Annoteringer og generelle kommentarer i nytt vurderingsverktøy

Kommenteringsverktøyet lar sensorer og hovedansvarlig publisere Annoteringer og Generelle kommentarer til kandidater, medsensorer og administrasjon (hovedansvarlige). Hensikten er å forbedre brukeropplevelsen og gjøre det mer effektivt å gi tilbakemeldinger. Verktøyet gir muligheter til å:

 • Publisere generelle kommentarer på oppgaver.
 • Publisere kommentarer til kandidater eller medsensorer.
 • Svare på kommentarer fra medsensorer.
 • Inkludere matematiske annoteringer i kommentarer (LaTex).
 • Lagre kommentarer som privat utkast.
 • Søke i kommentarer og bruke verktøy for tekstformatering.
 • Kommenteringsverktøyet kan brukes på alle oppgavetypene i Inspera Assessment, men for oppgavetypen Filopplasting er PDF det eneste støttede formatet for annoteringer.
Merk: Hovedansvarlig for prøven velger i prøveinnstillingene om kommentarene skal deles med kandidatene, og om muligheten til å dele kommentarer kun med med-sensor skal være tilgjengelig eller ikke.

I Marking 2.0 kan du bruke kommenteringsverktøyet på sidene Vurdering, Resultater (kun for sensor) og Begrunnelse.

 

Innholdsfortegnelse

 

Oversikt over de forskjellige alternativene

image-0.png

 1. Velge hvem kommentarene skal vises for når du skal skrive:
  • Student: Kommentaren blir vist til kandidaten. Medsensorer og hovedansvarlig kan også se disse kommentarene.
  • Medsensorer: Kommentaren vises til medsensorer. Hovedansvarlig kan også se disse kommentarene. Dette er kun tilgjengelig hvis det er flere sensorer på prøven.
  • Alle sensorer og administrasjon: Kun tilgjengelig under fanen Oppgaver. Kommentaren vises til alle sensorene og hovedansvarlig(e). 
 2. Veksle mellom synlige/ikke synlige markeringer: Trykk på denne for å vise/skjule alle markeringer i teksten.
 3. Ny generell kommentar: Oppretter en generell kommentar der sensor eller hovedansvarlig kan skrive en kommentar som ikke er knyttet til et spesifikt punkt i oppgaven.
 4. Vis annoteringer: Tallet indikerer hvor mange annoteringer det gjeldende tekstområdet inkluderer. Dette gjelder også personlige markeringer.
 5. Filtrer kommentarlisten: Søk etter en spesifikk annotering eller kommentar.
 6. Sorter kommentar: Sorterer annoteringene og kommentarene i kronologisk rekkefølge eller etter tekstplassering.

 

Hvordan bruke kommenteringsverktøyet

Instruksjonene som følger vil være med bildeeksempler fra siden Vurdering, men kommenteringsverktøyet vil være og fungere likt på de andre sidene også.

Merk: Sensorer kan fortsatt skrive og redigere kommentarer etter at de har godkjent vurderingen.
 1. Start med å velge den kandidaten og oppgaven som du skal kommentere på.
  Det er anbefales å vise oppgaven i fullskjermmodus. Trykk på ikonet image-2.png øverst i høyre hjørne for å utvide og bruk ikonet image-3.png for minimere og gå tilbake.

 2. For å skrive Annoteringer, marker teksten som skal annoteres og trykk så på Kommentar eller kommentar-knappen.
  image-4.png

  Bruk alternativet Marker for personlige formål, for eksempel som en påminnelse. Markert tekst vil ikke bli delt med kandidaten.
  image-6.png

  Merk: Kommentarer og annoteringer som blir gjort under fanen Oppgaver vil festes til oppgaven for alle kandidatene. Her kan sensorer også skrive kommentarer og annoteringer til alle sensorer og hovedansvarlig ved å velge “Alle sensorer og administrasjon”.

  image-8.png

 3. Skriv kommentarene dine i tekstboksen som kommer opp. Tekstformateringsalternativer er tilgjengelige, i tillegg til støtte for LaTex.

 4. Trykk på velgeren øverst på panelet (student som standard) for å velge hvem kommentaren skal deles med. Når kommentaren har blitt lagret til en gruppe, er det ikke mulig å endre til en annen, kun slette etter at den har blitt lagret.  For å gjøre kommentaren privat, trykk på pilen ved siden av lagreknappen og velg “Kun meg”.
  image-10.png

 5. Når du er fornøyd med kommentaren din, og har valgt riktig mottaker, husk å lagre kommentaren ved å trykke på Lagre-knappen.

 6. Du kan når som helst redigere, slette eller svare på kommentarer. Bruk knappene nederst i høyre hjørne av kommenteringsboksen for å gjøre dette.
  image-12.png

 

For å skrive en generell kommentar som ikke er knyttet til et spesifikt punkt i oppgaven, trykk på Generell kommentar-knappen.

image-14.png 

Du vil da automatisk komme til Generelle kommentarer-fanen på venstre side av kommenteringsboksen. Generelle kommentarer vil være synlige i oppgaven de ble lagt til. Du kan legge til generelle kommentarer til alle oppgavene i en prøve.

image-16.png 

Alle annoteringer og kommentarer som har blitt skrevet på oppgaver vil indikeres med en snakkeboble og antallet annoteringer og / eller kommentarer som har blitt skrevet.

image-18.png

 

 

Kandidatopplevelsen

Kommentarene vil bli delt med kandidatene først når vurderingen er fullført. Betingelsen er at hovedansvarlig har valgt å dele kommentarer med studenter i prøveoppsettet. (Se Prøveinnstillinger - Etter innlevering for hovedansvarlig.)

For å finne kommentarene kan kandidaten logge inn, finne prøven i arkivet, og klikke på den aktuelle prøven. Dersom det finnes kommentarer, vil det være en lenke til oppgaven(e) som er kommentert.

image-20.png 

Kandidatene vil ha et bilde som ligner det sensoren har. Den viktige forskjellen er at kandidater ikke kan legge til eller svare på kommentarer, kun se dem.

image-22.png 

 

 

Spørsmål og svar

Spørsmål: Kan jeg legge til kommentarer etter at vurderingen er fullført?

Svar: Ja, nye kommentarer kan legges til og deles med kandidater etter at vurderingen er fullført, men kandidatene vil ikke bli varslet om nye kommentarer.
--
Spørsmål: Hvor lenge vil kommentarene være tilgjengelige?

Svar: Kandidatbesvarelser vil som regel lagres i to år. Etter to år kan besvarelsen permanent fjernes fra systemet - sammen med eventuelle kommentarer.
--
Spørsmål: Kandidaten min har lastet opp en Word-fil, kan jeg fremdeles kommentere i besvarelsen på samme måte?

Svar: Nei, for oppgavetypen Filopplasting, er det eneste støttede formatet for kommentarer PDF. Du kan likevel legge til generelle kommentarer på oppgaven.

--

Spørsmål: Kan jeg legge til kommentarer direkte på en PDF med skisser/håndtegninger og håndskrevet tekst? 

Svar: Nei, men du kan legge til kommentarer på oppgavetittelen og legge til generelle kommentarer. 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig