Flytte oppgaver og oppgavesett til Papirkurv

I Inspera Assessment har man mulighet til å velge å "slette" oppgaver og oppgavesett. Man kan for eksempel gjøre dette hvis man ønsker å rydde opp i oppgavesett-/oppgavebanken. Ved å slette en oppgave eller et oppgavesett, blir innholdet flyttet til Papirkurv

Informasjon: Oppgaver og oppgavesett som blir flyttet til papirkurv vil kun bli skjult, aldri slettet. Ingen kan slette elementer i papirkurven, kun gjenopprette.

 

Flytte oppgaver og oppgavesett til Papirkurv

Merk: Dersom innhold som blir brukt i en prøve legges i Papirkurven, vil ikke prøven påvirkes av dette.
  1.  Velg Oppgaver eller Oppgavesett ut ifra hva hvilket element du ønsker å slette/flytte.Slett_2_NO.png
  2. Finn oppgaven eller oppgavesettet som du ønsker å flytte til papirkurven. Trykk Mer, og deretter velg SlettSlett_1_NO.png
  3. Når du har trykket "Slett", vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å flytte elementet til papirkurven. 

 

Slette delt element

Dersom oppgaver eller oppgavesett er delt med andre brukere, vil du få denne meldingen:

Slett_3_NO.png

 

Finne og gjenopprette elementer i Papirkurven

Merk: Oppgaver og oppgaver har hver sin papirkurv.  Ønsker du å finne slettede oppgaver, går du inn på Oppgaver. For slettede oppgavesett, gå inn på Oppgavesett

Du finner den ønskede papirkurven nederst i venstre hjørne av skjermen. Klikk på papirkurven for å finne innholdet. Slett_4_NO.png

For å gjenopprette innhold gjør du følgende:

  1. Finn oppgaven eller oppgavesettet som du ønsker å gjenopprette.
  2. Velg Mer ved elementet du vil gjenopprette, trykk så Gjenopprett.

Slett_5_NO.png

Tips: Det finnes tilsvarende funksjon for prøver. Prøver blir lagt i Arkiv, ikke Papirkurv. Les mer om å arkivere av prøver

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 3 syntes dette var nyttig