Toppmenyen i Vurdering 2.0 (hovedansvarlig)

Toppmenyen inneholder flere forskjellige typer informasjon og handlinger, og vi vil i denne artikkelen beskrive dette. Toppmenyen ser lik ut for sensor, som i tillegg vil ha en knapp for det som til enhver tid er neste steg i arbeidsflyten for den enkelte kommisjon.

Vi deler her opp i venstre og høyre del av toppmenyen, og går her gjennom de forskjellige bestanddelene.

Innholdsfortegnelse

 

Venstre del av toppmenyen
image-0.png 

1 - Dette er navnet på prøven, og kandidatnummeret til kandidaten du er inne på nå, eller var sist inne på.

2 -  Kontekstuell informasjon

Her ser du navnet ditt, og hvilke roller du har i kontekst av prøven. På skjermbildet ser vi at Linn er hovedansvarlig på prøven. Vi ser også at Linn har valgt å se kandidater fra kommisjon 1.

For prøver uten kommisjoner vil det ikke stå noe her.

For prøver med kommisjoner vil det enten stå navn på kommisjonen, eller Alle kommisjoner, avhengig av hva du har valgt å se.

 

Kommisjonsvelger

For prøver med mer enn én kommisjon: Ved å klikke på kommisjonsnavn eller Alle kommisjoner får du opp et nytt vindu (kommisjonsvelger) som gir deg informasjon om kommisjonene. Her ser du status på kommisjonen og hvor mange sensorer det er i hver, antall besvarelser i hver kommisjon, vurderingsfrist (hvis den er satt), din rolle i kommisjonen, hvilken arbeidsflyt som gjelder og medlemmene i hver kommisjon.

mceclip1.png

Ved å trykke på Vis medlemmer får du en oversikt over sensorene i den valgte kommisjonen. Oversikten inneholder navn, e-postadresse og når sensoren sist logget inn. Via denne oversikten har du også muligheten til å sende ny invitasjon (epost) til sensorene. Les mer om invitasjon til sensor

 

Hvis du vil se resultater for bare én kommisjon så klikker du på den kommisjonen. Du blir da sendt tilbake til siden Oversikt, og på denne ser du kandidatene fra valgt kommisjon.

Mer informasjon om hvordan denne er bygd opp finner du i hovedansvarligs guide til oversikt over vurderingsprosessen.

Hvis du vil tilbake til å se alle kandidater i alle kommisjoner, eller velge en annen kommisjon klikker du samme sted i toppmenyen, hvor du kan velge en spesifikk kommisjon, eller vise alle kommisjoner.

 

Høyre del av toppmenyen

mceclip0.png

1. Vurderingsprosessens status

Her kan du til enhver tid følge med på hvor langt i vurderingsprosessen prøven er. Hvis prøven ikke er åpen for vurdering vil det også stå her, enten i form av en advarsel med forklarende tekst, eller ved at det informeres om at prøven fremdeles er åpen.

image-6.png 

I dette tilfellet finnes det kandidater som har levert, men som ikke er tilordnet i kommisjon.

Etter hvert som sensorene fullfører vurderingen sin, så vil prosenttallet oppdatere seg. Slik ser denne delen av toppmenyen ut underveis i vurderingen.

image-8.png

 

Synkronisering med eksternt system

På prøver som er koblet til et eksternt system (FS, PCG og andre) finnes det en ekstra knapp for synkronisering. Ved å holde musepekeren over denne knappen kan du se status på synkronisering, og synkronisere manuelt direkte fra vurderingsverktøyet. 

fs-sync-NO.png

 

2. Valgmeny

I denne menyen finnes det en rekke valg for hovedansvarlig, fordelt i tre hovedkategorier.

Du finner valg relatert til arbeidsflyt for kommisjon, nedlasting av besvarelser og resultater, samt snarveier til andre handlinger du kan trenge som hovedansvarlig.

 

Arbeidsflyt

Her finner du tilgjengelige handlinger for den valgte kommisjonen, og for prøver uten kommisjoner.

image-10.png 

Hopp over privat vurdering vil være tilgjengelig inntil alle sensorene i kommisjonen har delt sin private vurdering. Denne menyen vil til enhver tid vise de valgene som er tilgjengelig for kommisjonen der de er i vurderingsprosessen. Det vil si at du også kan godkjenne endelig karakter på vegne av sensorene, eller åpne vurderingen på nytt. 

Velg kommisjon gir deg den samme kommisjonsvelgeren som beskrevet under venstre del av toppmenyen over.

Hvis du ikke har valgt en kommisjon vil handlinger for arbeidsflyt være deaktivert. Velg først kommisjon.

image-12.png

 

Nedlastinger

image-14.png 

Merk at hvilke valg som er tilgjengelig avhenger av hvilke innstillinger og tilleggsfunksjonalitet dere har aktivert.

 

Snarveier

image-16.png

Her finner du nyttige snarveier.

  • Se oppgaver som kandidat tar deg til oppgavene slik kandidaten så dem i gjennomføringen.
  • Se oppgaver med riktige svar viser det samme, men har i tillegg markering for riktig svar på automatisk vurderte oppgaver.
  • Vis kandidater i Monitor åpner kandidatlisten på prøven. Dette kan være nyttig hvis du trenger å gjøre andre administrative handlinger, som f.eks. å åpne for ny innlevering for kandidater, fordele kandidater i kommisjon eller i forbindelse med administrasjon av begrunnelser.
  • Vis i prøver åpner prøven i prøveverktøyet i en ny fane.
  • Legg til sensor tar deg direkte til prøveverktøyet, og dialogen for å legge til sensor. Dette gjelder ikke for prøver som er koblet til FS.
  • Administrer bidragsytere tar deg til direkte til prøveverktøyet og dialogen for å administrere bidragsytere.
  • Administrer kommisjoner tar deg direkte til kommisjonsoversikten i prøveverktøyet, der du kan endre arbeidsflyter og legge til, fjerne eller endre sensorer.


3. Bytt til gammelt verktøy

Hvis du vil tilbake til det gamle verktøyet kan du gjøre det her.

Klikk på pilene i toppmenyen for å bytte til gammelt vurderingsverktøy. Du kan alltid gå tilbake til nytt vurderingsverktøy når du vil, ved å klikke på knappen øverst til høyre på prøven i  det gamle verktøyet.

Hold musepekeren over pilene, og du får opp denne boksen:

image-18.png 

Hvis du her klikker på Mottatt, så vil ikke denne boksen vises i framtiden.

 

4. Profil

Her finner du informasjon om din egen profil, språkinnstillinger, utloggingsmulighet, og lenker til hjelpesenteret.

 

5. Detaljpanel

Detaljpanelet inneholder hendelseslogger relatert til prøven, kandidaten eller oppgaven. Panelet kan utvides fra høyre side av skjermen i vurderingsmodulen, uansett hvilken side du befinner deg på. Dette er ment for å gi brukeren lettere tilgjengelig informasjon om nåværende kandidat, oppgave eller prøve uten å måtte navigere til en annen side i modulen. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig