Excel til QTI-konvertering

Informasjon: Funksjonen for å importere oppgave (QTI) krever aktivering. Kontakt Inspera Service Desk for å aktivere denne. 

Inspera Assessment (IA) tilbyr brukervennlige grensesnitt for å lage oppgaver direkte i plattformen.  Hvis du allerede har en stor oppgavebank utenfor IA, som er i formater som er upraktiske for å kunne kopiere og lime inn i IA, eller som kan konverteres i en større skala til et strukturert format, kan det være enklere og mer effektivt å få disse oppgavene importert via Excel.

For dette formålet tilbyr Inspera en gratis tjeneste som vil lage oppgaver i IMS QTI 2.1-format basert på en Excel-fil, som deretter kan importeres direkte i Inspera Assessment.

Følgende oppgavetyper støttes for å importere til Inspera Assessment fra Excel:

 

Innholdsfortegnelse

 

Hvordan lage oppgaver i Excel

Merk: Du kan bruke Google Regneark så vel som Excel. Når du har laget ditt Google Regneark, lagrer du det som en .xlsx-fil på din maskin, og deretter kan du importere filen på samme måte som ved en Excel-fil. 

1. Lag en Excel-fil, eller et Google Regneark.

2. Gi arket navnet "questions". 

mceclip0.png

3. Start med den første raden i regnearket. Den fete teksten, som vist nedenfor, skal være overskriften på hver kolonne i regnearket ditt. 

mceclip3.png

A) QuestionType: Oppgavetypen. For øyeblikket støttes:

 • multiple_choice - for oppgavetypen Flervalg (ett svar).
 • multiple_response - for oppgavetypen Flervalg (flere svar). 
 • essay - for langsvarsoppgaver som vanligvis er presentert med en rik tekstredigerer for forfatteren og kandidaten. 

B) QuestionName - Navnet på oppgaven, brukt for å finne igjen oppgaven for administrative formål. 

C) QuestionText - Oppgaveteksten som vises for kandidatene. Denne kan inneholde HTML og LaTeX. Se eksempler lenger ned i artikkelen. 
Selv om du potensielt kan legge til bilder som base64-kodede versjoner, er den anbefalte tilnærmingen for illustrasjoner og andre vedlegg å bruke redigeringsmodusen i Forfatter-verktøyet for disse.

D) Randomize - Bruk avkrysningsmerket  "x", "X"  eller verdien 1 for å indikere at det er ønsket at alternativene skal komme i tilfeldig rekkefølge. La denne være tom hvis du ikke ønsker alternativene skal komme i tilfeldig rekkefølge for kandidatene. 

For oppgavetyper som ikke støtter tilfeldig rekkefølge av alternativer, slik som Langsvar, vil denne kolonnen bli ignorert ved importen.  

E) OptionText -  Teksten som skal vises i alternativene for oppgavetypene  Flervalg (ett svar) og Flervalg (flere svar). Samme formatteringsregler som ved oppgaveteksten (QuestionText). Du kan ha opptil 8 alternativer, hvor hvert alternativ har sin egen kolonne.  Se eksempel nedenfor.

Advarsel: Kolonnen(e) OptionText kan ikke være rene siffer. Siffer i kombinasjon med tekst fungerer. Du bør også unngå følgende spesialtegn fordi de vil blokkere importen: ", < and >. 

F) IsCorrect - Bruk avkrysningsmerket "x", "X"  eller verdien 1 for å indikere at alternativet til høyre er det riktige svaret. La cellen være tom eller bruk verdien 0 til å indikere at dette ikke er det riktige svaret. 

Tips: Hvis du bruker alternativer i tilfeldig rekkefølge (Randomize), kan du alltids skrive inn det riktige svaret som første alternativ uten at det påvirker oppgavens sikkerhet eller integritet.  

 

4. Etter du har fylt ut regnearket, lagrer du det som en .xlsx-fil. Deretter importerer du oppgavene til Inspera Assessment. Når du importerer .xlsx-filen til Inspera Assessment kan det hende at du må velge "Alle filer" for å finne Excel-filen. Dette avhenger av hvilken datamaskin eller hvilken nettleser du bruker. 

mceclip0.png

 

Se artikkelen Importere oppgaver og oppgavesett (QTI) for mer informasjon om hvordan importere oppgaver og oppgavesett.  Bak kulissene konverteres .xlsx-filen til en zip-fil i IMS QTI 2.1-format, som deretter importeres til Inspera Assessment.

Viktig: En import av denne typen støtter for tiden ikke avansert poenggivning for oppgaver. All poenggivning av oppgaver må endres manuelt i Inspera Assessment etter import. 

 

Formatering og LaTeX

Formatering kan gjøres ved å inkludere grunnleggende HTML-formateringskoder som <b> i Excel-celleinnholdet.

 • Fet tekst:  <b>text</b>
 • Kursiv tekst: <i>text</i>
 • Understreket tekst: <u>text</u>

Du kan også la teksten være "ren" i importen og formatere den i redigeringsmodusen etter importen til Inspera Assessment. 

Hvis du ønsker å inkludere LaTeX, kan du skrive det matematiske uttrykket i en parentes slik som dette: 
\( matematisk uttrykk \)

 

Formateringskoder som støttes:

[“b”, “strong”, “i”, “em”, “mark”, “small”, “del”, “ins”, “sub”, “sup”, “ul”, “ol”, “li”]

 

Eksempler på bruk av LaTeX: 

 • \( \sqrt{4x^2} \) vil vises slik som dette: Screenshot_2020-08-18_at_13.12.42.png
 • \((2x\sin (xyz)+x^2yz\cos (xyz))\mathbf {i}+x^3z\cos (xyz)\mathbf {j}+x^3y\cos (xyz)\mathbf {k}\) vil vises som Screenshot_2020-08-18_at_13.13.22.png
Tips: Forsikre deg om at oppgavene ser ut og fungerer slik som ønsket ved å svare på oppgavene i forhåndsvisning. Sjekk spesielt at formatert tekst og LaTeX vises slik som det skal. 

 

Poeng

Standard poenggiving på importerte oppgaver:

Flervalg (ett svar): 1 poeng for riktig svar og 0 poeng for feil svar.

Flervalg (flere svar): 1 poeng for riktig svar og 0 poeng for feil svar.

Langsvar: Maksimum poengsum på 10 poeng.

Hvis du ønsker å endre poenggivingen til noe annet så må det endres i forfatterverktøyet etter at oppgavene er importert.

 

Eksempler

Vi vil gi deg noen eksempler på hvordan Excel-filen din skal se ut.

Merk: Nederst i denne artikkelen kan du finne Excel-filer som du kan bruke som maler til å importere oppgaver til Inspera Assessment. 

 

Eksempel 1: Alle tre oppgavetypene

Dette er et eksempel på en import av tre forskjellige oppgavetyper: 

 • Langsvar
 • Flervalg (flere svar) - Fire alternativer, hvor to av disse er riktige (markert med verdien 1 i cellen til høyre for de riktige alternativene). De alternativene som ikke er riktig svar er markert med verdien 0 i cellen til høyre for alternativet. 
 • Flervalg (ett svar) - Tre alternativer, hvor ett av alternativene er riktig (markert med verdien 1 i cellen til høyre for alternativet). De alternativene som ikke er riktig svar er markert med verdien 0 i cellen til høyre for alternativet. 

Din Excel-fil må inneholde følgende rader og kolonner: 

mceclip4.png

 

Eksempel 2: Langsvar-oppgaver

Dette er et eksempel på en import av to langsvars-oppgaver. 

Merk: Hvis du skal kun importere langsvar-oppgaver trenger du kun de tre første kolonnene (QuestionType, QuestionName og QuestionText), da de andre kolonnene vil bli ignorert i importen.  

Din Excel-fil må inneholde følgende rader og kolonner: 

mceclip7.png

 

Eksempel 3: Flervalg (flere svar)-oppgaver

Dette er et eksempel på en import av fire flervalg (flere svar)-oppgaver. 

Flervalg (flere svar)  vil automatisk ha poenggivningen 1 poeng på riktige svar og 0 poeng på ikke rikige svar. Dette gjelder også flervalg (ett svar). Ønsker du å sette en annen poenggivning enn dette, må dette endres direkte på oppgaven i Inspera Assessment etter importen. 

Din Excel-fil må inneholde følgende rader og kolonner: 

mceclip8.png

 

Informasjon:
 • Arket i regnearket må ha navnet "questions". Alle andre ark vil bli ignorert i importen. Dersom arket ditt for eksempel heter "ark1", vil ikke importen fungere. 
 • Du kan navngi .xlsx-filen det du ønsker. Når du importerer filen til Inspera, vil det genererte oppgavesettet få navnet "excel2qti" uavhengig av hva du har kalt filen din. 
 • Husk å forhåndsvise oppgaven og sett riktig poenggivning på hver oppgave. 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 5 syntes dette var nyttig