Kandidat- og oppgaveliste

Kandidat- og oppgavelisten gir en oversikt over hver enkelt kandidat og en liste over alle oppgavene. Ved å klikke på en kandidat i kandidatlisten vil kandidatens oppgaveliste vises. 

Begge listene vises både for sensor og hovedansvarlig på siden Resultater. På siden Begrunnelser vises kun kandidatlisten. 

Bildene i denne artikkelen er tatt med rollen sensor, men selve innholdet i kandidat- og oppgavelisten vil også beskrives for hovedansvarlig. 

 

Innholdsfortegnelse

 1. Kandidatlisten
 2. Oppgavelisten

1_KO_NO.png

 

1  Kandidatlisten

Kandidatlisten viser en oversikt over kandidatene som skal vurderes. Denne listen består av en listemeny (1) og en kandidatoversikt (2). 

2_Kandidatliste_NO.png

Listemenyen består av lister som du kan filtrere kandidatene etter, og kandidatoversikten inneholder kolonner som du kan sortere kandidatene etter.

Listene og kolonnene varierer etter hvilken side du befinner deg på. 

 

Kandidatlisten på Resultatsiden

På resultatsiden består listemenyen (1) av to standardlister som lar deg filtrere kandidatene etter følgende:

 • Alle kandidater: viser alle kandidatene som har tatt prøven / skal vurderes. 
 • Karakter ikke satt:  viser kandidatene som ikke har blitt tildelt en karakter.

 

I kandidatoversikten (2) kan du sortere kandidatene etter følgende kolonner:

 • Kandidat: Kandidatnummer (eller navn dersom prøven ikke er anonym).
 • Totalpoeng: Viser totalpoengene som er gitt på prøven. For automatisk vurderte oppgaver vil totalpoengene vises allerede før sensor starter med vurderingen. Ved kommisjoner vil totalpoengene som alle sensorene ha satt vises når vurderingen er delt. 
 • Din karakter (kun sensor): Viser karakterene som du, som sensor, har satt. Her har sensor mulighet til å sette hovedkarakterer direkte. 
 • Karakterer (kun hovedansvarlig): Dette er karakteren(e) satt av hver enkelt sensor. Hvis det er flere sensorer som har satt karakter i privat vurdering vil alle karakterene vises her.
 • Endelig karakter (kun hovedansvarlig): Her vises endelig karakter. Før sensorene har godkjent endelig vurdering vil denne kolonnen være tom. Det er verd å merke seg at begrunnelse ikke kan sendes til kandidaten før endelig karakter foreligger.

 

Kandidatlisten på Begrunnelser-siden

I listemenyen (1) på denne siden kan kandidatene filtreres etter listene Alle kandidater, Skal ha begrunnelse, Ferdig og Sendt.

Kandidatoversikten (2) lar deg sortere kandidatene etter følgende kolonner: 

 • Kandidat
 • Endelig karakter
 • Begrunnelse: Viser oversikt over om en kandidat skal ha begrunnelse eller ikke. Dersom hovedansvarlig ikke har aktivert administrasjon av skriftlige begrunnelser vil statusen være Ikke angitt
 • Status begrunnelse (kun sensor): Viser statusen på begrunnelsene, Ikke startet, Utkast og Sendt til kandidat

Les mer om siden Begrunnelser. 

 

Lage egne lister med egne filtre

På både Resultatsiden og Begrunnelser-siden har du mulighet til å endre på filtrene til eksisterende lister og/ eller lage egne lister med egne filtre ved å trykke på  Vis søk og filtre-ikonet i høyre hjørne.3_KL_S_k_og_filtre_NO.png

 

Valg for kandidater

I kandidatoversikten har du muligheten til å få en del valg for den enkelte kandidat. Disse valgene får du ved å trykke på knappen med de tre prikkene ved siden av en kandidat eller ved å høyreklikke på kandidaten. 

5_Valg_for_kandidater_NO.png

 • Åpne i: Åpner kandidaten på sidene 
  • Oversikt
  • Resultater
  • Vurdering
  • Oversikt begrunnelser (kun hovedansvarlig)
  • Begrunnelser
  • Oversikt klage (kun hovedansvarlig)

For mer informasjon om sidene se Beskrivelse av standard sideoppsett for hovedansvarlig og Beskrivelse av standard sideoppsett for sensor

 • Vis besvarelse: Bla gjennom kandidatens besvarelse oppgave for oppgave.
 • Åpne besvarelse i ny fane
 • Last ned og skriv ut: Skriv ut kandidatens besvarelse med riktige svar indikert.
 • Begrunnelse: 
  • Vis og rediger: Se og administrere begrunnelsen til den valgte kandidaten. 
  • Administrer begrunnelse (kun hovedansvarlig): Dette valget kommer opp dersom administrasjon av skriftlige begrunnelser er aktivert. Skal ha begrunnelse for kandidater hvor begrunnelse ikke er valgt, og Fjern anmodning for begrunnelse på kandidater hvor begrunnelse er valgt.

Vi har en egen guide til begrunnelser for hovedansvarlig og guide for sensor om å skrive og sende begrunnelser

 

2  Oppgavelisten

Oppgavelisten viser en oversikt over oppgavene som skal vurderes til den valgte kandidaten i kandidatlisten. Oppgavelisten er bygd opp på samme måte som kandidatlisten og består av en listemeny (1) og en oppgaveoversikt (2). 

6_Oppgaveliste_NO.png

Listemenyen består av to lister som du kan filtrere oppgavene etter:

 • Alle oppgaver
 • Manuelle poeng: Viser kun manuelt vurderte oppgaver.

På samme måte som i kandidatlisten (se over) har du mulighet til å endre på filtrene til eksisterende lister og/ eller lage egne lister med egne filtre ved å trykke på  Vis søk og filtre-ikonet i høyre hjørne.

3_OP_S_k_og_filtre_NO.png

 

Oppgaveoversikten inneholder følgende kolonner:

 • Nr: Viser oppgavenummerer, og lar deg sortere oppgavene etter numerisk rekkefølge fra første til siste oppgave, eller omvendt.
 • Oppgavetittel: Lar deg sortere basert på oppgavetittel i alfabetisk rekkefølge fra A til Å eller omvendt.
 • Poeng: Viser poengene som har blitt gitt på oppgaven. For sensorer i kommisjoner vil poengene fra begge vises når vurderingen er delt. 
 • Svar: Viser om kandidaten har besvart oppgaven eller ikke. 
 • Status vurdering: Viser om sensor har vurdert oppgaven eller ikke. For automatisk vurderte oppgaver vil det automatisk stå Vurdert
 • Oppgavetype (kun hovedansvarlig): Navnet på oppgavetypen. 
Merk: Kolonner som det kan sorteres etter vil ha en pil ved siden av seg når du holder musepekeren over dem. Dette gjelder ikke kolonnene Poeng og Status vurdering

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig