Hjemmeeksamen: Tips for hovedansvarlig og forfatter

Denne artikkelen tar for seg løsninger som kan være til hjelp i hjemmeeksamen. Merk at flere av instillingene krever aktivering. I såfall må organisasjonens primærkontakt i Inspera kontakte Inspera Service desk og be om dette.

 

For hovedansvarlig/administrator

Hovedansvarlig/administrator er brukeren i Inspera som har tilgang til prøvemodulen. Normalt er vedkommende ansvarlig for å sette opp selve prøven og tilhørende innstillinger. Dette inkluderer ikke det faglige innholdet.

Følgende konfigurasjoner kan være nyttige å slå på (hvis det ikke allerede er gjort):

  • La filopplastinger bli ferdige etter at tiden har gått ut: Dette lar filer som har påbegynt opplastning fullføres. Forutsetningen er at opplastningen er påbegynt før prøvens sluttid. 
  • Lag prøvemaler: Fordelen ved å bruke prøvemaler er at det går raskt og skjer ved få klikk. Prøver som opprettes med prøvemaler oppfører seg på lik måte som prøver som er manuelt opprettet. 
  • Plagiatkontroll: Dersom organisasjonen har lisens hos Urkund, kan denne integreres med Inspera. Rapportene viser plagiat og kan bidra til å avdekke potensiell juks. 

Videre anbefaler vi at alle hovedansvarlige leser artikkel om tilgjengelige konfigurasjoner og vurdere om noen av disse kan være nyttige å ta i bruk hos dere. 

  • Dersom dere benytter SEB/lukkede prøver i  hjemmeeksamen, vær oppmerksom på følgene prosedyre dersom en kandidat/student lukker prøven ved uhell:

 

Nyttige test- instillinger for hjemmeeksamen:

For forfattere

Forfattere er ansvarlig for prøvens innhold (oppgaver og oppgavesett) og har tilgang til forfattermodulen i Inspera Assessment. Følgense tekst er relatert til instillinger som forfatter av oppgaver og oppgavesett kan sette. 

  • Forhåndsdefinert tilbakemelding per oppgave og per alternativ: Denne funksjonen krever at hovedansvarlig har tilgjengeliggjort dette for din organisasjon. Funksjonen gir forfatter mulighet til å gi tilbakemelding per oppgave per alternativ. På denne måten kan test- situasjonen samtidig bidra til bedre læring på sikt.
  • Tilfeldig rekkefølge av oppgaver i en seksjon: Denne funksjonen krever at hovedansvarlig har tilgjengeliggjort dette for din organisasjon. Tilfeldig rekkefølge av oppgaver i en seksjon bygger en barriere for å forhindre juks ved å kopiere svar fra hverandre i en bestemt rekkefølge under en prøve.
  • Tilfeldige uttrekk i en seksjon: Denne funksjonen krever at hovedansvarlig har tilgjengeliggjort dette for din organisasjon. Det er mulig å trekke et tilfeldig utvalg av spørsmål fra en seksjon. Dette gir variasjon i oppgavene kandidatene skal besvare og forutsetter selvsagt at vanskelighetsgrad på oppgavene i seksjonen er lik. 

 

 

 

5 tips to improve home exams

This presentation was a part of the Inspera Seminar 2020 and gives you tips and tricks of what to think about when creating home exams.

Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 7 syntes dette var nyttig