meny vist i Figur 1 nedenfor.

mceclip0.png

Figur 1 Konfigurasjonspanel for opplasting av en zip-fil som inneholder alle filene i det nye PCI-verktøyet og for å definere verktøyets navn.

 

PCI Maler

Når PCI verktøyet er definert, er det mulig å definere en eller vanligvis mange PCI maler tilkoblet verktøyet. PCI malen er definert ved å sette mal-variablene som kan bli delt inn i tre forskjellige kategorier, som vist i Tabell 1 nedenfor. Et eksempel av disse er konfigurert som det vises i Inspera Assessment i Figur 2.

 

Variabel kategorier

Hensikt

Eksempel

Forhåndsdefinerte variabler

Variabel som brukes til å initialisere spørsmålet opprettet fra denne malen. Variabelen er ikke synlig og kan derfor ikke redigeres av forfatteren.

showAlgebraInput=false

Input variabler

Variabel som brukes til å initialisere spørsmålet opprettet fra denne malen. Spørsmålsforfatteren kan redigere denne variabelen.

maxXaxis=20

Output variabler

Variabler av denne typen rapporteres tilbake fra verktøyet og brukes til automatisk retting.

area=15

Tabell 1: De forskjellige typene PCI-malvariabler og deres formål. Eksemplene er verdier for en mal (ved hjelp av GeoGebra) der studenten blir bedt om å tegne et rektangel med et bestemt område.

 

mceclip1.png

Figur 2 Konfigurasjonspanelet for verktøymalen. De forskjellige malvariablene er definert.

 

PCI Spørsmål

Etter at PCI-verktøy og PCI-maler er definert og publisert, kan forfatteren lage sine egne PCI-spørsmål. Når forfatteren velger Ny oppgave, er de publiserte PCI-malene tilgjengelige i dialogboksen, som vist i Figur 3 nedenfor.

mceclip2.png

Figur 3 Dialogboksen Ny oppgave med en liste over publiserte PCI-maler.

 

 

Roller og tilganger

Tilgangen til å lage de forskjellige PCI-innholdstypene styres av Inspera Assessment standard tillatelsessystemet. Som standard for oppretting av PCI-verktøy og PCI-maler kreves utvided tilgang, mens forfatter-PCI-spørsmål bare krever forfatterrollen.

Redigering av PCI Spørsmål

Å sette input variabler

Forfatteropplevelsen for PCI-spørsmål er veldig lik QTI-spørsmålstypene. Input-feltene til høyre er nøyaktig de samme som for andre automatisk rettede spørsmål bortsett fra Input-variablene og feltene Riktig svar (se Figur 4).

mceclip3.png

Figur 4 Redigering av PCI Spørsmål.

 

Forhåndsvisning

PCI-spørsmål kan forhåndsvises på samme måte som vanlige QTI-spørsmål. I forhåndsvisningsmodus, når forfatteren registrerer et svar, tegnes en grønn eller rød ramme rundt interaksjonen avhengig av om spørsmålet blir vurdert som riktig eller galt (se Figur 5).

mceclip4.png

Figur 5 En grønn ramme vises i forhåndsvisningsmodus når riktig svar registreres.

 

Inspera Assessment Eksempel PCI Spørsmåls typer

Inspera Assessment tilbyr et sett med PCI-spørsmålsmaler som er spesielt designet for grunnskole- og vgs-matematikk - som vi kan dele på forespørsel fra kunden. Disse spørsmålstypene fungerer som eksempler, og hvis du bruker dem, tilbyr vi ikke support desk.


Disse spørsmålstypene er:

 • Spørsmålstypen for nummerlinje krever at elevene drar og slipper et punkt på riktig sted på tallinjen. Nummerlinjen kan konfigureres med en minimums- og maksimumsverdi og med trinnintervallet på aksen. Det er også mulig å legge til et bilde for å følge punktet.

 • Spørsmålstypen for målebeger ber elevene justere vannstanden i et målebeger for å gjenspeile riktig mengde som spesifisert i spørsmålet. Spørsmålet støtter forskjellige måleenheter og kan dermed også brukes til å teste enhetskonvertering.

 • Spørsmålstypen for mønster- og telling gir elevene i oppgave å merke riktig antall celler i et rutenett, eller å produsere et nøyaktig mønster som er beskrevet i spørsmålet.

 • Spørsmålstypen for søylediagram og linjediagram krever at elevene justerer en eller flere søyler eller linjer for å gjenspeile tall gitt i spørsmålet. Det er mulig å fryse noen av stolpene eller punktene (på linjediagrammet) for å begrense oppgaven til å justere bare en av mange andre stolper eller punkter.

 • Spørsmålstypen for koordinatsystem støtter et bredt utvalg av innstillinger. Det er mulig å tegne punkter, linjesegmenter, linjer og hvilken som helst polygon som en del av det opprinnelige spørsmålet. Studentens oppgave er da å tegne et punkt, en linje, et linjestykke eller en polygon som tilfredsstiller spesifikke forhold. Disse kan omfatte, men er ikke begrenset til:
   • Et spesifikt punkt, linje eller linjesegment;
   • En bestemt trekant, rettvinklet trekant eller en med et gitt område
   • En bestemt firkant, kvadratisk parallellogram eller ett med et gitt område
   • En bestemt polygon eller en med et gitt område

Siden hver spørsmålstype har et sett med inputparametere som gir høy grad av konfigurerbarhet, kan disse 5 typene brukes til å lage et bredt utvalg av spørsmål.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig