Bunnmenyen er tilgjengelig på de sidene der du skal navigere mellom kandidater og/eller oppgaver.

Menyen har tre deler: 

image-0.png

Under vil vi gå gjennom disse i mer detaljer.

 

1. Visningsinnstillinger

Denne finnes helt til venstre på bunnmenyen.

image-2.png

De tre prikkene til venstre gir tilgang til hjelperessurser.

Krysset i midten brukes til å skru av og på fullskjermmodus. I fullskjermmodus vil kun vurderingsverktøyet være synlig, og det vil dekke hele skjermen. For å komme tilbake kan du trykke på samme sted:

image-3.png

Rammen til høyre skjuler alle menyene i vurderingsverktøyet. Det vil si toppmeny og sidepanelet, men bunnmenyen vil fremdeles være tilgjengelig. Trykk på den samme knappen en gang til for å få tilbake menyene.

 

2. Navigering mellom kandidater 

image-4.png

Ved å klikke på Alle kandidater (2) får man opp en meny der man kan velge å vise kandidater som er flagget, eller kandidater der vurderingen ikke er fullført.

image-6.png

Automatisk navigasjon er ikke aktivert som standard, men det kan være hensiktsmessig å aktivere denne for sensor. Ved å velge Poeng istedenfor Ikke aktivert, så vil systemet automatisk navigere videre til neste kandidat når den nåværende har fått poeng på alle oppgaver.

Klikk på kandidatnummer (3) for å hoppe direkte til en annen valgfri kandidat.

Til sist, ved å klikke på pilene i den røde rammen går man én kandidat fram eller tilbake.

Merk: Den første oppgaven som vises hos neste kandidat, er samme oppgavenummer som du avsluttet ved hos forrige kandidat. Ønsker du å starte på oppgave 1 igjen, navigerer du deg tilbake til oppgaven.

 

Navgering mellom kandidater - tilfeldig rekkefølge og/eller trekk 

Når oppgaveforfatter aktiverer tilfeldig rekkefølge eller tilfeldig trekk i oppgavesettet vil navigering mellom kandidater oppføre seg litt annerledes. Navigasjonsvalgene er de samme, men ved navigering mellom kandidater vil alltid første oppgave vises på neste kandidat. Dette er fordi kandidatene ikke nødvendigvis har svart på de samme oppgavene i samme rekkefølge når tilfeldig trekk er aktivert i oppgavesettet.

På de prøvene dette gjelder vil bunnmenyen bli markert med et utropstegn og en forklarende tekst.

 

2020-11-05_15h07_37.png

 

3. Navigering mellom oppgaver

image-8.png 

Navigering mellom oppgaver fungerer i all hovedsak likt som navigering mellom kandidater.

Ved å klikke på Alle oppgaver (4) får man opp en meny der man kan velge å vise automatisk vurderte oppgaver, eller manuelt vurderte. For sensor kan denne filtreringen være nyttig i prøver med en kombinasjon av manuelt og automatisk vurderte oppgaver

image-10.png

Automatisk navigasjon er ikke aktivert som standard, men det kan være hensiktsmessig å aktivere denne for sensor. Ved å velge Poeng istedenfor Ikke aktivert, så vil systemet automatisk navigere videre til neste oppgave når det er satt poeng på nåværende oppgave.

Klikk på oppgavenummer (5) for å hoppe direkte til en annen valgfri oppgave.

Til sist, ved å klikke på pilene i den røde rammen går man én oppgave fram eller tilbake.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig