Redigering av terskelverdier i Vurdering 2.0

Tilgjengelig for Sensor og Hovedansvarlig 

Å bruke terskelverdier betyr at sensor(ene) vil gi poeng på hvert spørsmål. Basert på totalt antall poeng oppnådd av kandidaten genereres det automatisk en karakter i Inspera Assessment. Karakteren regnes ut basert på terskelverdier. Sensor kan enkelt overstyre den foreslåtte karakteren.

Terskelverdiene defineres først av hovedansvarlig før før prøven aktiveres. De kan deretter redigeres av hovedansvarlig i prøveverktøyet eller i Vurdering, og av sensoren i Vurdering helt fram til til karakteren er bekreftet. Les mer om Terskelverdier for hovedansvarlig.

 

Redigering av terskelverdier i Prøver


Vis terskelverdiene i Vurdering ved å klikke "Valg" øverst til høyre og deretter "Beregn karakterer" under Innstillinger.

2020-10-01_14h56_44.png

Du vil nå kunne se terskelverdiene presentert som en tabell med følgende kolonner:

1. Karakter: Karakterene som vises her avhenger av karakterskalaen som er satt opp på prøven.
2. Minimumspoeng: Minimum antall poeng som trengs for å oppnå en spesifikk karakter. Det er her du redigerer terskelverdiene.
3. Fra - til (poeng): Området av poeng som gir en spesifikk karakter.
4. Prosent riktige svar: Området som resulterer i en spesifikk karakter i prosent av total poengsum.
5. Kandidater: Antall kandidater med en spesifikk karakter. Hvis du ikke har startet vurderingen enda, vil det stå 0 i kolonnen Kandidater for alle forskjellige karakterer, ettersom kun kandidater med poeng på alle spørsmål vil vises i tabellen.
(Denne kolonnen er bare tilgjengelig for sensorer.)
6. % av totale kandidater: Vil være tom hvis vurderingen ikke har startet, ettersom kun kandidater med poeng på alle spørsmål vil vises i tabellen.
(Denne kolonnen er bare tilgjengelig for sensorer.)
7. Gj.sn. karakterer: Gjennomsnittet av poeng for kandidater med den spesifikke karakteren. Vil være tom hvis vurderingen ikke har startet enda, ettersom kun kandidater med poeng på alle spørsmål vil vises i tabellen.
(Denne kolonnen er bare tilgjengelig for sensorer.)

mceclip3.png

Før vurderingen har startet vil de tre kolonnene til høyre være tomme.

mceclip4.png

I dette tilfellet er to kandidater vurdert, og vises derfor i tabellen.

 

Redigering av terskelverdier i Vurdering

Terskelverdiene kan redigeres av hovedansvarlig og sensor så lenge karakteren ennå ikke er bekreftet.

Du kan redigere terskelverdiene ved å trykke på opp og ned-pilene ved siden av verdiene i kolonnen med minimumspoeng, eller ved å skrive ønsket verdi direkte. Hele tabellen vil bli oppdatert med nye verdier når du redigerer terskelverdiene. Verdiene innenfor parentes "()" er de opprinnelige verdiene som de var før du begynte å redigere.

threshold-4-no.png

Minimumspoeng for karakter B og C er redigert i dette eksemplet ovenfor.

Du kan tilbakestille alle endringer ved å klikke på "Tilbakestill endringer" skrevet i blått over tabellen, eller tilbakestille endringer på bestemte karakterer ved å klikke på tilbakestillingspilen på den raden. Dette gjør det mulig å leke med terskelverdiene, siden du alltid har sikkerhetskopi for å tilbakestille endringene.

Hvis terskelverdiene redigeres, vil det stå "Redigert". Hvis du skulle lukke terskel-redigeringsvinduet uten å lagre, vil ikke endringene dine gå tapt. Det vil i stedet bli merket som "Redigert", og du kan fortsette å redigere der du var da du lukket vinduet.

 

Lagre endringer i terskelverdiene

Når du er fornøyd med endringene av terskelverdiene, trykker du "Oppdater", og deretter "Oppdater nå". Dette lagrer de nye terskelverdiene og oppdaterer karakterene for alle kandidatene i testen.

2020-10-05_12h09_57.png

Endringer av terskelverdier påvirker IKKE:

2. Kandidater som karakterene settes manuelt for
Dette betyr at hvis du setter en manuell karakter på en kandidat og deretter gjør endringer i terskelverdiene, vil kandidaten med en manuell karakter beholde den karakteren uavhengig av endringene.
2. Kandidater som ikke har fått poeng på alle oppgaver
For at en karakter skal beregnes er det en forutsetnign at kandidaten har fått poeng på alle oppgavene. 
3. Karakterer for kandidater som allerede har godkjent vurdering
Dette betyr at hvis du bekrefter en karakter for en kandidat, og deretter gjør endringer i terskelverdiene, vil kandidaten med en bekreftet karakter beholde karakteren uavhengig av endringene.

Når det er mer enn en sensor/hovedansvarlig på en test 

Hvis flere hovedansvarlige og / eller sensorer er i terskel-redigeringsvinduet samtidig, og terskelverdiene blir redigert av noen, vil verdiene bli oppdatert (men ikke lagret) umiddelbart for alle. Dette betyr at endringene ikke trenger å lagres før andre kan se endringene.

Terskelverdiene låses midlertidig mens andre redigerer dem.

2020-10-05_12h15_50.png

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig