Oppgavetype - Kompilering

Oppgavetype_kompilering_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgave hvor kandidatene skriver inn et kodestykke som blir automatisk kjørt og validert.

Informasjon: Denne oppgavetypen er i BETA og krever Internettforbindelse da den ikke virker offline. Oppgavetypen må aktiveres, og vil ha et ekstra lisensgebyr. Ta kontakt med Service Desk for å få et tilbud.

Kjente begrensninger

 • Oppgavetypen støttes ikke offline - kandidaten må ha en aktiv internettkobling
 • Oppgavetypen er ikke inkludert i serviceavtalen
 • Kandidatene kan oppleve forsinkelser i denne oppgavetypen
 • Dersom et forsøk på å kompilere feiler, så vil det ikke automatisk forsøkes igjen, og kandidaten må prøve igjen manuelt
 • Vi anbefaler ikke å bruke oppgavetypen på større prøver, f.eks. prøver med 1000 kandidater
 • Oppgavetypen er ikke kompatibel med designinnstillingen "Vis advarsel ved navigasjon bort fra en side som inneholder ubesvarte oppgaver", se Designinnstillinger i oppgavesett.

Introduksjon

Kompilering er en oppgavetype hvor kandidaten kan skrive kode som automatisk blir kjørt og validert. Som for oppgavetypen Programmering skrives det i et redigeringsverktøy som er spesielt tilpasset for å skrive og vise kode. Redigeringsverktøyet viser linjenummere og har støtte for fremheving av spesifikk syntaks for det valgte programmeringsspråket. For noen språk støttes også en viss grad av autokorrektur. Som forfatter, kan du velge om dette skal være tilgjengelig eller ikke.  

I tillegg er det mulig angi to sett test cases: ett sett som kandidaten kan bruke for å teste sin egen besvarelse underveis, og ett sett som benyttes for automatisk vurdering av besvarelsen etter levering. Et test case består av to deler: Input og forventet output.  

Det er også mulig å legge inn en kodesnutt som oppgaven pre-populeres med.

Merk: For å begynne å lage en kompileringsoppgave må du velge et programmeringsspråk. Dette gjøres under Innstillinger (2) i Spesifikke alternativer.

Når du bruker Java, må klassen som er definert av kandidaten ha navnet Main for at kompilatoren skal fungere. Dette skyldes at når man oppretter filen, heter den alltid Main.java, og klassenavnet skal alltid matche filnavnet.

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Kompilering_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2.  Legge til blant annet rik tekst, filer, tabeller, lenker, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

4. Legge til test cases for vurdering: Test cases for vurdering benyttes til automatisk vurdering av besvarelsene og er ikke synlig for kandidaten.

 • Input: En eller flere linjer med tekst som kan leses inn i kode-besvarelsen.
 • Forventet output: En eller flere linjer med tekst som forventes som output når koden er kjørt med input som angitt over. 

5. Legge til test cases for kandidat: Som test cases for vurdering (4), men dette testcaset er synlig for kandidaten og kan brukes for å teste egen kode underveis.

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen.Oppgavetype_kompilering_3_NO.png

1. Instruksjon: Skriv en tekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet.  

oppgavetype_kompilering_4_NO.png

2. Innstillinger: Velge programmeringsspråk og sette inn forhåndsdefinert kodesnutt.

 • Programmeringsspråk:
  Programmeringsspråk må velges for at systemet skal vite hvordan koden skal kjøres og testes. 
  Valgt programmeringsspråk brukes også av koderedigeringsverktøyet til å gi riktig syntaksfremheving.
 • Forhåndsdefinert kodesnutt (etter å ha valgt programmeringsspråk): 
  Kode som skrives inn her vises i koderedigeringsverktøyet som en forhåndsutfylt del av besvarelsen. Dette er spesielt nyttig for å vise kandidaten hvordan data leses inn og ut av systemet, og for å angi en kontekst for oppgaven.

3. Ekstern identifikator: For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 5 syntes dette var nyttig