Marker tekst i seksjonsdokument

Informasjon: Denne funksjonen krever aktivering. Kontakt Service Desk for å aktivere den.

Denne funksjonen er tilgjengelig for forfattere. Funksjonen lar forfatteren fremheve/markere tekst i et seksjonsdokument. Den markerte teksten er koblet til en av oppgavene i seksjonen, slik at når kandidaten fokuserer på en oppgave, vil den koblede teksten bli markert i dokumentet.

Når kandidaten går gjennom oppgavene, vil forskjellige deler av dokumentteksten bli markert. 

 

Hvordan markere tekst

Forutsetningen er at oppgavesettet har en seksjon med en layout som inkluderer seksjonsdokument. Se artikkelen om seksjoner i oppgavesett for flere detaljer. For eksemplene i denne artikkelen vil vi bruke standard med venstrejustert seksjonsdokument, som er den anbefalte innstillingen for fremhevingsfunksjonen. 

Merknad: Hvis oppgavesettet har mer enn én språkversjon, må markeringer legges til hver for seg.

1. Legg til et dokument som seksjonsdokument, og legg til den ønskede teksten.

2. Velg teksten som du vil markere og trykk på fremhevingsbørsten øverst til høyre på verktøylinjen.

Fremhev_1_NO.png

3. Velg oppgaven som skal vise den markerte teksten, og klikk Sett inn

Fremhev_2_NO.png

 

4. Alle tekstmarkeringene blir oppført i panelet på høyre side, hvor du også kan fjerne tekstmarkeringer, eller koble dem til en annen oppgave. Fremhev_3_NO.png

 

5. Kontroller i forhåndsvisning for å forsikre deg om at riktig tekst er koblet til riktig oppgave.

 

Kandidatopplevelse

Når kandidaten navigerer gjennom oppgavene, vil den markerte teksten endres i henhold til hva forfatteren bestemte. Den markerte teksten vil ha en blå understreking.

Fremhev_5_NO.png

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig