Denne funksjonen krever aktivering. Ta kontakt med servicedesk for å aktivere.

Tekst til tale er et hjelpemiddel som gjør at kandidatene kan få opplest innhold som lyd. Denne artikkelen beskriver hvordan hovedansvarlig kan aktivere tekst til tale for kandidater, og hvordan dette fungerer for kandidater.

Informasjon: Støttede språk finner du her.

 

Aktivering av Tekst til tale

På prøvens oppsett, gå til Gjennomføring  under Innstillinger og aktiver valget Tillat tekst-til-tale lesestøtte.

mceclip0.png

Merk: Dersom tekst til tale aktiveres, vil det bli tilgjengeliggjort for alle kandidatene på prøven. 

 

Brukeropplevelse for kandidat

 Hvis Tekst til tale er aktivert på prøven, vil kandidaten få opplyst om dette:

mceclip2.png

 

Kandidaten må selv slå på Tekst til tale

Tekst til tale er ikke påslått som standard for kandidaten. For å slå det på, må kandidaten åpne prøven, og deretter klikke på Valg-menyen. 

mceclip3.png

I Valg-menyen, velger kandidaten Tekst til tale. 

mceclip4.png

Kandidaten kan så velge om Tekst til tale skal slås av eller på:

mceclip5.png

 

Hvordan bruke Tekst til tale

På prøven markerer kandidaten teksten som han/hun ønsker opplest, og deretter trykker på Spill lyd-ikonet.

mceclip6.png

Merk: Tekst til tale er ikke tilgjengelig for tekst i et PDF-panel på en prøve. Når du bruker Tekst til tale på spørsmål med innebygd valg, vil alle alternativene leses høyt.

 

Opplest språk

Teksten vil bli lest opp i det språket som kandidaten har valgt i brukergrensesnittet:

mceclip7.png

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
6 av 6 syntes dette var nyttig