Arbeidsflyt for InsperaScan 2.0

Denne artikkelen handler om å bruke InsperaScan 2.0 på PC for å skanne skisser (håndtegninger) som skal lastes opp i Inspera Assessment. 

Merk: Den første delen av denne guiden dekker selve skanneprosessen. Hvis du allerede har skannet håndtegningene i en mappe,  kan du bruke alternativet "Load images from a folder". Gå direkte til avsnittet Håndtere ubehandlede bilder for ytterligere instruksjoner.

 

 

 

Inspera Scan 2.0

In this video, our product manager Swati will explain and demo our new scanning solution, InsperaScan 2.0. Swati will also explain when the solution should be used, how to set up the service and how to use it.

Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

 

Anbefalt arbeidsflyt for InsperaScan 2.0

Vennligst sørg for at eksamensvaktene eller andre ansatte på stedet følger anbefalt arbeidsflyt:

Det er mulig å skanne en hel bunke håndtegninger. Disse vil automatisk bli lagt til riktig oppgave og kandidat i Inspera Assessment. Hvis ønskelig kan man skanne håndtegningene fra hver kandidat hver for seg, og merke på forsiden av omslagsarket når skanningen er fullført for kandidaten. 

 

Steg 1 - Velg Applikasjon

Det første trinnet er å velge hvilken applikasjon du vil jobbe med. Dette er en annen måte å si "hvilket ark eller skjema, ønsker du å jobbe med?".

Standard svarark "Inspera Assessment" er valgt som standard, så ingen handling er nødvendig på dette tidspunktet. Når det, derimot, er mer enn en applikasjon, kan du velge det ved å klikke på rullegardinmenyen med applikasjonslisten øverst til venstre på skjermen. Applikasjonen du har valgt, vises på den øverste linjen på skjermen. InsperaScan_2.0.JPG

InsperaScan vil huske hvilket program du har valgt, selv om du går ut av det.

Tips: Det kan være lurt å sjekke hver gang du åpner InsperaScan at du har valgt riktig program når det er installert mer enn ett program. 

 

Steg 2 - Lag en økt

1. Lag en ny økt ved å trykke "New Session".

2. Gi økten et navn.

InsperaScan_2.1.JPG

Applikasjonsnummer, navn, øktkatalog og informasjon om filnavn vises nå på den øverste linjen på skjermen, og dataoverskrifter over et tomt område vises.InsperaScan_2.2.JPG

 

Steg 3 - Skann håndtegningene

1. Velg skanneren som du vil bruke (hvis du har gjort dette før, gå til punkt 2).

Den første gangen du skanner, må du fortelle InsperaScan navnet på skanneren som du vil bruke (selv om du bare har én skanner). For å gjøre dette, må du trykke på menyen Scanner -> Search, og en liste over skannerdrivere installert på datamaskinen din vises.

Merk: InsperaScan bruker TWAIN-grensesnitt for å samhandle med skanneren. Skanneren må derfor være en TWAIN-skanner. Ikke velg en skanner som inkluderer ordet WIA.

2. Trykk "Scan"-knappen for å starte skanningen. 

Noen skannere vil vise et mellomliggende vindu eller "Brukergrensesnitt" som kan variere fra hver skannermodell. I dette tilfellet må du sørge for at følgende innstillinger er angitt:

  • Farge 24 biter
  • 200 dpi

Når håndtegninger mates gjennom skanneren, vil en ny linje eller datorekke vises på skjermen: InsperaScan_2.4.JPG

Hvis du har flere bunker å skanne, trykker du på "Resume"-knappen i skannerens fremskrittsvindu, til alle håndtegningene er skannet.

 

For å legge til flere håndtegninger til tidligere økter, kan du velge en tidligere opprettet økt fra rullegardinmenyen til venstre for "New"-knappen.InsperaScan_2.3.JPG

 

Vis bilder/håndtegninger

Hvis du vil se bildet/håndtegningen som tilsvarer hver rad, klikker du på Form Image -> View Form, og plasserer markøren i ønsket rad.InsperaScan_2.5.JPG

 

Slett en gitt rad

Du kan også slette en gitt rad ved å velge den, og trykke "Delete Selected". Du kan velge flere enn én rad ved å trykke på kontrolltasten og velge en annen rad, og deretter slette alle de valgte ved å klikke "Delete Selected" én gang.

Hvis du vil gjenopprette de slettede radene, kan du trykke "Undo" for å tilbakestille slettingen. 

For å lagre endringene, trykk "Save".

Merk: Når du har lagret endringene, blir både de slettede radene og de tilsvarende bildene permanent slettet, og de kan ikke gjenopprettes.

 

Steg 4 - Gjennomgå feil

Noen ganger kan det oppstå noen feil. For å se gjennom feilene som er oppdaget i håndtegningene som du nettopp har skannet, må du gå til hovedmenyen og velge Edit -> Review Errors.

I eksemplet nedenfor har oppgavekoden mer enn ett merke i kolonnene 4 og 5. I et tilfelle som dette, legges en stjerne (*) inn istedenfor et siffer.InsperaScan_2.6.JPG

For å løse dette, skriv inn det rette sifferet i hver av kolonnene som vises som en feil, og trykk på "OK" øverst i den midterste kolonnen for å gå videre til neste feil. Hvis man ikke gjør dette, vil programvaren si at det ikke er flere feil å gjennomgå. 

Hvis viktige data ikke har blitt fanget for en håndtegning, for eksempel kandidat-ID-nummeret, kan du dobbelklikke på cellen, der du forventer at dataene skal være,  på venstre side av skjermen for å få bildet av håndtegningen opp. Håndtegningen vil komme på høyre side av skjermen, og en kolonne i midten vil vises. I den midterste kolonnen kan du gjøre manuelle rettelser.

 

Steg 5 - Fullfør økten

1.  Eksporter bildene for hvert av de skannede håndtegningene til den definerte eksportmappen.  

  Du kan velge mappen der du vil at bildene skal eksporteres ved å velge File -> Paths.InsperaScan_2.7.JPG

2. Trykk knappen "Finish session". 

En mappe oppkalt etter øktnavnet vil bli opprettet i eksportmappen, og alle bildene blir lagret i den mappen ved bruk av oppgavekoden ("Skissenummer"), slik som navnet på bildet.  InsperaScan_2.8.JPG

Dersom det er en stjerne i oppgavekoden, vil de tilsvarende bildene få et pundtegn (#) på samme plass som det er en stjerne (*) i koden. 

Hvis du endrer navnet på oppgavekoden under Gjennomgå feil-prosessen, vil navnet på det tilsvarende bildet bli endret gjensidig. 

 

Håndtere ubehandlede bilder

Merk: Denne delen gjelder bare når du bruker alternativet "Load images from a folder". 

Når du behandler bilder fra en mappe, blir alle bildene som er riktig behandlet, flyttet til en mappe som heter "Processed".

Bilder som ikke oppfyller InsperaScans krav (ufullstendige, skjeve osv..), er ikke egnet for behandling. De vil da bli oppbevart i den originale mappen, og informasjonen deres blir ikke fanget. 

Etter at behandlingen er ferdig, vil en melding informere om antall bilder som er korrekt behandlet og antall bilder som ikke er behandlet.

 

Hvis det er noen bilder som ikke er behandlet, kan du trykke på knappen "Unprocessed", og et vindu som ligner på bildet nedenfor viser deg listen over ubehandlede bilder for den gjeldene mappen (vises til høyre i vinduet).InsperaScan_2.9.JPG

I dette vinduet kan du manuelt legge inn oppgavekodene for hvert bilde i den tilsvarende kolonnen (SkisseNummer). 

Når du trykker på "Finish session", vil bildene bli gitt nytt navn og deretter eksporter til den samme eksportmappen der resten av bildene som er eksportert ligger.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig