Terskelverdier for hovedansvarlig

Bruk av terskelverdier innebærer at sensorene setter poeng på hvert spørsmål, i motsetning til del-karakterer. Basert på det totale antall poeng oppnådd av en kandidat, terskelverdiene og karakterskalaen, blir en totalkarakter automatisk foreslått av Inspera Assessment. Sensoren kan lett overstyre den automatisk foreslåtte karakteren.

Når en prøve har minst én automatisk vurdert oppgave, vil systemet automatisk foreslå terskelverdier basert på valgte karakterskala, og høyest mulige poengsum i oppgavesettet.
Terskelverdiene er generert basert på følgende generelle verdier:

 • For å få A du må ha besvart minst 83% riktig
 • For å få B du må ha besvart minst 66% riktig
 • For å få C du må ha besvart minst 50% riktig
 • For å få D du må ha besvart minst 33% riktig
 • For å få E du må ha besvart minst 16% riktig
 • Hvis du har mindre enn 16% av besvarelsen riktig får du en F

Terskelverdier kan også bli brukt i manuelt vurderte prøver, for eksempel for å gjøre vurderingsprosessen enklere.

 

Viktige momenter å være klar over ved bruk av terskelverdier

 • Vuderingsinnstillingene er vanligvis satt av hovedansvarlig
 • Om terskelverdier skal bli brukt eller ei, avgjøres i planleggingsfasen
 • Terskelverdier kan fjernes eller endres av hovedansvarlig etter at prøven har startet, og før vurdering er bekreftet

 

Hva skjer hvis du oppdaterer oppgavesettet før prøven starter?

Det finnes to forskjellige måter dette kan settes opp på for deres konto. Enten dere velger den ene eller den andre, så vil det gjelde for alle prøver. Ta kontakt med Service Desk hvis dere ønsker å endre denne innstillingen.

1.    Behold egendefinert fordeling hvis maks poengsum ikke er endret (standard innstilling).

Så lenge maks poengsum ikke endres, så vil egendefinert fordeling heller ikke endres. Det betyr at forfatter kan endre f.eks. oppgavetekst uten at hovedansvarlig trenger å sette opp terskelverdier på nytt. Forfatter kan også endre poengsummer og antall oppgaver, det som bestemmer om terskelverdiene  tilbakestilles er kun om maks poengsum er den samme.

2.    Gjenopprett terskelverdier til standard fordeling (valgfri innstilling).

Dette vil gjenopprette terskelverdiene til den fordelingen Inspera Assessment setter automatisk. Dette gjelder for alle endringer i oppgavesett, selv om det f.eks. er korrigering av skrivefeil uten endring i poengberegning på oppgavene. 

 

Hvordan sette og endre terskelverdier for prøven

Første oppsett skjer i prøveverktøyet, under Vurderingsinnstillinger. Se del 5 i lag en Inspera Assessment-prøve.

Thresholds2-no.PNG

Fordelingen av terskelverdier genereres automatisk, men de kan fritt endres til en annen fordeling. Sensorene kan også endre fordelingen i vurderingsprosessen. 

Hvis prøven bare inneholder manuelt vurderte oppgaver må hovedansvarlig aktivt skru på terskelverdier i dette steget. 

Terskelverdier vil brukes dersom oppgavesettet inneholder minst én automatisk vurdert oppgave.

 

Endre terskelverdier etter at prøven har startet

Etter at prøven er ferdig, men før en sensor har satt en karakter, så finnes det to metoder å endre terskelverdier for hovedansvarlig.

1. Den første metoden er å endre terskelverdiene samme sted som de opprinnelig ble satt, i Vurderingsinnstillinger på prøven.

2. Åpne prøven i vurderingsverktøyet.

 • Det nye vuderingsverktøyet: Klikk på Valg i øvre høyre hjørne, og så Beregn karakterer under innstillinger. 

  2020-09-28_12h26_43.png


 • Klassisk vurderingsverktøy: Under Detaljer -> Vurderingsinnstillinger, finner du lenken "Rediger i kandidatliste". Denne vil åpne kandidatlisten og tillater redigering av Vuderingsinnstillingene.  
  Thresholds1-no.PNG
  Hvis du åpner kandidatlisten fra Detaljer -> Besvarelser til sensur, så åpnes denne i lesemodus, og i denne modusen kan du bare se terskelverdiene, men ikke endre dem.

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 4 syntes dette var nyttig