Opprett en oppgave

Tilgjengelig for forfatter.

Det grunnleggende om å opprette en oppgave forblir det samme uavhengig av oppgavetypen man lager. Hver oppgavetype har en tittel og et program for å endre oppgavene. I Inspera Assessment kan du opprette oppgave i sammenheng med et oppgavesett, eller uavhengig av oppgavesett.

Innhold

Hvordan opprette en oppgave

Opprett en ny oppgave

1. For å opprette en oppgave, velg OppgaverOppgaver

2. Klikk Ny oppgave

3. Velg oppgavetype 

Oppgave_1_NO.png

Velg Oppgavetype

Når man oppretter en oppgave, blir man presentert for alle de forskjellige oppgavetypene som er tilgjengelige for bruk. Du kan velge oppgavetypen du ønsker for å begynne å opprette en oppgave.

De følgende oppgavetypene er tilgjengelige:

Informasjon: Inspera Assessment tilbyr 24 oppgavetyper hvorav 15 er automatisk vurderte, 7 krever manuell vurdering og 2 som ikke vurderes. Oppgavetyper som ikke skal vurderes, har ikke valg om å sette poeng.

Hvordan endre en oppgave

Etter å ha valgt oppgavetype, går du inn i redigeringsmodus for oppgaven:

Oppgave_4_NO.png

Alternativene assosiert med hver oppgavetype varierer. For å gjøre oppgavedesignet så enkelt som mulig, er oppsettet og logikken bak oppgavetypene den samme:

1. Oppgavens navn

Oppgavens navn vises øverst når du ser på oppgaven.

Tips: Oppgaver kan brukes i forskjellige oppgavesett, og både oppgaver og oppgavesett kan gjenbrukes og kopieres over tid, kan det være lurt å gi oppgavene navn som inneholder informasjon om tema innenfor et emne. For eksempel: "GEO100 høsten 2020 - Istider", eller bare "Istider".

2. Språkinnstillinger

Her definerer du oppgavens språk. For mer informasjon, se siden Oversetting av oppgaver og oppgavesett.

3. Forhåndsvisning

Klikk mceclip0.png Forhåndsvis for forhåndsvisning av oppgaven. For mer informasjon, les artikkelen Forhåndsvis oppgaver og test riktige svar. 

4. Lagre og Lukk

I redigeringsmodus blir ikke endringer lagret automatisk. Derfor er det viktig å lagre underveis. Lagre-knappen vil lagre oppgaven, uten at man forlater redigeringsmodus. Lagre & Lukk-knappen lar deg forlate redigeringsmodus.

5. Oppgavetekst

Her skriver du den faktiske oppgaveformuleringen. Verktøylinjen over lar deg legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

6. Svarområde

Her oppgir kandidaten sitt svar. Svarområdet er plassert likt på tvers av oppgavetypene, men interaksjonene varierer. I dette eksempelet består svarområdet av fire alternativer, hvor én av disse er korrekt. Klikker man i svarområdet, vil panelet til høyre gi deg alternativer og innstillinger for dette. Hvilke muligheter man har her, avhenger av oppgavetype.

7. Generelle alternativer

Står markøren i oppgaveteksten, får du fire generelle valg i høyrepanelet:

  • Poeng: For manuelt rettede oppgaver bør man definere maksimum oppnåelige poeng. For automatisk rettede oppgaver, er det ulike alternativer for poenggivning. For mer informasjon se disse sidene: Poenggivning for oppgaver - Enkel og Poenggivning for oppgaver - Avansert
  • SensorveiledningLegg til veiledning for rettere som kan brukes av rettere under vurderingsprosessen. 
  • Hovedillustrasjon: Sett inn illustrerende medier i overskriften på oppgavene.
  • PDF-dokument: Legg til PDF-dokument som vil vises sammen med oppgaven for kandidaten. 
  • Etiketter: Legg til etiketter for å merke oppgavene dine, for eksempel med spesifikke emner.

For å lære mer om Generelle alternativer, besøk vår Help Center artikkel Generelle alternativer for oppgaver.

Ved å klikke på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) vil det vises andre valg i høyrepanelet som er spesifikke for den valgte oppgavetypen.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
8 av 19 syntes dette var nyttig