Guide - flere sensorer og flere kommisjoner

Denne guiden gjelder for deg som har medsensorer og er med i flere kommisjoner.

Guiden er lang, men du kan alltid hoppe direkte til det steget som er relevant ved å klikke på innholdsfortegnelsen. 

Guiden vil basere seg på at du vurderer kandidatene én og én ved å vurdere alle oppgavene i besvarelsen til en kandidat, og deretter går til neste kandidat.

 

Innholdsfortegnelse

 

Logg inn i Inspera Assessment

Du skal logge inn i Inspera Assessment på samme måte som du har gjort før. Når du er invitert som sensor på en prøve, så vil du få en e-post om dette, der det også er en lenke til prøven du skal vurdere.

 • Åpne prøven fra lenken i e-posten, eller
 • Velg og åpne prøven du skal sensurere fra listen etter at du har logget inn.
  Hvis du er med i flere kommisjoner må du starte med å velge den kommisjonen du skal starte å vurdere i.
  image-0.png
 • Den første siden du møter den første gangen du åpner prøven, er siden Oversikt. Det er her du skal starte.

 

Kort om toppmenyen

Toppmenyen øverst i bildet viser prøvens navn, navnet ditt , hvilke roller du har i kontekst av prøven og hvilke(n) kommisjon(er) du tilhører.

image-2.png 

Hvis du er medlem av kun én kommisjon er det ikke flere valg her. Er du derimot medlem av flere kommisjoner får du noen ekstra valg. 

Ved å klikke på Kommisjon (kommisjonsnavn) får du opp kommisjonsvelgeren i et nytt vindu som gir deg mer informasjon om kommisjonene, og du kan klikke på den du vil vurdere i nå for å komme til kandidatene.

Du kan lese mer om toppmenyen i artikkelen “Toppmeny for sensor”.

 

Få en oversikt over kandidatene

Velg siden Oversikt under Sider om du ikke allerede er på den.

Oversikten viser en liste over alle kandidatene. Listen gir deg en oversikt over følgende:

 • Flagget
 • Kandidat
 • Vedlegg
 • Din karakter
 • Karakterer
 • Arbeidsflyt
 • Endelig karakter
 • Status poeng
 • Totalpoeng
 • Kommisjon
 • Sensurfrist

 Les mer om siden Oversikt i Beskrivelse av standard sideoppsett for sensor. [LINK]

Tips: På denne siden kan du sette karakter direkte, hvis du ikke vil eller skal sette poeng på de enkelte oppgavene.

 

Kort om Vurderingsiden og navigering

Når du skal vurdere starter du med å velge siden Vurdering under Sider.

Merk: Ønsker du å laste ned og skrive ut alle besvarelsene, trykk Valg i toppmenyen, og deretter Skriv ut og last ned alle besvarelser.

 

Vurderingssiden

På siden Vurdering kan du se på kandidatenes besvarelse oppgave for oppgave og vurdere disse.

Fanene over oppgaven gir deg følgende valg:

image-4.png

 • 152369 / 2: Besvarelsen til den valgte kandidaten og oppgaven. På automatisk vurderte oppgaver vises også riktige svar.
 • Oppgaver: Her kan du se oppgaven slik den er gitt på prøven. Riktige svar på automatisk vurderte oppgaver vil også vises.
 • Vedlegg: Dersom det ligger et vedlegg knyttet til kandidaten vil du se dette her. PDF vil vises direkte, mens andre filtyper kan lastes ned og åpnes i egnet program.
 • Plagiatkontroll: Oppgavetyper som Langsvar og Filopplastning kan sjekkes for plagiat, og hvis plagiatkontroll er aktivert vil du få tilgang til plagiatrapporten her. Les mer om plagiatkontroll.

Vinduet til høyre, se bilde under, viser blant annet hvilken oppgavetype og hvor mange poeng kandidaten har fått på automatisk rettede oppgaver.

image-6.png 

Inne på besvarelsen kan du også gjøre følgende:

 1. Skrive og se kommentarer og annoteringer på besvarelsen. Dersom en medsensor eller hovedansvarlig på prøven har skrevet en kommentar eller annotering, vil dette indikeres med en snakkeboble ved siden av fanen i den valgte oppgaven.
  image-8.png
  Les mer om hvordan se og skrive kommentarer og annoteringer.
 2. Sette poeng på oppgaven (dette vil bli beskrevet nærmere i Steg 1 - Velg kandidat og vurder første oppgave).
 3. Sensorveiledning: Hvis det er knyttet en sensorveiledning til selve oppgaven, vil den vises her.
 4. Private notater: Skrive et privat notat på oppgaven. Notatet er kun synlig for deg som sensor, og deles ikke med noen.

 

Se og navigere mellom kandidater og oppgaver  

På bunnmenyen kan du velge å navigere mellom kandidater og oppgaver som du skal vurdere.  I eksemplet under er kandidat 1200690 og oppgave 2 valgt.

image-10.pngHvordan du kan navigere mellom kandidater og oppgaver kan du lese mer om i artikkelen Bunnmeny.

 

Start vurderingen

Steg 1 - Velg kandidat og vurder første oppgave

 • Gå til siden Vurdering
 • Velg den kandidaten du ønsker å starte vurderingen til.
 • Start med oppgave 1, og vurder denne.

 

Automatisk vurderte oppgaver

Automatiske vurderte oppgaver blir rettet av Inspera Assessment når kandidaten har levert prøven. Disse oppgavene er markert med et lyn og har teksten Automatisk utregnet i øvre høyre hjørne. Ved å filtrere etter Automatiske poeng på bunnmenyen, kan du velge å kun navigere deg gjennom de automatisk vurderte oppgavene.

image-12.png

Som sensor kan du overstyre poenggivningen av de automatiske vurderte oppgavene. Dette gjør du ved å klikke OverstyrDu kan lese mer om å overstyre poengsum på automatisk rettede oppgaver i artikkelen <artikkelnavn> [LINK].

 

Manuelt vurderte oppgaver

På manuelt vurderte oppgaver må du som sensor selv sette poeng.

Oppgaver som ikke har blitt tildelt poeng, er markert i øvre høyre hjørne med Ikke satt.

image-14.png

Når du trykker deg inn på oppgaven, får du muligheten til å sette poeng under Poeng. Velg antall poeng ved å trykke på pilen som peker nedover.  Det er også mulig å gi poeng med opp til to desimaler. I stedet for å velge poeng fra listen skriver du poengsummen, for eksempel 2,5 eller 2.5.

image-16.png

Når du har satt poeng, endrer statusen på oppgaven seg til “Satt av deg noen sekunder siden”.

Ved å trykke Tilbakestill, kan du resette poengene du har gitt.

Merk: Noen prøver er satt opp med delkarakterer og ikke poeng - i så tilfelle setter du ikke poeng, men velger karakter på oppgaven før du går videre til neste.

 

Ubesvarte oppgaver og vedlegg

En ubesvart oppgave inneholder ingen svar fra kandidaten. For å være helt sikker på at en oppgave er ubesvart. kan du se dette under kolonnen Svar i kandidatlisten på siden Resultater.

Ved noen tilfeller kan ubesvarte oppgaver likevel inneholde en besvarelse. Hvis det ligger et vedlegg knyttet til besvarelsen vil dette vises i fanen Vedlegg.

image-18.png

For å se vedlegget, klikk på Vedlegg. Hvis vedlegget er en PDF vil det vises direkte i vurderingen, mens andre filtyper på lastes ned. Det vil da vises en lenke vår du trykker på Vedlegg.

 

Steg 2 - Gå videre til de neste oppgavene

 1. Gå videre til neste oppgave ved å navigere i bunnmenyen.
 2. Vurder oppgaven etter hvilken oppgavetype det er.
 3. Gjenta til du har vurdert alle oppgavene i besvarelsen til kandidaten.
 4. Når du har gått gjennom alle oppgavene og er ferdig med å sette poeng, vil du få opp en melding om at karakteren er beregnet, og hvilken karakter kandidaten fikk.  
  image-20.png
Informasjon: Ved bruk av delkarakterer vil det ikke beregnes karakter automatisk, vi anbefaler at du går til siden Resultater der du får oversikt over alle delkarakterer, og kan sette en hovedkarakter.

Dersom du velger å tilbakestille poengene på en manuelt vurdert oppgave etter at du har vurdert alle oppgavene, vil du få meldingen “Utregnet karakter fjernet - Fordi (kandidatnummer) ikke lenger har komplett poengsum”.

 

Steg 3 - Gå til neste kandidat og vurder oppgavene

 • Naviger til neste kandidat ved å bruke bunnmenyen.
  • Merk: Den første oppgaven som vises, er samme oppgavenummer som du avsluttet ved hos forrige kandidat. Ønsker du å starte på oppgave 1 igjen, navigerer du deg tilbake til oppgaven.
 • Gjenta steg 1 og steg 2.
 • Gjør dette for alle kandidatene.

Underveis i vurderingen din kan du se en statuslinje øverst i arbeidsområdet som viser hvor langt du har kommet i vurderingen. Denne oppdateres for hver oppgave du vurderer.

image-22.png

Merk: Hvis du er med i flere kommisjoner vil denne statuslinjen vise hvor langt du har kommet i vurderingen for alle kandidater i alle kommisjoner.

 

Steg 4 - Se over vurderingen

Når du har vurdert alle oppgavene til alle kandidatene i den valgte kommisjonen vil toppmenyen vise 100 % fullført.

image-24.png

For sensorer som kun er med i én kommisjon, vil også statuslinjen vise 100 % fullført.

For å se over vurderingen i sin helhet, kan du gå til siden Oversikt. Dersom du ønsker å se over vurderingen kandidat for kandidat og oppgave for oppgave, kan du gå til siden Resultater.

Merk: Hvis prøven bruker delkarakterer og ikke poeng, så vil du få en god oversikt over alle delkarakterene på siden Resultater.

 

Få en oversikt over vurderingen i sin helhet  (Oversiktsiden)

Siden Oversikt gir en oversikt over kandidatene med karakterene som har blitt satt og statusen på poeng. Ved å trykke på listen Karakter ikke satt, filtrerer du kandidatene etter om de har fått satt karakter eller ikke.

image-26.png

At arbeidsflyten står som “privat” betyr at du ikke har delt vurderingen din ennå. Statusen på arbeidsflyten vil bli endret når du har delt vurderingen din.

 

Se over vurderingen på kandidat- og oppgavenivå (Resultatsiden)

Siden Resultater gir deg følgende oversikt:

 1. Kandidatlisten: Liste over kandidatene med totalpoeng og din karakter.
 2. Oppgavelisten: Liste over alle oppgavene for den valgte kandidaten.
 3. Oppgavevinduet: Kandidatens besvarelse på den valgte oppgaven.

image-28.png
 

Klikk deg gjennom hver kandidat i kandidatlisten (1), og se over om alle oppgavene er vurdert i oppgavelisten (2). I oppgavevinduet (3) kan du også se og skrive annoteringer og kommentarer på oppgavene ved å bruke annoteringsverktøyet

Informasjon: Har du satt delkarakterer på oppgavene vil oppgavelisten (2) gi en oversikt over disse, og du kan velge hovedkarakter fra nedtrekksmenyen i kandidatlisten (1).

Les mer om kandidat- og oppgavelisten. <link>

 

Steg 5 - Del vurderingen

Det neste steget i vurderingsprosessen er å dele vurderingen din. Dette gjør du ved å klikke Del din vurdering i toppmenyen.

image-30.pngNår du har klikket denne knappen vil du få opp et vindu hvor du må bekrefte delingen av vurderingen (blå knapp).

image-32.png

Fanene i toppen viser deg hvor du og medsensorene er i vurderingsprosessen. Etter at alle sensorene i kommisjonen har delt vurderingene, vil neste steg være å se på eventuelle konflikter.

I dette vinduet har du også muligheten til å mulighet til å (1) endre karakterer, (2) se på besvarelse, laste ned og skrive ut besvarelser, samt skrive begrunnelse på kandidatnivå.

image-34.png

Når du er klar til å dele  vurderingen din, trykker du på den blå knappen Del din vurdering .

Avbryte deling

Du kan også avbryte og gå tilbake til privat vurdering så lenge de andre sensorene i kommisjonen ikke har delt sin privare vurdering ennå. Det gjør du ved å klikke på "Valg", og deretter "Avbryt deling - Tilbake til privat vurdering". Husk at du må ha valgt en kommisjon for at valget skal være tilgjengelig.

2023-07-21_13h45_44.png

 

Steg 6 - Se på eventuelle karakteravvik og samstemme karakter

Når alle sensorene har delt sin private vurdering vil toppmenyen vise om det er karakterkonflikter. 

image-36.png

Trykk Vis konflikter for å se hvilke kandidater dette gjelder. 

Eller - hvis alle sensorene i kommisjonen allerede har delt vurderingen når du deler din vurdering, vil du automatisk bli sendt til fanen Konflikter dersom det finnes karakteravvik.

image-38.png

Under i vinduet vil listen Karakteravvik vises, og du får en oversikt over hvilke kandidater som har et karakteravvik og hvilken karakter du og de(n) sensoren(e) har satt.

image-40.png 

Se på vurderingen av kandidatene i listen på nytt, og bli enig om karakter med medsensoren(e) din(e). Ved å trykke på de tre prikkene ved siden av kandidaten, kan du blant annet åpne kandidaten på sidene Oversikt, Vurdering, Resultater og Begrunnelse.

 

Steg 7 - Godkjenn vurderingen

Når alle sensorene har angitt samme karakter er vurderingen klar for godkjenning. Dette vil vises i toppmenyen.

image-42.png 

Når du har trykket Godkjenn, blir du sendt videre for å bekrefte godkjenningen din.

image-44.png 

Når du er klar til å godkjenne vurderingen din, trykker du på den blå knappen Godkjenn nå.

Ved å godkjenne låses poeng og karakterer, og vurderingsprotokollen blir tilgjengelig. Du kan fortsatt redigere kommentarer og begrunnelser. 

Når du har trykket Godkjenn nå, vil du få en bekreftelse på at vurderingen er godkjent, og knappen for godkjenning vil deaktiveres.

image-46.png 

Når alle sensorene har godkjent, vil du kunne laste ned vurderingsprotokollen fra toppmenyen. Dersom en eller flere av sensorene ennå ikke har godkjent, vil du se en status på dette i toppmenyen.

image-48.png

 

Steg 8 - Velg neste kommisjon og vurder videre

 1. Velg neste kommisjon i toppmenyen.
 2. Gjør steg 1 til 5 om igjen.
   

Steg 9 - Private notater, begrunnelser og kommentarer i besvarelsen

Du kan skrive både private notater, begrunnelser og kommentere i besvarelsen gjennom hele vurderingsprosessen. Felt for private notater finnes for hver oppgave i vurderingen, og du kan velge å sette disse inn i begrunnelsesfeltet. 

Mer informasjon om hvordan du kan skrive og sende begrunnelser finner du i denne guiden:

Sensor - Skrive og sende begrunnelser.

Mer informasjon om hvordan du kan kommentere en besvarelse, og hvem som kan se kommentarene, finner du her:

Annoteringer og generelle kommentarer i nytt vurderingsverktøy. 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig