Ny innlevering

Denne funksjonen er tilgjengelig for hovedansvarlig og stedansvarlig.

Ved behov så kan hovedansvarlig eller stedansvarlig åpne for ny innlevering for kandidater på en prøve. Dette gjør at kandidaten kan redigere svaret og levere på nytt, også etter at prøven er ferdig.

For å ta i bruk funksjonen, velg en kandidat i kandidatlisten, og velg handlingen Ny innlevering. Dette vil vise flere muligheter som vi skal gå nærmere gjennom i denne artikkelen. Merk at tilgjengeligheten på de forskjellige valgmulighetene kan variere basert på prøvens og kandidatens status.

Informasjon: Ny innlevering kan bare gjøres så lenge kandidaten ikke har fått noen poeng eller karakter.

 

2020-08-07_13h47_43.png

 

1. Ikke åpne for ny innlevering

Denne kan velges dersom kandidaten allerede har fått åpnet for ny innlevering, og det gis to valg.

2020-08-07_14h36_00.png 

Begge valgene vil stenge for ny innlevering, og kandidaten vil ikke lenger ha tilgang til prøven.

 • Lagre gjeldende versjon
  Dette valget vil oppdatere kandidatens status til levert, og den nyeste versjonen av besvarelsen er den som leveres. Det inkluderer alt kandidaten har gjort etter at det ble åpnet for ny innlevering.
  Tips: Hvis du ønsker å levere på vegne av kandidaten kan du bruke dette valget. Hvis kandidaten har lagret en besvarelse vil den leveres nå.
 • Lagre opprinnelig innlevering
  Dette gjenoppretter besvarelsen og kandidatens status til slik den var før det ble åpnet for ny innlevering. Hvis kandidaten ikke hadde levert før det ble åpnet for ny innlevering vil den helle rikke få status levert nå.

 

2. Åpne for ny innlevering til prøven stenger

Dette valget er tilgjengelig så lenge prøven fremdeles er åpen. Dette valget gjør at kandidaten kan fortsette prøven så lenge den er åpen. Dette er riktig valg dersom kandidaten f.eks. har feilaktig levert besvarelsen.

Hvor lenge prøven er åpen varierer mellom kandidater, det kan være ekstra tid lagt til, prøven kan være satt opp med varighet eller en individuell sluttid kan være satt. Kandidaten vil få tilbake sin opprinnelige sluttid med dette valget.

 

3. Åpne for ny innlevering

Ved å velge denne vil de to første valgene være tilgjengelig hvis prøven fremdeles er åpen, mens alle tre valgene er tilgjengelig hvis prøven er avsluttet.

2020-08-07_14h21_18.png

 • Ingen tidsbegrensning
  Ved å velge dnene kan kandidaten fortsette å redigere besvarelsen helt til det blir lukket for ny innlevering igjen. 
  For å lukke for ny innlevering, velg kandidaten i kandidatlisten og klikk på handlingen Ny innlevering. Velg Lagre gjeldende versjon for å levere det kandidaten har gjort i perioden det var åpent for ny innlevering.

 • Lukk ny innlevering dato og tidspunkt
  Sett dato og tidspunkt for når det skal lukkes for ny innlevering. Ny innlevering vil lukkes automatisk på det valgte tidspunktet.

  Hvis prøven er satt opp med automatisk innlevering vil besvarelsen bli automatisk levert på det valgte tidspunktet. 

 • Lukk ny innlevering om X minutter
  Kun tilgjengelig når prøvens sluttid har passert.

  Velg et antall minutter kandidaten skal ha ny innlevering åpen. Det vil automatisk lukkes for ny innlevering når tiden løper ut. Hvis prøven er satt opp med automatisk innlevering vil besvarelsen bli automatisk levert når tiden har løpt ut. 

  Denne varianten legger ekstra tid til på kandidaten, og du vil se en beregning av denne under minuttvelgeren.
  2020-08-07_14h29_43.png

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 6 syntes dette var nyttig