Bli kjent med teksteditoren i Langsvar-oppgaver - for kandidater

Introduksjon

Oppgavetypen Langsvar er en teksteditor som blir ofte brukt til oppgaver som kan kreve lengre tekstsvar, for eksempel ved drøftingsoppgaver. I Langsvar kan du sette inn punkter, tabeller, formler og tegninger. 

Langsvar har en verktøylinje med funksjonaliteter som:

 

Tekst_1_NO.PNG
Tips: Ved å føre musepekeren over de ulike ikonene på verktøylinjen, vil det vises en etikett med beskrivelse for hvert ikon. 

 

FullskjermvisningEssay_1_NO.PNG

Trykk på fullskjermvisning-knappen for å utvide teksteditoren slik at du har et større bilde å jobbe med. Teksteditoren vil da fylle mesteparten av skjermen din, og selve oppgaveteksten vil ikke lenger vises. For å se oppgaveteksten igjen, trykker du fullskjermvisning-knappen igjen for å komme tilbake til normal visning. 

Når du er i fullskjermvisning vil verktøylinjen alltid ligge på toppen av skjermen, uansett hvor lang tekst du skriver. 

Merk: Skriver du en lang tekst i vanlig visning, må du scrolle opp for å komme til verktøylinjen i teksteditoren. Det kan derfor være lurt å skrive lange tekster i fullskjermvisning. 

 Tekst_2_NO.PNG

 

Midlertidige sikkerhetskopier

Tekst_3_NO.PNG

Med midlertidige sikkerhetskopier, kan du gå tilbake til en tidligere versjon i langsvarsoppgaver. Sikkerhetskopiene opprettes så lenge du er inne og skriver i den samme oppgaven. En ny midlertidig sikkerhetskopi tas hvert 15. minutt, og lagres i nettleserens minne. Dette betyr:

  • At den fungerer både når du er online og offline.
  • Du kan navigere mellom oppgaver uten at sikkerhetskopiene nullstilles.
  • Sikkerhetskopiene, som er midlertidig lagret, er kun tilgjengelig mens man er inne i samme sesjon. Ved utlogging, tømmes listen over midlertidige sikkerhetskopier.

Midlertidige_NO.PNG

Dersom du gjenoppretter en tidligere versjon, vil din nåværende versjon lagres, slik at du kan eventuelt gå tilbake til den på et senere tidspunkt. 

 

Sett inn formel

Formel_1_NO.PNG

Ved å trykke på Formel-knappen, kan du sette inn formler og spesialtegn i langsvarsoppgaven. Legg merke til at det er to faner i formeleditoren:

  Basic   Avansert
Formel_2_NO.PNG Mmm_NO.PNG
Merk: Det er mulig å sette inn tegn fra Avansert-fanen inn i formlene under Basic-fanen.

Trykk "Ferdig" når du skal sette inn formelen i langsvaret ditt.

 

Tabell

Tabell_NO.PNG

Når du trykker på Tabell-knappen kommer vinduet "Egenskaper for tabell" opp: Tabell_2_NO.PNG

1) Her kan du velge antall rader og kolonner.

2) Sett overskrifter i tabellen. Overskrifter kan settes inn i første rad, første kolonne eller i begge.

3) Bestem tykkelsen på rammen i piksler. Hvis du setter verdien til 0, vil ikke rammestrekene synes.

Tips: Du kan bruke tabell uten rammestørrelse for å organisere teksten. Ønsker du innrykk i teksten din (der du i vanlig tekstbehandlingsprogrammer ville brukt tabulatortasten), kan det være lurt å legge en tabell i bakgrunnen uten rammestørrelse. Da kan du bruke kolonnene som innrykk. 

4) Skriv en tittel til tabellen. Tittelen vil vises over tabellen. 

5) Angi bredde på tabellen.  Ved å skrive et tall i tekstfeltet, angis bredden i piksler. Du kan også bruke enheter som %, in, cm, mm, em, ex, pt eller pc. 

Tips: Hvis du velger 100 %, vil den alltid fylle hele tekstboksen i bredden og være reponsiv. 

 

Tabellen kan endres etter at den er opprettet ved å høyreklikke på tabellen. Da får du en handlingsmeny, der du kan redigere hele tabellen, sette inn flere rader og kolonner, og redigere på cellenivå. Det kan være lurt å sette cellestørrelse under Celleegenskaper, slik at du har full kontroll på tabellen din. 

Tabell_3_NO.PNG

 

Stavekontroll

Stavekontroll_NO.PNG

Merk: Stavekontroll er kun tilgjengelig hvis den som opprettet prøven har aktivert dette.

I Langsvar er det to typer stavekontroller som er tilgjengelige:

1. Stavekontroll mens du skriver (SCAYT)

Denne stavekontrollen understreker feilstavede ord når du skriver, og gir mulighet til å korrigere direkte ved å høyreklikke på de merkede ordene.

SCAYT kan aktiveres ved å klikke på ikonet på verktøymenyen og velge "Aktiver SCAYT". Dersom stavekontrollen allerede er aktivert, vil du få alternativet "Slå av SCAYT" istedenfor.

SCAYT-språket kan stilles ved å velge "Språk" når du har klikket på ikonet for stavekontroll. 

 

2. Dialogboks for stavekontroll

Dette er en egen dialogboks som går gjennom hele teksten og gir alternativer for markerte ord. 

Dialogboksen brukes på denne måten:

1. Velg "Stavekontroll" når du har klikket på ikonet for stavekontroll i verktøymenyen.

2. Ord som må sjekkes vises med  understrek i stavekontrollvinduet. Forslag til endringer vises nederst. Ordet, som det vises forslag til endringer for, vises med rødt og understrek i teksten. 

Stavekontroll_2_NO.PNG

3. Velg en endring, og trykk "Endre til". Om du ikke ønsker å endre, trykk "Ignorer".

4. Når du er ferdig, trykker du "Fullfør kontroll".

Merk: Det går ikke an å legge til ord i ordboken. 

 

Tips: Syntes du at SCAYT er forstyrrende mens du skriver, kan du velge "Slå av SCAYT" og heller bruke Dialogboks for stavekontroll.

 

Ordteller

Teksteditoren lar deg holde oversikt over hvor mange ord du har skrevet. Ordtelling vises nederst i høyre hjørne.

 Ordteller_NO.PNG

Maksimum antall ord

I noen tilfeller kan du bli bedt om å ikke skrive mer en et visst antall ord. Begrensningen da vises som <antall ord skrevet> / <maksimum tillatte ord>.  Eksempel - Words: 102/200.

I eksemplet er grensen satt til 200 ord, og du har skrevet 102.

Når maksimumsgrensen er nådd blir indikatoren rød, og du får ikke lov til å skrive flere ord. Eksempel - Words: 200/200

 

Sett inn tegning

Tegning_NO.PNG

Merk: Den som har opprettet prøven kan ha deaktivert muligheten for tegning. 

Tegn frihåndstegninger i langsvarsoppgaver med å bruke mus. Har du touchscreen, kan du bruke stylus eller fingeren din. 

Tegning_2_NO.PNG

1) I tegneverktøyet kan du tegne med frihånd, lage ulike figurer, bruke viskelær og sette inn tekst. 

2) Velg tykkelse. Her kan du velge tykkelse på blyanten og/eller rammene til en figur.

3) Sett farger:

  • Stroke: Farge på rammen rundt figurer.
  • Fill: Fyllfarge på figurer.
  • Bg: Bakgrunnfarger på lerretet. 
Merk: Om du skal bruke farger eller tykkelse på rammene til en figur, må dette velges før du trykker og tegner figuren din. 

 

For å sette inn tegningen i tekstfeltet, trykker du "Lagre og lukk".

Du kan fortsette å tegne, eller redigere tegningen din, ved å klikke på tegningen og deretter på ikonet for tegning igjen. 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
81 av 84 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.