Hovedansvarlig - guide til begrunnelser

Introduksjon

I sidepanelet finner du to sider som gir deg både oversikt over begrunnelser, og muligheten til å administrere begrunnelser dersom dette er aktivert på prøven.

 • Oversikt begrunnelser
  Denne siden er en enkel liste over kandidater og begrunnelser. Her kan du se status på begrunnelser og gjøre enkelte oppgaver slik som å be om begrunnelse på vegne av kandidaten (hvis aktivert), og bruke snarveier for å vise begrunnelsen sensor har skrevet.
 • Begrunnelser
  Denne siden inneholder vinduer med kandidatliste, oppgaveliste og begrunnelse til kandidaten. Her kan du også både be om begrunnelse, og sende begrunnelsen dersom administrerte begrunnelser er aktivert på prøven.

Denne guiden vil dekke hvordan du som hovedansvarlig kan

Administrasjon av begrunnelser settes opp i prøvens innstillinger.

Merk: Denne artikkelen dekker ikke FS-integrasjon for begrunnelser.


Administrerte begrunnelser eller ikke?

Hva du kan og ikke kan gjøre på sidene Oversikt begrunnelser og Begrunnelser er avhengig av om prøven er satt opp med administrerte begrunnelser eller ikke.

Utgangspunktet er at når begrunnelser ikke administreres så er sensor ansvarlig for å både skrive og sende begrunnelse til kandidatene. Du som hovedansvarlig har innsyn i status, men du kan ikke sende begrunnelser på vegne av sensor, og du kan ikke registrere at kandidaten har bedt om begrunnelse.
For mer informasjon om hvordan sensor jobber med begrunnelser kan du se på sensorguiden for begrunnelser.

Sidene for begrunnelser er likevel tilgjengelig for deg, men resten av denne guiden tar utgangspunkt i at administrerte begrunnelser er aktivert på prøven.


Be om begrunnelse for kandidater

Du kan alltid be om begrunnelse på den gamle måten, enten ved å bruke prøveinnstillingen for å be om begrunnelse for alle kandidater, eller ved å registrere begrunnelser i Monitor.
Instruksjoner for dette finnes i denne artikkelen.

I vurderingsverktøyet kan du be om begrunnelse på vegne av kandidaten på begge begrunnelsessidene.

1. På siden Oversikt begrunnelser kan du be om begrunnelse på to måter.

 • Høyreklikk på kandidaten.
 • Klikk på de tre prikkene helt til høyre på kandidaten i lista.

Begge deler gir deg samme meny, der du kan velge å be om begrunnelse på vegne av kandidaten. Hvis du vil fjerne anmodning om begrunnelse så valget for det på samme sted.

be-om-begr-liten-NO.png

Foreløpig støtter vi ikke denne handlingen for mer enn én kandidat om gangen. Det finnes en snarvei i toppmeny - valg, der du kan åpne kandidatlisten i monitor direkte fra vurderingsverktøyet, og velge flere kandidater som skal ha begrunnelse.


2. På siden Begrunnelser finner du valget på hver kandidat, over feltet sensor skriver begrunnelsen i.

be-om-begr-NO.png

Her kan du også se hvem som kan redigere begrunnelsen, når den kan sendes og status på begrunnelsen.

 

3. I Monitor, der du også kan be om begrunnelse for flere kandidater samtidig. Les i så fall denne artikkelen for hvordan du kan gjøre det.

Det finnes en snarvei i toppmeny - valg, der du kan åpne kandidatlisten i monitor direkte fra vurderingsverktøyet.

 

Sjekke status på begrunnelser

På siden Oversikt begrunnelser, og i kolonnen begrunnelse kan du se hvilke kandidater du har bedt om begrunnelse på vegne av. Her finner du tre forskjellige statuser:

 • Ikke angitt (for prøver uten administrerte begrunnelser)
 • Har ikke bedt om begrunnelse
 • Skal ha

Status på hver enkelt begrunnelse er til enhver tid oppdatert i kolonnen status begrunnelse. Statusene som vil vise her er disse:

 • Ikke startet
 • Utkast
 • Klar til å sendes
 • Sendt til kandidat

Det er helt normalt at sensor starter å skrive begrunnelser før prøven er ferdig vurdert, og før kandidaten har bedt om begrunnelse. Status på begrunnelsen vil oppdateres gjennom hele vurderingsprosessen.


Sende begrunnelser

Begrunnelser kan sendes når kandidaten har fått endelig karakter, og sensor har markert begrunnelsen som klar til å sendes. Du kan altså kun sende begrunnelser som har status klar til å sendes.

Nytt i Marking 2.0 er at det ikke er nødvendig å vente til hele prøven har status vurdert, det er tilstrekkelig at kandidaten har fått endelig karakter.

Merk: Dette gjelder kun i Marking 2.0 - hvis du ønsker å sende begrunnelser fra Monitor vil det fremdeles være krav om at hele prøven er ferdig vurdert.

Du kan sende begrunnelsen fra både Oversikt begrunnelser og Begrunnelser. Foreløpig støtter vi ikke denne handlingen for mer enn én kandidat om gangen.

I Oversikt begrunnelser kan du igjen høyreklikke på kandidaten, eller klikke på de tre prikkene lengst til høyre for å få opp valgene. Velg Begrunnelse - Vis og rediger.

1-send-begr-NO.png

Du får da opp et vindu der du kan se begrunnelsen, og en Send-knapp er tilgjengelig og aktiv.

Fra siden Begrunnelser er send-knappen tilgjengelig i høyre vindu, under selve begrunnelsen. 

Når begrunnelsen er sendt oppdateres status begrunnelse til Sendt til kandidat.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig