Tips til og informasjon om hjemmeeksamen med kort varighet

Bakgrunn

På grunn av Covid-19-utbruddet (Koronaviruset), tenker du kanskje på å bytte allerede planlagte skoleeksamener til å bli hjemmeeksamener i stedet. 

Noen av funksjonene og funksjonalitetene i Inspera Assessment er laget under forutsetning av at dagseksamen er hovedsaklig satt opp med Safe Exam Browser eller andre sikker nettleser-alternativer. 

I denne artikkelen vil vi beskrive noen av problemene som du kan støte på ved bruk eksamen i åpen nettleser, og ved å beskrive disse, håper vi på å svare på noen av spørsmålene dine. 

 

Hjemmeksamen - sikker eller åpen nettleser?

Vår nåværende løsning for eksamen med sikker nettleser er ikke spesielt egnet for hjemmebruk. Den mest åpenbare grunnen er at selv om datamaskinen som kandidaten bruker til eksamen er i låst modus, er ingenting annet det. Telefoner, nettbrett, bøker, personer og andre datamaskiner, gir alle tilgang til kilder som normalt ikke er tilgjengelige i en eksamen med sikker nettleser.

I tillegg vet vi at kandidater ofte trenger hjelp med f.eks. hendelsespassord når de må bruke sikker nettleser, og dette er vanskeligere å hjelpe med hvis de sitter hjemme.

Resten av denne artikkelen vil anta at hjemmeeksamenen er med åpen nettleser.

 

Hvordan overvåker vi hjemmeeksamen?

Vi har noen tips og anbefalinger for hva du bør se etter når du ikke kan henvende deg til kandidaten fysisk, og hva du bør se helt bort fra.

 

Kolonnen Advarsel i Monitor

Det er spesielt en ting du må være klar over, og det er kolonnen Advarsel i Monitor. Advarsler er aktivert i Monitor for alle prøver med en varighet på mindre enn 24 timer. Hvis din eksamen med åpen nettleser varer i mindre enn 24 timer, kan du i hovedsak ignorere advarslene. 

Årsaken til dette er at for eksamener med åpen nettleser, er det ingen Safe Exam Browser eller sikker nettleser som vil overstyre strømsparingsinnstillingene på datamaskinen, og resultatet er ofte at en kandidat kan vise flere offline-advarsler. I noen ekstreme tilfeller kan de totale advarslene være i hundrevis. Dette kan avhenge av strømsparingsinnstillingene på den enkelte datamaskinen, og av andre individuelle datamaskininnstillinger som kan føre til at nettverkskortet går i hvilemodus eller generelt selvjusterer. 

Dette betyr ikke at noe er galt!

En offline-advarsel i Monitor vil ikke være synlig for kandidaten, fordi forbindelsen til serverne våre ikke er brutt. 

Hvis kandidaten får en synlig advarsel mens den jobber med prøven, er den anbefalte handlingen å koble fra og koble til nettverket på nytt. Dette bør løse problemet. 

 

Kolonnen Besvarelse lagret i Monitor

Tidsstempelet i denne kolonnen vil kontinuerlig oppdatere seg så lenge besvarelsen er lagret på våre servere. Dette kan være en nyttig indikator på om alt er i orden, eller om det er et problem. Det avhenger litt av prøvens art. For prøver med mange oppgaver, bør tidsstempelet oppdateres regelmessig. Spesielt hvis oppgavene er alternativbasert, slik som flervalgsoppgavene. 

Imidlertid - ikke stol helt på dette tidsstempelet. Vi vet at kandidater som skriver i langsvarsoppgaver på hjemmeeksamener foretrekker å skrive i et annet program, som for eksempel Microsoft Word, og deretter limer inn besvarelsen i Inspera på slutten av prøven. I dette tilfellet, blir besvarelse lagret-tidstempelet oppdatert når de begynner å legge inn besvarelsen i Inspera.

Hvis prøven er satt opp som filopplasting, bør besvarelse lagret-tidsstempelet bli sett bort fra helt til sluttiden nærmer seg, og det er da kandidatene begynner å laste opp filen.

For å oppsummere - tidsstempelet blir bare oppdatert hvis det er aktivitet fra kandidaten, selv lunsjpauser vil være i en pause i besvarelse lagret-tidsstempelet. 

 

Send melding til kandidater

Hvis du trenger å sende en melding til kandidatene under prøven, kan du bruke den vanlige meldingsfunksjonen som er tilgjengelig for alle prøver og kandidater. 

Meldinger vil forbi i kandidatens meldingssenter, på tvers av alle prøver, og et tips er å nevne den spesifikke prøven meldingen forholder seg til. Dette for å unngå forvirring senere. Prøvenavnet blir ikke automatisk lagt til i meldingen, men den er tidsstemplet. 

 

Andre handlinger som kan være nyttige

Alle handlingene du normalt vil bruke under en lukket eksamen er fremdeles tilgjengelige i en eksamen med åpen nettleser. Ekstra tid, åpne for ny innlevering, legg ved fil, osv. 

 

 

 

 

5 tips to improve home exams

This presentation was a part of the Inspera Seminar 2020 and gives you tips and tricks of what to think about when creating home exams.

Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
8 av 11 syntes dette var nyttig