Sensor - Skrive og sende begrunnelser

Som sensor har du alltid tilgang til å skrive begrunnelser som kan sendes til kandidatene etter at vurderingen er ferdig.
I denne guiden vil vi forklare hvordan du kan se om kandidaten har bedt om begrunnelse, hvordan du kan skrive begrunnelser, og hvem som kan sende begrunnelsen når den er ferdig.

 

Denne guiden består av fire deler

 1. Oversikt over siden Begrunnelse
 2. Se om kandidaten har bedt om begrunnelse
 3. Skrive begrunnelse
 4. Sende begrunnelse


Oversikt over siden Begrunnelse

Siden Begrunnelse har vinduer med følgende innhold:

 1. Kandidatlisten
 2. Oppgavelisten
 3. Begrunnelse og private notater

mceclip2.png


Bunnmenyen er også tilgjengelig, og på denne kan du navigere mellom kandidater og oppgaver på samme måte som på siden Vurdering.


Skal kandidaten ha begrunnelse?

I kandidatlisten (1) finnes det en egen kolonne som heter Begrunnelse. Denne vil inneholde informasjon om hvorvidt kandidaten har bedt om begrunnelse eller ikke. Det finnes tre forskjellige statuser i denne kolonnen:

 • Ikke angitt: Dette betyr at hovedansvarlig ikke administrerer begrunnelsene, og at du som sensor styrer hele prosessen selv, og du sender begrunnelsen selv.
 • Skal ha: Kandidaten har bedt om begrunnelse, og hovedansvarlig følger opp status på begrunnelsen. Hovedansvarlig kan sende begrunnelsen på vegne av sensor.
 • Har ikke bedt om begrunnelse: Dette betyr at det foreløpig ikke er registrert at kandidaten har bedt om begrunnelse.

Du kan også se om kandidaten har bedt om begrunnelse eller ikke over selve feltet der begrunnelsen skrives.

Merk: Du kan alltid skrive begrunnelser selv om det ikke er registrert at kandidaten har bedt om begrunnelse.

 

Skrive begrunnelse

Begrunnelsen skrives i panelet til høyre. Du kan skrive begrunnelsen når som helst i vurderingsprosessen, og du trenger ikke vente til kandidaten eventuelt har bedt om begrunnelse.

Det finnes flere valgmuligheter når du skriver begrunnelser, vi går gjennom disse punkt for punkt.

mceclip6.png

 1. Her kan du se begrunnelsens status. På bildet er statusen Utkast.
 2. Her finner du formateringsmuligheter for tekst.
 3. I dette vinduet skriver du selve begrunnelsen.
 4. Her kan du spille inn et lydopptak av begrunnelsen.
 5. Hvis du vil legge ved en fil til begrunnelsen kan du gjøre det her. Denne blir tilgjengelig for kandidaten sammen med begrunnelsen. Alle filtyper kan lastes opp.
 6. Sett inn private notater. Ved å trykke på denne settes alle private notater på alle oppgaver inn i begrunnelsesfeltet.
 7. Lagre begrunnelsen.

For mer information om begrunnelser som lydopptak se artikkelen Lydopptak i begrunnelser


Sende begrunnelse

Du kan sende begrunnelsen når alle punktene under er oppfylt.

 1. Kandidaten må ha fått godkjent endelig karakter.
 2. Hovedansvarlig har valgt at du som sensor kan sende begrunnelsen selv.

Hvis hovedansvarlig ikke administrerer begrunnelsene, så vil det se slik ut når begrunnelsen er klar til å sendes:

mceclip8.png

 

Hvis hovedansvarlig administrerer begrunnelsene så vil du ha et litt annerledes bilde med to knapper. En for å markere begrunnelsen som klar til å sendes, og en for å sende begrunnelsen.

mceclip7.png

 

Merk at hvis hovedansvarlig har valgt at du som sensor ikke skal kunne sende begrunnelser, så vil knappen for å sende være deaktivert. Da er det opp til hovedansvarlig å sende begrunnelsen og din oppgave er å markere begrunnelsen som klar til å sendes.

Hovedansvarlig kan ikke sende begrunnelsen før du har markert den som klar til å sendes.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig