Beskrivelse av standard sideoppsett for hovedansvarlig

Denne artikkelen tar for seg de forskjellige sidene som er tilgjengelig for hovedansvarlig i Marking 2.0. Artikkelen vil gå gjennom hver side, og forklare kort hva du som hovedansvarlig, kan gjøre på disse sidene.

 

Innholdsfortegnelse

 1. Oversikt
 2. Resultater
 3. Vurdering
 4. Oversikt begrunnelser
 5. Begrunnelser
 6. Oversikt klage
 7. Oppgaver
 8. Hjelp og opplæring

 

Toppmenyen

Øverst i vinduet vil du ha en toppmeny. Toppmenyen vil være den samme på alle sidene.

image-0.png

Denne menyen vil vise hvilken prøve du er i, hvilke roller du har på prøven, vurderingsprosessens status og annen kontekstuell informasjon. Du kan lese mer om dette i artikkelen “Toppmeny for hovedansvarlig”.

 

1  Oversikt

Siden Oversikt gir en oversikt over statusen på sensorenes vurdering og selve vurderingen av kandidatene. 

Oversikt består av fire lister (1) som lar deg sortere kandidatene etter

 • Alle kandidater: Gir deg oversikt over alle kandidatene og status på vurderingen.
 • Vurdering ikke startet: Oversikt over kandidater hvor vurderingen ikke har startet.
 • Startet: Oversikt over kandidater hvor vurderingen har startet.
 • Godkjent: Oversikt over kandidater hvor vurdering er godkjent av sensor(ene).image-1.png

(2) Hver liste består av kolonnene

 • Kandidat: Kandidatnummer (eller navn dersom prøven ikke er anonym).
 • Vedlegg: Denne kolonnen vil komme opp dersom det ligger et vedlegg knyttet til kandidatens besvarelse. Ved å klikke på filnavnet vil vedlegget åpnes i en ny fane.
 • Kommisjon: Viser hvilken kommisjon kandidatene tilhører.
 • Arbeidsflyt: Viser hvor sensor(er) er i prosessen på hver kandidat. På arbeidsflyter markert med et tall, kan du holde musepekeren over for å se hvilken sensor som er i den aktuelle prosessen.
 • Karakterer: Dette er karakteren(e) satt av hver enkelt sensor. Hvis det er flere sensorer som har satt karakter i privat vurdering vil alle karakterene vises her.
 • Endelig karakter: Her vises endelig karakter. Før sensorene har godkjent endelig vurdering vil denne kolonnen være tom. Det er verd å merke seg at begrunnelse ikke kan sendes til kandidaten før endelig karakter foreligger.
 • Sensurfrist: Dersom det er satt sensurfrist på prøvenivå eller på kandidatnivå så vil denne stå her.

Det er mulig å lage nye lister ved å trykke på +-knappen til høyre for listene. Kolonnene i listene kan også endres/redigeres. Les mer om dette i artikkelen "Mestre lister, filtre og søk". 

 

Valg for kandidater

Ved å trykke på knappen med de tre prikkene ved siden av en kandidat, får du en del muligheter for den enkelte kandidat. Du kan også høyreklikke på kandidaten for å få de samme valgene.

image-2.png

På kandidatnivå kan du da gjøre følgende:

 • Åpne i: Åpner kandidaten på sidene
  • Oversikt
  • Resultater
  • Vurdering
  • Oversikt begrunnelser
  • Begrunnelser
  • Oversikt klage
 • Vis besvarelse: Bla gjennom kandidatens besvarelse oppgave for oppgave.
 • Åpne besvarelse i ny fane
 • Last ned og skriv ut: Skriv ut kandidatens besvarelse med riktige svar indikert.
 • Begrunnelse: 
  • Vis og rediger: Se og administrere begrunnelsen til den valgte kandidaten. 
  • Administrer begrunnelse: Dette valget kommer opp dersom administrasjon av skriftlige begrunnelser er aktivert. Skal ha begrunnelse for kandidater hvor begrunnelse ikke er valgt, og Fjern anmodning for begrunnelse på kandidater hvor begrunnelse er valgt.

Vi har en egen guide til begrunnelser for hovedansvarlig, og denne vil dekke selve prosessen eller arbeidsflyten. 

 

 2  Resultater

På siden Resultater vil du få en mer detaljert oversikt over resultatene til kandidaten og hvordan sensorene ligger an i vurderingen på kandidatnivå. Siden viser kandidatlisten (1) og oppgavelisten (2). 

image-3.png

 1. Kandidatlisten er en oversikt over kandidatene med totalpoeng, karakter og endelig karakter.   

  Det er satt opp to standard lister som kan man filtrere kandidater etter: Alle kandidater og Karakter ikke satt. På samme måte som på siden Oversikt kan du redigere kolonner og gjøre valg på kandidatnivå. Det er også mulig å søke og filtrere i listene. 
 2. Oppgavelisten viser en oversikt over oppgavene for den valgte kandidaten med oppgavetittel, om oppgaven er besvart eller ubesvart, status på vurderingene, poeng på oppgaven og oppgavetype.

  Også denne listen har to standard lister som man kan filtrere oppgaver etter: Alle oppgaver og Manuelle poeng.

Som i kandidatlisten, kan man her lage egne lister ved å klikke Vise søk og filtre-ikonet. 

image-4.png

Hvordan bruke Vis søk og filtre er beskrevet i artikkelen "Mestre lister, filtre og søk". 

Les mer om Kandidat- og oppgavelisten. 

 

3  Vurdering

Siden Vurdering lar deg gå inn å se på vurderingen som er gjort på kandidatnivå, oppgave for oppgave og kandidat for kandidat. 

Fanene (1) gir deg valgene se på besvarelsen til den valgte oppgave, se på oppgaven i sin helhet, se eventuelle vedlegg knyttet til kandidatens besvarelse og se eller bestille plagiatkontroll.

image-5.png

I panelet til høyre kan du se (2) resultatet på oppgaven (for automatisk vurderte oppgaver vil poengsummen vises, og for manuelt vurderte vil resultatet stå som "Privat" uten poeng helt fram til vurderingen er delt av sensorene) og (3) sensorveiledning på oppgaven dersom det er satt.

 

Se og navigere mellom kandidater og oppgaver

På bunnmenyen kan du velge å navigere mellom kandidater og oppgaver som du ønsker å se vurderingen til.  I eksemplet under er kandidat 153258 og oppgave 3 valgt.

image-6.png

For mer informasjon om navigering mellom kandidater og oppgaver, og hvordan bunnmenyen fungerer, er beskrevet i artikkelen Bunnmeny

 

Se og skrive kommentarer og annoteringer

Snakkeboblen viser om det gjort annoteringer og/eller kommentarer på selve oppgaven, eller på kandidatens besvarelse av oppgaven. Tallet ved siden av representerer hvor mange annoteringer og/eller kommentarer som har blitt skrevet. 

image-7.png

For å se annoteringene, trykk på snakkeboblen (1) og deretter pilen til høyre (2) for å se annoteringene.

Hvem kommentarene og annoteringene vises for, kommer an på hva forfatteren av disse har valgt. Velg Vis alle annoteringer og generelle kommentarer for å se alt som har blitt skrevet.

Les artikkelen "Annoteringer og generelle kommentarer i nytt vurderingsverktøy" for mer informasjon. 

 

4  Oversikt begrunnelser

Siden Oversikt begrunnelser gir en oversikt over hvilke kandidater som skal ha begrunnelse og status på disse begrunnelsene.

Siden består av fire lister (1) som har deg sortere kandidatene etter

 • Alle kandidater: Gir deg oversikt over alle kandidatene med status på begrunnelser.
 • Skal ha begrunnelse:  Oversikt over kandidater som skal ha begrunnelse og statusen på disse.
 • Ferdig: Oversikt over kandidater hvor begrunnelsen er ferdig.
 • Sendt:  Oversikt over kandidater hvor begrunnelsen er sendt.

image-8.png

Hver liste består av kolonnene (2)

 • Kandidat
 • Kommisjon
 • Begrunnelse
 • Status begrunnelse
 • Karakterer
 • Endelig karakter
 • Sensurfrist

Også på denne siden kan du lage egne lister og redigere kolonnene. 

Les mer om siden Oversikt begrunnelser

Vi har en egen guide til begrunnelser for hovedansvarlig, og denne vil dekke selve prosessen eller arbeidsflyten.  

 

5  Begrunnelser

Siden Begrunnelser har følgende lister/panel:

 • Kandidatlisten
 • Oppgavelisten
 • Begrunnelse til kandidaten: Viser status på begrunnelse for den valgte kandidaten i kandidatlisten. Her kan du også administrere begrunnelsen for den valgte kandidaten. 

Her kan du som hovedansvarlig administrere begrunnelsene på prøven. Les mer om siden Begrunnelse.

Se også guide til begrunnelser for hovedansvarlig.

 

6  Oversikt klage

Siden Oversikt klage gir en oversikt over kandidatene som har sendt inn klage og skal ha ny vurdering.

Siden består av fire lister (1) som har deg sortere kandidatene etter

 • Alle kandidater: Gir deg oversikt over alle kandidatene som skal ha ny vurdering.
 • Vurdering ikke startet:  Kandidater hvor ny vurdering ikke har startet.
 • Startet: Oversikt over kandidater hvor ny vurdering har startet.
 • Godkjent:  Oversikt over kandidater hvor ny vurdering har blitt godkjent av sensor(ene).

image-9.png

Hver liste består av kolonnene (2) 

 • Kandidat
 • Kommisjon
 • Arbeidsflyt
 • Karakterer
 • Endelig karakter

Det vil komme en egen guide som dekker klage og klageprosessen senere.

 

7  Oppgaver

Siden Oppgaver gir en oversikt over Vekting av oppgaver og Fordeling av oppgaver

mceclip0.png

Siden består av én standardliste (1). Ytterligere lister kan legges til ved å klikke på +-ikonet og deretter velge filterikonet. 

 • Alle oppgaver: Dette er en oversikt over alle oppgavene. 

De tre filtrene du kan lage flere lister fra er: 

 • Nummer: Nummer på oppgaven
 • Oppgavetype: Hvilken oppgavetype oppgaven er. For eksempel: flervalg (ett svar), langsvar, fyll inn tekst etc.  
 • Ansvarlig: Dette er hvilken sensor oppgaven er tildelt i Fordeling av oppgaver. 

Siden består av sju kolonner (2)

 • Nummer 
 • Navn 
 • Oppgavetype
 • Ansvarlig
 • Standard vekting
 • Tilpasset vekting
 • Maksimum poeng

 

8  Hjelp og opplæring

Denne siden er et dokument hvor du kan finne status og informasjon om vurderingsverktøyet. Dokumentet inneholder også introduksjonsvideoer for sensorer, og henvisning til guider og generell dokumentasjon.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig