Hovedansvarlig - valg for arbeidsflyt i Vurdering 2.0

Når du er hovedansvarlig på en prøve så har du flere muligheter til å styre vurderingsprosessen. Denne artikkelen vil beskrive de forskjellige valgmulighetene for å overstyre sensors arbeidsflyt.

Sensorene vil styre stegene i arbeidsflyten selv, men i noen situasjoner kan det være nødvendig at hovedansvarlig overstyrer arbeidsflyt på vegne av sensorene. Dette sørger for fleksibilitet i vurderingsprosessen. Hovedansvarlig kan gå både framover og tilbake i arbeidsflyten.

Sensorene på en prøve følger arbeidsflyten som er satt for dem i forberedelsesfasen. Hvis prøven har kommisjoner kan man stille inn forskjellig arbeidsflyt per kommisjon. 

Hvis prøven har kommisjoner må du som hovedansvarlig først velge kommisjon i vurderingsverktøyet for å få tilgang til valgene for arbeidsflyt. 

Valg for arbeidsflyt vil ikke vises med mindre alle forutsetningene for det valget er på plass. I praksis vil det si at bare de valgene som er mulig å gjøre vil vises. 

 

Hvor finnes valgene for arbeidsflyt

Når generell arbeidsflyt er satt til Godkjenning av vurdering: Alle på en gang så er valgene tilgjengelig i toppmenyen, under Valg.

workflow-header-1-NO.png

 

Når generell arbeidsflyt er satt til Godkjenning av vurdering: Pr kandidat så er valgene tilgjengelig på hver enkelt kandidat på siden Oversikt. Du får tilgang til valgene ved å enten klikke på de tre prikkene lengst til høyre på kandidatraden, eller ved å høyreklikke på kandidatraden.

workflow2-NO.png

 

Arbeidsflyt Privat vurdering og sammenligning av resultater

Før sensor har delt sin private vurdeirng.

I denne arbeidsflyten starter sensorene med privat vurdering, og så deler de resultatet med de andre sensorene. Før alle sensorene har delt sin vurdering har hovedansvarlig mulighet til å hoppe over privat vurdering og dermed dele resultatene med alle sensorer. Dette er mulig å gjøre selv om sensorene ikke har satt poeng og/eller karakter. 

 • Ingen sensorer har delt sin private vurdering - hovedansvarlig kan hoppe over privat vurdering.
 • Noen av sensorene har delt sin private vurdering - hovedansvarlig kan hoppe over privat vurdering.

Å hoppe over privat vurdering betyr at sensorene sendes videre til neste steg, som er sammenligning av resultater. 

Etter at sensorene har delt sin private vurdering.

Når sensorene skal sammenligne resultater så kan hovedansvarlig godkjenne vurderingen på vegne av sensorene. Forutsetningen er at det ikke er karakterkonflikt, og at alle sensorer har gitt samme karakter.

 • Gjelder for godkjenning av vurdering: Godkjenn alle på en gang
  • Ingen konflikter - hovedansvarlig kan godkjenne vurderingen på vegne av sensorene.

 • Gjelder for godkjenning av vurdering: Godkjenn per kandidat
  • Ingen konflikter - hovedansvarlig kan godkjenne vurderingen på vegne av sensorene.
  • Ingen konflikter - hovedansvarlig kan gå tilbake til privat vurdering.
  • En eller flere kandidater har avvikende karakter - hovedansvarlig kan gå tilbake til privat vurdering.
   • Hvis det er karakteravvik vil dette vises i toppmenyen:
    workflow1-NO.png
    Så snart det ikke er flere konflikter vil muligheten for å godkjenne vurderingen bli tilgjengelig på Oversikt-siden

Når sensorene har godkjent vurderingen.

Til slutt, når vurderingen er godkjent, så vil det siste valget bli tilgjengelig.

 • Vurderingen er godkjent - hovedansvarlig kan gjenåpne vurderingen.

 

Arbeidsflyt Delt vurdering

Når arbeidsflyt er satt til delt vurdering vil hovedansvarlig ha færre valg tilgjengelig. Det er fordi det ikke finnes privat vurdering i denne arbeidsflyten, og sensorene setter felles poeng og karakterer.

 • Hovedansvarlig kan når som helst godkjenne vurderingen på vegne av sensorene.
 • Når vurderingen er godkjent kan hovedansvarlig gjenåpne vurderingen.

 

Når Delt vurdering er aktivert, har også hovedansvarlige muligheten til å aktivere Fordeling av oppgaver.  Hovedansvarlig kan gi følgende tillatelser til sensorer: 

 • Sensorer kan se og vurdere alle oppgaver, uavhengig av tildeling
 • Sensorer kan se alle oppgaver, men kun vurdere oppgaver som er tildelt seg selv
 • Sensorer kan kun se og vurdere oppgaver som er tildelt seg selv
 • Sensorer kan ikke fordele oppgaver (Kun hovedansvarlig)
 • Sensorer kan fordele oppgaver

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig