Varighet og ekstratid på en prøve

pocket-watch-1637396_1280.jpgDenne artikkelen tar for seg gjeldende regler når en kandidat får tildelt ekstra tid når det også er satt varighet på pørven. Hvor mye tid har disse studentene/kandidatene tilgjengelig? Hvilke regler overstyrer hverandre?

Først og fremst er det satt normert sluttid og varighet på en prøve. Detter er innstillinger som settes når en prøve opprettes. Innstillingene gjelder alle kandidater/studenter som skal ta en prøve. 

Normert sluttid: Dette er når prøven lukkes. Når denne tiden er nådd, vil kandidater som fremdeles holder på automatisk bli omdirigert til innleveringssiden der de da kan sende inn svarene sine. Når tiden har gått ut, vil ikke kandidatene lenger ha tilgang til oppgavene. 

Varighet: Feltet "Varighet" brukes til å begrense tiden kandidaten kan bruke til å fullføre prøven. Eksempel: Hvis prøven starter kl. 09.00 og slutter kl. 13.00, og varigheten er satt til 2 timer, kan kandidaten starte når som helst mellom kl. 09.00 og 13.00, men har bare to timer på seg til å fullføre prøven. 

Merk at normert sluttid vil gjelde også i dette tilfellet, og prøven vil avsluttes på dette tidspunktet, selv om kandidaten ennå ikke har brukt to timer. 

Informasjon: Varigheten til en prøve kan ikke settes til mer enn 48 timer.

 

Ekstratid

Reglene som gjelder når en kandidat får tildelt ekstratid på en prøve er best forklart gjennom praktiske eksempler:

Prøvens varighet: 3 timer
Starttisdspunkt: Kl 8
Normert sluttid: Kl 12 

Studenter/kandidater:

A – Standard tid
B – Standard tid
C – 1 time ekstratid, 4 timer totalt
D – 1 time ekstratid, 4 timer totalt
E – 2 timer ekstratid, 5 timer totalt
F – 2 timer ekstratid, 5 timer totalt

A logger inn kl. 8. Vedkommende får 3 timer og må avslutte kl. 11. 

B logger inn kl 10. Siden det bare er 2 timer igjen av prøvetiden, vil disse kun få 2 timer på å gjennomføre eksamen selv om varigheten er satt til 3 timer. Klokka 12, etter kun 2 timer vil kandidatene ikke lenger ha andre muligheter enn å levere. Prøvens normerte sluttid overskrider her prøvens varighet.

C logger inn kl. 8. Disse vil få alle 4 timene (3+1) til å fullføre prøven.

D logger inn kl. 10. Det er kun 2 timer igjen av ordinær prøvetid. Siden disse kandidatene har 1 time ekstratid, vil det la dem jobbe med prøven frem til kl. 13. Dette gir dem 3 timer totalt, ikke 4 slik som planlagt. 

E logger inn kl. 8. Disse vil kunne disponere alle 5 timene (3+2)

F logger inn kl. 10. Det er kun 2 timer igjen av ordinær tid. Siden kandidatene har tildelt 2 timer ekstra prøvetid, kan de jobbe frem til kl. 14 og levere inn da. Dette gir dem 4 timer totalt, ikke 5 slik som planlagt. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 11 syntes dette var nyttig