Matematikkmenyer (mattepaletter)

Denne funksjonen krever aktivering. Ta kontakt med Service Desk for å aktivere. 

Se også artikkelen tips og eksempler på matematikkmenyer.

 

Hva er en matematikkmeny (mattepalett)?

Når kandidater svarer på oppgavetypene Fyll inn matematikk eller Utregning i Inspera Assessment, har de mattepalett tilgjengelig hvis de trykker på Sigma-tegnet til høyre i svarboksen:   

mceclip0.png


Denne paletten er også tilgjengelig i Langsvarsoppgaver på verktøylinjen:
mceclip1.png

Med denne funksjonen får kandidatene muligheten til å svare med matematiske symboler eller andre LaTeX-symboler. 

Hensikten med den konfigurerbare mattepaletten er å gjøre institusjoner i stand til å tilpasse paletten til de spesifikke kravene i oppgaven. Den tilpassede paletten brukes deretter på en bestemt Fyll inn matematikk-, Utrening- eller Langsvar-oppgave. 

 

Hvem kan opprette og redigere paletter?

Opprette og redigere paletten er bare tilgjengelig for forfattere med utvidet tilgang. Alternativet vil være tilgjengelig  under Oppgaver-modulen. 

mceclip2.png

Alle forfattere kan bruke de publiserte palettene. 

 

Lag en matematikkmeny (mattepalett)

Sett opp

Kom i gang ved å opprette en ny mattepalett eller ved å kopiere en eksisterende fra listen. 
Gi den forhåndsinnstilte paletten et navn øverst til venstre. Navnet kreves for å publisere forhåndsinnstilt palett. Sørg for å lagre ved å trykke på diskett-symbolet. 

mceclip2.png

Merk: Valgene for Detaljer og Valg i toppmenyen er grået ut fordi det ikke er funkjsonalitet koblet til disse i kontekst av matematikkmenyen.

 

Konfigurasjon - forhåndsvisning og design

Det venstre panelet viser forhåndsvisningen av paletten, mens konfigurasjonen vil skje i det høyre panelet. Koden for de forskjellige symbolene som er standard i paletten kan redigeres for å fjerne eller legge til symboler. 

Begynnelsen til standardkoden ser slik ut: 

mceclip3.png

Du kan fjerne eller legge til symboler. 
Vi oppfordrer deg til å lage og teste, fordi du kan alltid tilbakestille til standard (oppe til høyre). Vær forsiktig med komma og parentes, for mange eller for få vil ikke fungere. 

mceclip3.png

Merk: Sørg for å teste paletten før du bruker den i en prøve. 

 

Hva kan legges til i verktøylinjen

Det er mulig å legge til noen LaTeX-symboler. Mattepaletten bruker et tredjepartsbiliotek (MathQuill) som ikke lenger vedlikeholdes. En komplett liste over tilgjengelige symboler finnes ikke. 

Når flere symboler legges til så anbefaler vi at det testes både i forhåndsvisning, og i kandidatperspektiv ved å sjekke at symbolene som er lagt til er tilgjengelige og vises riktig i kontekst av en prøve. 

 

Publisering av mattepaletten

Når du er klar til å publisere paletten, er alt du trenger å gjøre å trykke på Publiser øverst til høyre på siden. 

mceclip4.png

Du vil bli presentert en gjennomgang av paletten, der navn og konfigurasjon er validert. Du vil ikke kunne publisere paletten hvis konfigurasjonen ikke er gyldig. 

Når alt er grønt, kan du publisere paletten. Det vil da blir tilgjengelig for alle forfattere. 

 

Gjør endringer i paletten

Paletten kan ikke redigeres når den er publisert. For å avpublisere, gå inn på paletten og klikk på Avplubliser, øverst til høyre.

mceclip5.png

Gjør de nødvendige endringene og publiser paletten når du er klar. 

Merk: Når endringene blir publisert, vil den nye versjonen av paletten bli brukt på alle oppgaver som paletten er lagt til. Vær forsiktig med endringer, da disse kan påvirke prøver som allerede er planlagt. 

 

Legge paletten til en oppgave

Denne delen er tilgjengelig for alle forfattere., og mattepaletten kan legges til oppgavetypene Fyll inn matematikk, Utregning og Langsvar.  

Lag en oppgave eller rediger en eksisterende oppgave for å legge til den tilpassede paletten. I generelle alternativer for oppgaven, velg Avansert og klikk deretter Velg  under Matematikkmeny

Dette må gjøres individuelt i hver oppgave som skal bruke en tilpasset palett.

mceclip4.png

Forhåndsvis oppgaven for å se hvordan paletten vil se ut for kandidatene. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig