Invitasjon til sensor

Denne artikkelen omhandler funksjonalitet for hovedansvarlig

Når sendes invitasjon til sensor?

Når du aktiverer prøven for første gang vil det sendes en invitasjon til sensor. 

Du kan aktivere og deaktivere prøven så mange ganger du vil, e-posten vil kun bli sendt første gang. 

Når du inviterer nye sensorer som bidragsytere kan du velge å sende e-post samtidig:

contrib-invite-NO.png

Merk: Dersom sensor ligger i en kommisjon uten kandidater når prøven aktiveres vil invitasjon ikke bli sendt automatisk.

Kan jeg se om en sensor har fått invitasjon?

Ja, dette er synlig for hovedansvarlig i det klassiske vurderingsverktøyet. I det nye vurderingsverktøyet kan du sende invitasjon fra kommisjonsvelgeren, men du kan ikke se om sensor allerede er invitert.

For å se status på invitasjoner i det klassiske vurderingsverktøyet kan du åpne Bidragsyter-seksjonen:

invitestatus-NO.png

I denne seksjonen kan du se rolle, navn, status på invitasjon for sensorene og e-postadresse til alle bidragsyterne på prøven.

Invitert betyr at sensot har fått invitasjon på e-post. Ikke invitert betyr at sensor ikke har fått invitasjon på e-post. I begge tilfeller kan du sende invitasjon til sensor fra denne seksjonen. 

Du kan også sende invitasjon fra kommisjonsvelgeren i det nye vurderingsverktøyet.

 

Hvordan ser e-postinvitasjonen ut?

E-posten inneholder både engelsk og norsk versjon. I e-posten står navnet på prøven, og hvem som har invitert sensor.

Videre finnes det en lenke til å logge inn, og denne vil ta sensor direkte til prøven etter innlogging. 

På slutten av e-posten vil også navn og e-postadresse til hovedansvarlige være med.

 invitemail-NO.png

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig