Klagevurdering - veiledning for hovedansvarlig

I denne artikkelen vil vi beskrive hvordan klagesensur kan settes opp av hovedansvarlig

Denne artikkelen beskriver prosessen slik den kan gjennomføres i Inspera Assessment direkte, uten en integrasjon med FS.

Den overordnede arbeidsflyten som støttes av Inspera er slik:

 • Prøven settes opp, kandidatene gjennomfører og leverer, og kommisjonsbasert ordinær vurdering starter. 
 • Ordinær vurdering ferdigstilles.
 • En eller flere kandidater klager på karakteren.
 • Hovedansvarlig oppretter klagekommisjon, oppnevner klagesensor, og flytter kandidaten over til klagekommisjonen.
 • Sensor foretar en ny vurdering av kandidatens besvarelse. 

Klagesensor har ikke tilgang til resultater fra ordinær vurdering. Dersom det er gitt en begrunnelse i ordinær vurdering vil heller ikke denne være synlig for klagesensor.

Opprinnelig sensor beholder tilgang til besvarelse, resultater, private kommentarer, begrunnelse og annoteringer. 

Innholdsfortegnelse

1. Opprett kommisjoner
       Kolonner i kommisjonslisten
       Legge sensor til i kommisjon
       Rediger gjeldende vurdering
       Sette tilpasset arbeidsflyt for kommisjoner
       Slett kommisjon

2. Monitor/kandidatliste
        Bruk av filter
        Individuell sensurfrist
        Flytte kandidat til klagekommisjon

 

Klagevurdering uten FS

Klagevurdering kan gjennomføres i helhet direkte i Inspera, og denne seksjonen vil beskrive hvordan dette kan gjøres. Det som er markert med * vil også være tilgjengelig for prøver med en aktiv kobling til FS.

 

1. Opprett kommisjoner

Dette kan du gjøre når som helst i prøvens livsløp. Det er ikke nødvendig å opprette klagekommisjon samtidig med ordinær kommisjon, disse kan legges til senere. 

Hvis du legger til kommisjoner før prøven er vurdert, vil kommisjonen automatisk være kommisjon for ordinær vurdering. Etter at prøven er vurdert er det kun mulig å legge til klagekommisjoner, og disse vil automatisk bli klagekommisjoner

Alt som skal gjøres med kommisjoner tar utgangspunkt i kommisjonswidgeten på prøven. Klikk på "Redigere" for å komme videre til å opprette/administrere kommisjoner. 

 appeals-committee-widget-no.png

Det må være minst én kommisjon for ordinær vurdering. Legg til kommisjoner ved knappen øverst til høyre (1), gi kommisjonen et navn (2), og klikk til slutt "Legg til" (3).

appeals-committee-add-no.png

 

Når du har lagt til alle kommisjonene vil det se slik ut. I dette bildet er en av kommisjonene merket, slik at valgene som er tilgjengelig for kommisjonen vises nederst. Merk at klagekommisjonen foreløpig er en ordinær vurderingkommisjon, men vil endres til en klagekommisjon i punkt 3.  

appeals-committee-list-no.png

 

Kolonner i kommisjonslisten (1)*

I bildet over er alle tilgjengelige kolonner aktivert.

 • Kommisjonsnr / navn: Det er ikke mulig å endre navn på kommisjoner når de først er opprettet, så innholdet i denne kolonnen er statisk.
 • Status kommisjon: Her vil kommisjonens status oppdateres. Når endelig vurdering er godkjent vil statusen oppdateres til "Fullført".
 • Sensorer: Antall sensorer i kommisjonen.
 • Kandidater: Antall kandidater i kommisjonen.
 • Gjeldende vurdering: Her vil det enten stå "Ordinær vurdering" eller "Klagesensur".
 • Generell arbeidsflyt: En oppsummering av arbeidsflyten som gjelder for kommisjonen. Denne er variabel, og vi kommer nærmere tilbake til dette i punkt 4. under.

Legge sensor til i kommisjon (2)

For å kunne legge til sensorer i kommisjonen må de allerede være lagt til som bidragsytere på prøven. Du kan lese hvordan du gjør det her: Prøveinnstillinger - Legge til bidragsytere til en prøve

Velg kommisjonen du vil legge til sensorer i, og klikk på "Rediger sensorer". Du får da opp muligheten til å velge mellom de sensorene som er bidragsytere på prøven. Velg de som skal sensurere i kommisjonen og klikk "Fullfør".

appeals-c-addgrader-no.png

Rediger gjeldende vurdering (3)

For å gjøre en ordinær kommisjon om til en klagekommisjon velger du "Rediger gjeldende vurdering". Du får da opp følgende bilde, som lar deg velge mellom ordinær vurdering og klagekommisjon. 

appeals-c-editround-no.png

Når en ordinær kommisjon omgjøres til en klagekommisjon (eller omvendt) vil dette også vises i kolonnen "gjeldende vurdering" i kommisjonslisten.

Sette tilpasset arbeidsflyt for kommisjoner (4)*

Hovedregelen er at alle kommisjoner arver innstillingene satt i prøven. For klagekommisjoner kan det være hensiktsmessig å sette en egen arbeidsflyt, f.eks. at sensor kan bekrefte karakter for kandidater individuelt. Dette åpner også for at flere klagekandidater kan flyttes over til samme klagekommisjon senere. 

Slett kommisjon (5)

Kommisjoner kan slettes så lenge de ikke er fullført. Hvis en kommisjon med kandidater og sensorer slettes, så må disse omfordeles i andre kommisjoner, eller i en ny kommisjon. 

 

2. Monitor/kandidatliste

I monitor finnes det en ny kolonne for "Gjeldende vurdering". Klikk på kolonnevelgere, og finn kolonnen i listen. Det er også mulig å søke for å finne kolonnen, som vist på bildet.

appeals-monitor-column-no.png

I denne kolonnen vil det stå følgende:

 • 1 - Ordinær vurdering for kandidater som ikke er flyttet over i klagekommisjon.
 • 2 - Klagesensur for kandidater som er flyttet til en klagekommisjon.
 • Feltet er tomt dersom kandidatene tilhører en prøve som ikke har kommisjoner.

Hvis kandidaten går gjennom flere klagerunder, så vil tallet foran også øke. En kandidat som er på sin tredje vurderingsrunde, dvs først ordinær vurdering, så klagevurdering, og deretter en ytterligere klagevurdering, vil ha 3 - Klagevurdering oppført i denne kolonnen. For hver klagerunde økes tallet med 1.

Bruk av filter *

Gjeldende vurdering identifiseres som et nummer (som beskrevet over), og filtreringen blir derfor litt annerledes enn den forventede tekstbaserte.

For å sette opp filter, klikk på "Filtre", "Flere filtre", og hak av for det som heter "Vurdering".

appeals-monitor-filter-no.png

Når det er haket av, gå til "Vurdering: Alle" for å sette opp filteret.

appeals-monitor-filter-2-no.png

Valgene her forutsetter at man vet at ordinær vurdering har verdien 1, og at klagevurdering har verdien 2 eller høyere.

 • Eksempler:
  Vurdering er lik 1 - dette gir treff på alle kandidater som er i ordinær vurdering
 • Vurdering er større enn 1 - dette gir treff på alle som er i klagevurdering, uavhengig av hvor mange klagevurderinger kandidaten har hatt
 • Vurdering er lik 2 - gir treff på alle kandidater som er i første klagevurdering

Det mest aktuelle her er verdiene 1 og 2 for ordinær vurdering og (første) klagevurdering, men hvis man f.eks. ønsker å se alle som er i andre klagevurdering så kan man sette filteret til vurdering større enn 2.

Individuell sensurfrist

Dersom det er ønskelig å sette en individuell sensurfrist for kandidaten, så kan det gjøres direkte i kandidatlisten. Velg kandidaten og klikk på "Sensurfrist" i handlingsmenyen. Denne datoen vil være synlig for sensor, og varslinger til sensor sendes på grunnlag av den. Denne forhindrer ikke sensor fra å fortsette med sensuren hvis fristen går ut før sensuren er ferdig, den fungerer kun som en påminnelse. 

Klikk på "Ikke satt" for å få opp en datovelger.

appeals-deadline-no.png

 

Flytte kandidat til klagekommisjon

Forutsetningen for at en kandidat skal kunne flyttes til en klagekommisjon er at prøven er ferdig vurdert. Vi går i dette punktet ut fra at alle sensorer er ferdige med vurderingen og at kandidatene har fått publisert resultatet sitt. 

Finn først den aktuelle kandidaten i kandidatlisten på prøven, merk den og velg "Redigere kommisjon" i handlingsmenyen:

appeals-move-cand-1-no.png

I boksen som så dukker opp vil du kunne flytte kandidaten til en ny kommisjon. På dette punktet er det bare mulig å flytte kandidaten til en klagekommisjon, de andre kommisjonene kan ikke velges. 

appeal-candidate-move-no.png

Det finnes en begrensning i tillegg til dette, og det er at klagesensor kan ikke ha vurdert den samme kandidaten i ordinær vurdering. Hvis klagesensor er samme person som i kommisjonen for ordinær vurdering, så kan ikke kandidaten flyttes. Du vil få en feilmelding om denne blokkeringen.

appeal-candidate-block-no.png

Det fungerer på samme måte dersom du først flytter kandidaten til en klagekommisjon og deretter forsøker å legge til en sensor som allerede har vurdert kandidaten. En tilsvarende feilmelding vil da vises øverst.

appeal-grader-block-no.png

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig