Guide - individuell godkjenning av kandidater

Slik gjør du

Du skal først sette poeng og karakterer som normalt for kandidatene. Når du er ferdig med vurderingen for en kandidat og vil dele resultatet med medsensor, så gjør du det fra siden Oversikt.

Prosessen foregår i tre steg:

  1. Del din vurdering
  2. Samstem karakter
  3. Godkjenn endelig karakter

Steg 1 og 2 gjelder kun dersom sensorene i kommisjonen setter poeng og karakterer hver for seg.

Main-image-numbered-NO.png

Hvis dere skal sette poeng og karakterer i fellesskap hopper dere direkte til steg 3 etter å ha satt poeng og karakterer på vanlig måte.


1 - Del din vurdering

Her ser du i kolonnen Arbeidsflyt at vurderingen din fremdeles er privat. 

Klikk på Del-knappen for å dele din private vurdering med andre sensorer i kommisjonen.

share-NO.png

Dette åpner opp en ny side der du vil bli bedt om å bekrefte delingen, hva deling av privat vurdering innebærer, og hvem du deler vurderingen med.

Når du har delt vurderingen, men før medsensorer har delt sin vurdering, vil det stå Venter på at alle deler i kolonnen for arbeidsflyt.

pending-NO.png

Din vurdering vil ikke bli tilgjengelig for andre sensorer i kommisjonen før alle i kommisjonen har delt sin private vurdering.


2 - Samstem karakter

Når alle har delt sin vurdering vil kolonnen for arbeidsflyt vise om det er karakterkonflikt. Klikk på Vis konflikt-knappen.

align-NO.png

I vinduet som kommer opp kan dere sette en samstemt karakter.

 

3 - Godkjenn endelig karakter

Når det ikke lenger er karakterkonflikt kan vurderingen godkjennes. Klikk på Godkjenn vurdering-knappen.

confirm-NO.png

Hvis alle sensorer i kommisjonen må godkjenne endelig karakter vil kolonnen for arbeidsflyt nå vise Venter på at alle godkjenner.
Når alle sensorer i kommisjonen har godkjent låses poeng og karakterer. Kommentarer og begrunnelser kan fremdeles redigeres.

Vurderingsprotokollen blir tilgjengelig først når alle kandidater i kommisjonen har fått godkjent endelig karakter.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 4 syntes dette var nyttig