Lovdata Pro i Safe Exam Browser (SEB)

Tilgjengelig for Forfatter

Informasjon: Den følgende veiledningen forutsetter at brukeren kun logger inn direkte via Feide. Hvis brukeren benytter en innloggingsmetode som videresender kandidatene til for eksempel https://login.microsoftonline.com vil ikke SEB akseptere denne lenken som en gyldig ressurs. På Windows vil man da få opp følgende feilmelding: "Page Blocked - Access to "" is not allowed according to the current configuration". På Mac vil ressursvinduet lukkes uten feilmelding. Hvis dette skjer må den eller de URLene man blir videresendt til også legges til som egne ressurser i oppgavesettet for at de skal være tillatt i SEB. Dette kan ikke gjøres etter at prøven er aktivert, det er derfor viktig å teste at man har lagt til alle nødvendige URLer før man skal gjennomføre selve prøven. 

Denne artikkelen er relevant for institusjoner som ønsker å benytte Lovdata Pro som ressurs i prøver med sikker nettleser. Dette gjøres ved å sette opp ressurser som tillater bruk av eksterne websider i SEB. 

Dersom du er usikker på hvordan du setter opp et oppgavesett med slike ressurser, kan du lese om det i følgende artikkel: Ekstra ressurser i oppgavesett

Merk: Lovdata Pro er ikke en tjeneste assosiert med Inspera. Institusjoner som ønsker tilgang må kjøpe lisens hos Lovdata.

Det må legges til to ressurser for at Lovdata Pro skal fungere som ønsket i SEB. Den ene er for selve Lovdata. Den andre er for Feide. Dette fordi Feide også må være tillatt slik at SEB-browseren lar kandidatene besøke dette domenet for å logge inn med sin Feide-konto. 

 

Ressursene legges inn på følgende måte:

Ressurs 1: Lovdata

URL: https://digitaleksamen.lovdata.no/pro/sso/login/digitaleksamen.feide

Rot-URL: https://digitaleksamen.lovdata.no

Lovdata.png

 

Ressurs 2: Feide

URL: https://idp.feide.no/simplesaml

Feide.png

Tips: Det kan være nyttig å bruke et navn på Feide-ressursen som forteller kandidatene at dette ikke er en ressurs de skal bruke, men at den kun er knyttet til innlogging.

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig