Bli kjent med teksteditoren i Langsvar-oppgaver - for kandidater

Introduksjon

Oppgavetypen Langsvar er en teksteditor som blir ofte brukt til oppgaver som kan kreve lengre tekstsvar, for eksempel ved drøftingsoppgaver. I Langsvar kan du sette inn punkter, tabeller, formler og tegninger. 

Langsvar har en verktøylinje med funksjonaliteter som:

 

Tekst_1_NO.PNG
Tips: Ved å føre musepekeren over de ulike ikonene på verktøylinjen, vil det vises en etikett med beskrivelse for hvert ikon. 

 

FullskjermvisningEssay_1_NO.PNG

Trykk på fullskjermvisning-knappen for å utvide teksteditoren slik at du har et større bilde å jobbe med. Teksteditoren vil da fylle mesteparten av skjermen din, og selve oppgaveteksten vil ikke lenger vises. For å se oppgaveteksten igjen, trykker du fullskjermvisning-knappen igjen for å komme tilbake til normal visning. 

Når du er i fullskjermvisning vil verktøylinjen alltid ligge på toppen av skjermen, uansett hvor lang tekst du skriver. 

Merk: Skriver du en lang tekst i vanlig visning, må du scrolle opp for å komme til verktøylinjen i teksteditoren. Det kan derfor være lurt å skrive lange tekster i fullskjermvisning. 

 Tekst_2_NO.PNG

 

Midlertidige sikkerhetskopier

Tekst_3_NO.PNG

Med midlertidige sikkerhetskopier, kan du gå tilbake til en tidligere versjon i langsvarsoppgaver. Sikkerhetskopiene opprettes så lenge du er inne og skriver i den samme oppgaven. En ny midlertidig sikkerhetskopi tas hvert 15. minutt, og lagres i nettleserens minne. Dette betyr:

 • At den fungerer både når du er online og offline.
 • Du kan navigere mellom oppgaver uten at sikkerhetskopiene nullstilles.
 • Sikkerhetskopiene, som er midlertidig lagret, er kun tilgjengelig mens man er inne i samme sesjon. Ved utlogging, tømmes listen over midlertidige sikkerhetskopier.

Midlertidige_NO.PNG

Dersom du gjenoppretter en tidligere versjon, vil din nåværende versjon lagres, slik at du kan eventuelt gå tilbake til den på et senere tidspunkt. 

 

Sett inn formel

Formel_1_NO.PNG

Ved å trykke på Formel-knappen, kan du sette inn formler og spesialtegn i langsvarsoppgaven. Legg merke til at det er to faner i formeleditoren:

  Basic   Avansert
Formel_2_NO.PNG Mmm_NO.PNG
Merk: Det er mulig å sette inn tegn fra Avansert-fanen inn i formlene under Basic-fanen.

Trykk "Ferdig" når du skal sette inn formelen i langsvaret ditt.

 

Tabell

Tabell_NO.PNG

Når du trykker på Tabell-knappen kommer vinduet "Egenskaper for tabell" opp: Tabell_2_NO.PNG

1) Her kan du velge antall rader og kolonner.

2) Sett overskrifter i tabellen. Overskrifter kan settes inn i første rad, første kolonne eller i begge.

3) Bestem tykkelsen på rammen i piksler. Hvis du setter verdien til 0, vil ikke rammestrekene synes.

Tips: Du kan bruke tabell uten rammestørrelse for å organisere teksten. Ønsker du innrykk i teksten din (der du i vanlig tekstbehandlingsprogrammer ville brukt tabulatortasten), kan det være lurt å legge en tabell i bakgrunnen uten rammestørrelse. Da kan du bruke kolonnene som innrykk. 

4) Skriv en tittel til tabellen. Tittelen vil vises over tabellen. 

5) Angi bredde på tabellen.  Ved å skrive et tall i tekstfeltet, angis bredden i piksler. Du kan også bruke enheter som %, in, cm, mm, em, ex, pt eller pc. 

Tips: Hvis du velger 100 %, vil den alltid fylle hele tekstboksen i bredden og være reponsiv. 

 

Tabellen kan endres etter at den er opprettet ved å høyreklikke på tabellen. Da får du en handlingsmeny, der du kan redigere hele tabellen, sette inn flere rader og kolonner, og redigere på cellenivå. Det kan være lurt å sette cellestørrelse under Celleegenskaper, slik at du har full kontroll på tabellen din. 

Tabell_3_NO.PNG

 

Stavekontroll

Merk: Stavekontroll er kun tilgjengelig hvis den som opprettet prøven har aktivert dette.

Stavekontrollen markerer feilstavede ord mens du skriver. Hold musepekeren over et ord for å se tilgjengelige forslag, eller åpne stavekontrolldialogen for å se alle forslag samlet.

Hold musepekeren over sirkelen (1) for å få opp alternativer.

 1. Trykk på Deaktiver (2) for å deaktivere stavekontrollen. Du kan når som helst skru den på igjen.
 2. Trykk på Innstillinger (3) for å endre språk og velge hva som skal ignoreres.
 3. Trykk på Åpne stavekontroll (4) for å se ordforslag og muligheter for å ignorere ord
2023-11-09_15h34_56.png

 

I dialogboksen for stavekontroll (4) kan du velge forslag ved å klikke på ordet du vil bruke. Etter å ha valgt ord vil neste forslag vises.

I tillegg kan du:

 1. Bla gjennom alle forslag i teksten
 2. Ignorere alle forslag
 3. Legge til ord i ordlisten 

Etter å ha valgt 2 eller 3 vil neste forslag vises.

NO-bruk.png

 

Ordteller

Teksteditoren lar deg holde oversikt over hvor mange ord du har skrevet. Ordtelling vises nederst i høyre hjørne.

 Ordteller_NO.PNG

Maksimum antall ord

I noen tilfeller kan du bli bedt om å ikke skrive mer en et visst antall ord. Begrensningen da vises som <antall ord skrevet> / <maksimum tillatte ord>.  Eksempel - Words: 102/200.

I eksemplet er grensen satt til 200 ord, og du har skrevet 102.

Når maksimumsgrensen er nådd blir indikatoren rød, og du får ikke lov til å skrive flere ord. Eksempel - Words: 200/200

 

Sett inn tegning

Tegning_NO.PNG

Merk: Den som har opprettet prøven kan ha deaktivert muligheten for tegning. 

Tegn frihåndstegninger i langsvarsoppgaver med å bruke mus. Har du touchscreen, kan du bruke stylus eller fingeren din. 

Tegning_2_NO.PNG

1) I tegneverktøyet kan du tegne med frihånd, lage ulike figurer, bruke viskelær og sette inn tekst. 

2) Velg tykkelse. Her kan du velge tykkelse på blyanten og/eller rammene til en figur.

3) Sett farger:

 • Stroke: Farge på rammen rundt figurer.
 • Fill: Fyllfarge på figurer.
 • Bg: Bakgrunnfarger på lerretet. 
Merk: Om du skal bruke farger eller tykkelse på rammene til en figur, må dette velges før du trykker og tegner figuren din. 

 

For å sette inn tegningen i tekstfeltet, trykker du "Lagre og lukk".

Du kan fortsette å tegne, eller redigere tegningen din, ved å klikke på tegningen og deretter på ikonet for tegning igjen. 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
81 av 84 syntes dette var nyttig