Hvordan legge til en egendefinert GeoGebra-fil som en ressurs i Inspera Assessment

Merk: Ved å legge til en egendefinert GeoGebra-fil som ressurs, kan kandidatene få tilgang til lokale filer på deres enhet gjennom "Meny" og "Sett inn bilde"-verktøyet. Dette kan være en sikkerhetsrisiko ved bruk av Safe Exam Browser (SEB).

 

Hva er GeoGebra og hvorfor bruke det

GeoGebra er et dynamisk matematikkprogramvare for alle utdanningsnivåer som samler geometri, algebra, regneark, grafer, statistikk og beregning i en pakke.

geogebra.org kan du velge mellom forskjellige applikasjoner som du kan legge til som ressurser i et oppgavesett:

  • Grafisk kalkulator
  • 3D-kalkulator
  • CAS kalkulator
  • Geometri
  • GeoGebra Classic
  • Sannsynlighet
  • Notater

Ved å bruke en egendefinert GeoGebra-fil som ressurs, kan du velge hvilke GeoGebra applikasjon som kandidatene skal bruke på prøven. Du kan også lage en GeoGebra-fil med forehåndsbestemte verdier, skisser og liknende.

Informasjon: Hvis du ikke ønsker at kandidatene skal ha muligheten til å ha tilgang til lokale filer på deres enhet eller bli omdirigert til andre lenker, bør du bruke denne GeoGebra-linken som ressurs. Denne GeoGebra-ressursen gir i tillegg kandidatene tilgang til alle verktøyene i GeoGebra. 

Merk: Når man legger til GeoGebra som en ressurs, kan ikke sensor se hva kandidatene har gjort i GeoGebra. Arbeidet kandidatene gjør i ressursen lagres ikke, og vil ikke bli levert sammen med besvarelsen.

 

Hvordan legge til en egendefinert GeoGebra-fil som ressurs

1. Opprette en fil

Opprett en GeoGebra-fil (ggb-fil) i GeoGebra Classic-applikasjonen på din enhet eller i en av applikasjonene på www.geogebra.org.

Tips: Når du lager ggb-filen kan du forhåndsbestemme hvilke oppsett eller verktøy kandidatene skal bruke.

For eksempel, hvis du ønsker at kandidatene kun skal bruke 3D-Grafikk-oppsettet, kan du opprette en ggb-fil med akkurat dette. Du kan også legge til tekst/informasjon til kandidatene i filen.

 

2. Lagre filen

Lagre ggb-filen på din brukerprofil hos geogebra.org (du må være logget inn).

Bildet under viser to måter å lage en fil på, på geogebra.org.

Skjermbilde1EN.JPG

 

3. Åpne i App og kopiere URL

 Gå til ressurser på brukerprofilen din på geogebra.org, og åpne ggb-filen ved å trykke på "Open in App".

Skjermbilde2EN.JPG

Kopier URL-en som tilhører ggb-filen.

Skjermbilde3EN.jpg

 

4. Legg til ressursen

Gå til det oppgavesettet som du skal bruke i Inspera Assessment. Trykk på "Vis ressurser" i nedre høyre hjørne.

Klikk deretter "Legg til ressurs" og velg "URL". Lim inn URL-en til ggb-filen.

Skjermbilde4NO.jpg

Du kan legge til flere ressurser i et oppgavesett.

 

Kandidatopplevelsen

Kandidatene vil finne GeoGebra-ressursen(e) nederst på prøven. 

Skjermbilde5NO.jpg

Bildet nedenfor viser hvordan en GeoGebra-ressurs kan se ut. Dette er et eksempel på Sannsynlighetsmodulen hvor Kji-kvadratfordeling er valgt på forhånd. 

mceclip1.png

Når kandidatene åpner en ressurs i SEB, vil denne komme opp som et vindu på høyre side i prøven. Kandidatene kan kun ha én ressurs oppe om gangen. Dersom en kandidat trykker på en ny ressurs, vil denne åpnes over ressursen som allerede er åpen. Kandidaten kan da trykke på minimer for å komme tilbake til den forrige ressursen.

Merk: Hvis en ressurs lukkes, vil det som har blitt gjort i ressursen forsvinne for kandidaten. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig