Oppgavetype - Tekstfelt

Oppgavetype_Tekstfelt_1_NO.PNG

Manuelt vurdert oppgave. 

Oppgave som er egnet for kortere tekstbesvarelser uten formateringsalternativer.

Tekstfelt er en oppgavetype hvor kandidatene kan skrive kortere tekstbesvarelser av typen ren tekst. Det vil si at kandidatene ikke har muligheten til å blant annet gjøre ord fete, lage punktlister eller sette inn tabeller, spesialtegn eller formler.

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Tekstfelt_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette inn flere interaksjonselementer. textareaint.png

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen.

Oppgavetype_tekstfelt_4_NO.png

1. Instruksjon: Skriv en tekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet.  "Skriv ditt svar her..." eller "Skriv tekst her" er satt som standard.

2. Størrelse: Velg størrelsen på tekstfeltet (interaksjonsfeltet) som kandidatene skal skrive i.

  • Antall linjer brødtekst: Hvor mange linjer et tekstfeltet viser/ rommer i visningsfeltet. 
  • Utvid automatisk: Tekstfeltet utvider seg automatisk når kandidaten skriver over flere linjer.
Merk: Dersom kandidaten skriver flere linjer enn det som er satt i antall linjer brødtekst, og utvid automatisk ikke er satt, må kandidaten scrolle i tekstfeltet for å lese over hele teksten. Eller kandidaten kan utvide feltet selv, ved å kikke og dra på markeringen nederst i høyre hjørne. 
  • Bredde: Bredde på tekstfeltet. Kan endre verdi og enhet (prosent eller piksler).  100 prosent er satt som standard. 

Eksempel 1: 4 linjer brødtekst, ikke utvid automatisk.Oppgavetype_tekstfelt_6_NO.png

 

Eksempel 2: 4 linjer brødtekst, utvid automatisk.Oppgavetype_tekstfelt_5_NO.png

 

 

3. Ekstern identifikator: For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 3 syntes dette var nyttig