Opprette en demoprøve

Tilgjengelig for hovedansvarlig med utvidet tilgang

En demoprøve kan være et nyttig verktøy for å forberede kandidatene for prøver i Inspera Assessment. En demoprøve vil oppføre seg nøyaktig som en vanlig prøve, bortsett fra at kandidaten kan ikke levere inn, og at svarene blir ikke lagret. Vi anbefaler at du har en demoprøve med Safe Exam Browser (SEB) tilgjengelig for kandidatene, og at du oppmuntrer dem til å ta prøven før de er skal ta vanlige prøver. Dette er for å sikre at kandidatene har den riktige versjonen av SEB installert, og slik at de kan sørge for at deres system er kompatibelt med Inspera Assessment. 

Kravene til SEB-versjoner er det samme på demoprøver som på vanlige prøver. Når Inspera godkjenner nye versjoner av SEB, oppdateres denne automatisk også i demoprøver.

 

Opprette en demoprøve

For å lage en demoprøve starter du på samme sted som for alle andre prøver. Valg Ny prøve Demo.

mceclip0.png

 

Når demoprøven er opprettet, skal resten være kjent. Den første delen er den samme som i vanlige Inspera Assessment-prøver. 

Kandidater blir ikke lagt til demoprøver, så lenge kandidaten har tilgang til Inspera Assessment, vil demoprøven være tilgjengelig fra Demo-knappen på deres dashboard. 

mceclip1.png

 

Innstillinger i demoprøver

Demoprøvene har et begrenset utvalg av tilgjengelige innstillinger. Dette er fordi at de fleste innstillingene er ikke nødvendige for kandidatopplevelsen, og kandidatopplevelsen er hovedformålet med demoprøven. 

 

Sikkerhetsinnstillinger

Du kan konfigurere demoprøven til å bruke Safe Exam Browser, eller Inspera Lockdown for Chrombooks. Passordet og hendelsespassordet er satt på samme måte som i vanlige tester. Mer detaljer finnes i denne artikkelen. 

Tips: Siden kandidatene vil trenge både SEB-passordet og muligens hendelsespassordet, er det anbefalt praksis å inkludere disse i prøveinformasjonen over. Be kandidatene om å huske/skrive ned hendelsespassordet da det ikke vil være tilgjengelig når de har gått inn i prøven. 

 

Andre alternativer

mceclip2.png

 

Gjør prøven offentlig tilgjengelig:

Dette er kanskje ikke tilgjengelig, da det er en konfigurerbar innstilling. Offentlige demoprøver kan ikke brukes i kombinasjon med låst nettlesere, bare åpne prøver. 

Når en demoprøve er aktivert, vil en URL til prøven være synlig på forsiden. Denne URL'en kan nås av hvem som helst, det er ingen krav om innlogging. 

Merk: URL-en må distribueres manuelt til de som ønsker å ta en åpen demo-prøve, prøven vil ikke ligge i kandidatenes liste over demo-prøver. Formålet med denne innstillingen er at hvem som helst kan se hvordan en prøve i Inspera Assessment ser ut.

Aktiver stavekontroll:

Dette legger til stavekontrollfunksjonaliteten for kandidatene.

Tillat tekst-til-tale lesestøtte:

Tekst-til-tale krever aktivering, og er ikke tilgjengelig i offentlige demoprøver. 

Dette vil gjøre det mulig for kandidatene å få oppgaveteksten lest høyt. Denne innstillingen er også tilgjengelig i låste demoprøver. 

  • Kandidaten kan aktivere eller deaktivere tekst-til-tale gjennom alternativmenyen. 
  • Aktivering av tekst-til-tale gjelder alle kandidater, det kan ikke aktiveres for enkeltkandidater. 
  • Språket som blir brukt i tekst-til-tale er satt av det språket kandidaten har valgt i alternativmenyen. 
  • Tekst-til-tale er tilgjengelig i prøver med Safe Exam Browser og Inspera Lockdown app for Chromebook, så vel som i åpne nettlesere. 

 

Designinnstillinger og aktivering 

Dette er de samme stegene som for vanlige prøver.  Unntaket er at vurderingsinnstillingene blir hoppet over, siden det ikke er noe behov for dem. 

 

Kandidatopplevelsen

Kandidatene vil få en liste over tilgjengelige demoprøver når de logger inn. Demoprøvene finner du i fanen "Demoprøver".

mceclip4.png

 

 

 

Demoprøve

In this video Fransesca explains what a demo test can be used for, how to create it and how it looks like for the test taker.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
8 av 9 syntes dette var nyttig