Ikke-anonyme kandidater - før prøven

Introduksjon

Informasjon: Denne funksjonaliteten gjelder ikke for engangskandidater.

Anonymisering kan brukes på forskjellige måter, alt etter hvordan det er satt opp for din institusjon. Funksjonaliteten for ikke-anonyme kandidater krever at det er satt opp en integrasjon med et system for studentinformasjon (slik som FS eller PCG), og/eller at kandidatene bruker en SSO (single sign on, f.eks. Feide eller Google) for å logge inn i Inspera. Muligheten til å velge ikke-anonyme kandidater vil ikke være synlig i prøveoppsettet dersom kriteriene ikke møtes. 

Krever aktivering: Funksjonen for ikke-anonyme kandidater er bare tilgjengelig hvis din institusjon har aktivert det. Ta kontakt med din Inspera-kontakt hvis du har spørsmål om oppsett.

Standardfunksjonaliteten er at kandidatene er anonyme, som betyr at kandidatens virkelige navn ikke vil være synlig på noe punkt i prosessen. I noen tilfeller er det ønskelig med ikke-anonyme kandidater, og gitt at forutsetningene for dette er til stede så kan det stilles inn per prøve.

Når prøveinnstillingen for ikke-anonyme kandidater aktiveres på prøven så vil for- og etternavn hentes fra studentinformasjonssystemet (f.eks. FS), eller fra SSO-leverandøren (f.eks. Feide, Google, MSADFS).
Hovedansvarlig, eksamensvakt, stedansvarlig og sensor kan se kandidatens virkelige navn gjennom hele prøven.

Kandidater som logger inn med SSO og melder seg opp til prøver med prøvekode vil også være anonyme med mindre innstillingen for ikke-anonyme kandidater er aktivert. 

Aktiver ikke-anonyme kandidater i prøveinnstillingene

 1. Lag en prøve.

 2. I Generelle innstillinger, velg Ikke-anonymisert.

  anon-1.png
  • For prøver som er koblet til f.eks. FS vil kandidatens for- og etternavn importeres, sammen med kandidat-ID i parentes.
  • Hvis prøvekode benyttes vil kandidatens navn vises i kandidatlisten etter at de har benyttet prøvekoden. 

 3. I kandidatlisten ser du kandidatens navn, og kandidat-ID i parentes.
  Navn vil også være synlig for hovedansvarlig, sensor og eksamensvakt/stedansvarlig.
  anon2.jpg
Merk: Hvis kandidatens navn hentes fra deres SSO-pålogging (i motsetning til fra f.eks. FS), er det ikke mulig å aktivere denne innstillingen senere. Den må aktiveres før første kandidat melder seg på prøven ved å bruke prøvekoden. Det er da først mulig å vise kandidatens navn etter at vurderingen er helt ferdig.

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 5 syntes dette var nyttig