Overstyre automatisk utregnet poeng (nytt vurderingsverktøy)

Tilgjengelig for sensor.

Hvis det er nødvendig, kan du som sensor overstyre poengsummen på automatisk vurderte oppgaver i en prøve mens du vurderer.

 

Denne funksjonaliteten støtter følgende:

  • Desmialer er tillatt.
  • Negative poeng er tillatt.
  • Maks poeng er begrenset til maks poeng satt av oppgaveforfatter.
  • Overstyringen av poeng kan tilbakestilles.

Maks antall poeng definerer høyest mulig sum av poeng en sensor kan gi til kandidatens besvarelse i vurderingsverktøyet. Sensor kan ikke overstyre summen til en høyere verdi enn det som er satt av oppgaveforfatter.

 

Introduksjon

  1. Trykk Overstyr på siden Vurdering.1_Overstyr_NO.png

  2. Skriv inn nytt antall poeng, og klikk Oppdater. Det er ikke mulig å overstyre høyere poengsum enn maksimal poengsum som er satt av forfatter.

  3. En bekreftelse av overstyringen vil vises på siden, også med en gul linje øverst i vinduet.2_Overstyr_NO.png

  4. Du kan endre poengene du satt ved å trykke Rediger. For å angre overstyringen, trykk Benytt automatisk utregnede poeng

 

På oppgaver der automatiske poeng er overstyrt vil poengsummen vises med fet skrift i oppgavelistenResultatsiden

3_Overstyr_NO.png

Merk: Fet skrift gjelder også for manuelt vurderte oppgaver.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig