Side - Oversikt begrunnelser

Introduksjon

I Inspera har vi et skille mellom det som kalles administrerte begrunnelser, og ikke-administrerte begrunnelser. Funksjonaliteten for begrunnelser er tilgjengelig for alle, men administrerte begrunnelser er en tilleggsfunksjon der formålet er at hovedansvarlig kan administrere prosessen ved å be om begrunnelse på vegne av kandidater, se status på begrunnelsene, og sende begrunnelser til kandidatene.

Administrasjon av begrunnelser settes opp i prøvens innstillinger.

Nytt i Marking 2.0 er at administrasjonen nå også kan skje direkte i vurderingsverktøyet, der hovedansvarlig nå har flere muligheter som tidligere bare fantes i Monitor.

I sidepanelet finner du to sider som gir deg både oversikt over begrunnelser, og muligheten til å administrere begrunnelser dersom dette er aktivert på prøven.

 • Oversikt begrunnelser (kun tilgjengelig for hovedansvarlig).
 • Begrunnelser (tilgjengelig for både hovedansvarlig og sensor).

 

Innhold på siden Oversikt begrunnelser

Siden Oversikt begrunnelser er tilgjengelig for hovedansvarlig, gir en oversikt over kandidatene med status på begrunnelser.

Siden består av fire lister (1) som lar deg sortere kandidatene etter :

 • Alle kandidater: Gir deg oversikt over alle kandidatene med status på begrunnelser.
 • Skal ha begrunnelse: Oversikt over kandidater som skal ha begrunnelse og status på begrunnelsen (ikke relevant for prøver uten administrerte begrunnelser).
 • Ferdig: Oversikt over kandidater hvor begrunnelsen er ferdig.
 • Sendt: Oversikt over kandidater hvor begrunnelsen er sendt.

begrunnelse-oversikt-NO.png 

(2) Hver liste består av kolonnene

 • Kandidat: Kandidat-ID, eller navn dersom prøven er ikke-anonym.
 • Kommisjon: Navn på kommisjonen, hvis vurderingen er kommisjonsbasert.
 • Begrunnelse: Oversikt over hvilke kandidater som skal ha begrunnelse eller ikke.
  • Ikke angitt: Denne vil vises på alle kandidatene når prøven ikke er satt opp til å bruke administrerte begrunnelser.
  • Skal ha og Ikke bedt om begrunnelse skiller kandidatene som skal ha begrunnelse eller ikke.
 • Status begrunnelse: Viser status på begrunnelsen. Ikke startet, Utkast, Klar til å sendes, og Sendt.
 • Karakterer: Dette er karakteren(e) satt av hver enkelt sensor. Hvis det er flere sensorer som har satt karakter i privat vurdering vil alle karakterene vises her.
 • Endelig karakter: Her vises endelig karakter. Før sensorene har godkjent endelig vurdering vil denne kolonnen være tom. Det er verd å merke seg at begrunnelse ikke kan sendes til kandidaten før endelig karakter foreligger.
 • Sensurfrist: Dersom det er satt sensurfrist på prøvenivå eller på kandidatnivå så vil denne stå her.

På denne siden kan du også redigere kolonner og lage egne lister. 

 

Be om begrunnelser fra denne siden

Se også egen guide for hovedansvarlig

Dersom administrerte begrunnelser er aktivert på prøven så kan du be om begrunnelser på denne siden ved å:

 • Høyreklikke på kandidaten.
 • Klikke på de tre prikkene lengst til høyre på kandidaten.

Her får du mulighet til å registrere at kandidaten har bedt om begrunnelse, og til å sende begrunnelsen (Vis og rediger) hvis den er markert som klar til å sendes. 

begrunnelse-send-be-NO.png

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig