Terskelverdier på oppgavenivå

Denne funksjonen krever aktivering. 

Terskelverdier på oppgavenivå er en alternativ metode for å beregne poeng på oppgaver. Den passer spesielt godt til oppgaver med flere svarelementer, der man kanskje ønsker å gi en annen uttelling på oppgaven som helhet enn det man kan få ved å bare telle poeng per riktig eller feil svar.

Terskelverdier er tilgjengelig for alle automatisk vurderte oppgaver, unntatt Paring, Dra og slipp og Feltvalg.

Terskelverdier på oppgavenivå fungerer på den måten at man bruker oppgavens opprinnelige poengberegning til å definere nivåer for uttelling. Kandidaten får poeng på oppgaven etter vanlige regler, og oppnådd poengsum brukes til å bestemme uttelling basert på terskelverdiene som er satt av oppgaveforfatter. Denne kan være både høyere og lavere enn standard maks oppnåelige poeng.

Instruksjoner

Terskelverdier på oppgavenivå settes samme sted som andre poengberegningsmetoder, under Poeng i høyre meny på oppgaven.

For å sette terskelverdier på oppgaver, klikk Poeng og velg Nivå for terskelverdier.

q-thresh-1-NO.png

Ved å velge Vis avanserte innstillinger vil du få mulighet til å sette antall poeng som skal gis ved rett og feil svar. Total oppnåelig poengsum dersom alle svar er riktige vil være utgangspunktet for terskelverdiene. 

Klikk på Rediger for å starte.

q-thresh-2-NO.png

 Du får nå opp et nytt bilde der du kan redigere terskelverdiene. 

q-thresh-3-NO.png

  1. Legg til flere terskelverdinivåer.
  2. Sett øvre og nedre poengramme for nivået.
  3. Uttelling - hvor mange poeng kandidaten skal få dersom automatisk utregnet poengsum faller i det definerte området fra punkt 2. Denne kan settes til å være høyere enn standard maks poengsum, og lavere enn standard minimum poengsum.
  4. Lagre terskelverdiene underveis, og når du er ferdig. 
  5. Når du er ferdig med å redigere og/eller legge til terskelverdier, klikk Ferdig. 
  6. Informasjon om hva som er standard maksimum og minimum oppnåelige poeng for oppgaven uten terskelverdinivåer.
Merk: Den høyeste poengsummen som settes som uttelling på nivåene vil være oppgavens totale poengsum. Den totale poengsummen brukes til å definere terskelverdiene på prøven.
Tips: Vi anbefaler at poenggivingen testes ved å forhåndsvise oppgaven og svare med forskjellige kombinasjoner av rett og galt svar for å verifisere at uttellingen blir som forventet.

 

Eksempel på terskelverdier i en sammensatt oppgave

Denne oppgaven består av tre forskjellige svarelementer - en flervalgsoppgave med to riktige alternativer (1), en nedtrekksoppgave(2) og en fyll inn tekst-oppgave(3).

Vi har satt opp to poeng per rette svar. Det gir en total oppnåelig poengsum på åtte for hele oppgaven. Det trekkes også ett poeng for feil svar.

question-elements.png

Under Vis avanserte innstillinger har vi satt opp to poeng for riktig svar, og det skal trekkes ett poeng for feil svar. Det vil si at kandidaten kan få maks åtte poeng på oppgaven. Fire av dem for flervalgsoppgaven fordi det er to riktige svar på den, og to poeng på hvert av de andre svarelementene. 

I dette tilfellet ønsker vi å gi en annen uttelling for oppnådde poeng, blant annet ved å gi en høyere uttelling for de som har alt rett, og ved å justere opp uttellingen på de andre nivåene. 

terksel-oppgave-NO.png

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 6 syntes dette var nyttig