Rollebeskrivelse - Hovedansvarlig

Har tilgang til PrøverMonitor og Vurdering.

 

Prøver

 • Søk og filtrer
 • Lage, rediger og slett egne visninger
 • Lage prøver
 • Vis maler
 • Lage prøver fra maler (1)
 • Lage demoprøver
 • Redigere og vise alle prøveinnstillinger (2)
 • Redigere bidragsytere
  • Begrense eksamensvakt til et rom (krever aktivering)
 • Redigere kandidater
 • Sette opp en gruppeprøve
 • Legge til fra listen over tilgjengelige oppgavesett
  • Forfatter må dele oppgavesettet med hovedansvarlig, med mindre hovedansvarlig har rollen forfatter i tillegg. Om ikke, har hovedansvarlig kun lese-tilgang.
 • Oppdatere oppgavesett-versjonen i en prøve
 • Se og endre designinnstillingene på en prøve
 • Angi/endre prøveinnstillinger
  • Angi karakterskala
  • Legge til/erstatt/fjerne sensorveiledning
  • Legge til/erstatt/fjerne veiledning for eksamensvakt
  • Angi terskelverdier
 • Forhåndsvise prøven
 • Last ned og skrive ut prøven
 • Aktivere/deaktivere prøven
 • Eksportere resultater (hvis aktivert)
 • Se prøvens hendelseslogg
 • Arkivere og gjenopprette prøver
 • Aktivere og sende skriftlige begrunnelser (krever aktivering)

 

(1) Maler kan begrense hovedansvarliges tilgang til å redigere innstillinger på en prøve. Noen av, eller alle handlingene som er beskrevet, er kanskje ikke tilgjengelige hvis en mal brukes.  

(2) Noen variasjoner kan oppstå. Prøver som er laget fra tredjepartsintegrasjon eller via API, har kanskje ikke alle innstillingene tilgjengelige for hovedansvarlig. Se også forrige fotnote. 

 

Monitor

 • Se alle kandidatene på en prøve
 • Slå kolonner av/på
 • Søk og bruk filtre
 • Lag, rediger og slett visninger
 • Sett tilgjengelige handlinger* for kandidater

 

Vurdering

 • Se prøven i Vurdering
 • Se detaljene på prøven
 • Legg til/rediger kommisjoner
 • Send invitasjoner til sensorer 
 • Last ned besvarelser
 • Last ned poeng og karakterer som CSV
 • Rediger arbeidsflyt for sensorer
 • Last opp, fjern og erstatt sensorveiledning 
 • Se kandidater og besvarelser, inkludert filtre og navigering mellom kandidater/besvarelser
 • Se karakterer satt av sensorer
 • Se manuelle poeng satt av sensorer (kun for arbeidsflyten delt vurdering)
 • Se plagiatrapport (hvis aktivert)

 

 

*Tilgjengelige handlinger i Monitor for hovedansvarlig

 
1. Alltid tilgjengelige handlinger

 • Begrensninger for publisering
  • Merk at dette ikke har noen reell innvirkning på annet enn et datosett, som brukes av tredjepartsintegrasjoner for å avgjøre når en avhandling kan publiseres. 
   • Verdi er inkludert i API-output
   • Feltet kan brukes til andre formål, men har ingen tilknyttet funksjonalitet
 • Be om begrunnelse/ avbryt forespørsel 
  • Kun hvis administrerte begrunnelser er aktivert
 • Flagg/fjern flagging
 • Sensurfrist
 • Lokasjon 

 

2. Før prøven er aktivert (alle kandidater er inaktive) - Prøvestatus: Opprettet

 • Aktiver/deaktiver stavekontroll
 • Slett kandidat
  • Gjelder kun for Inspera Assessment-prøver
 • Legge til/trekk fra planlagt ekstratid
 • Individuell sluttid

 

3. Etter aktivering og under prøven - Prøvestatus: Aktiv

Kandidater med statusen Inaktiv:  

 • Send melding
 • Aktiver/deaktiver stavekontroll
 • Legg ved fil
  • Setter kandidatstatusen automatisk til Levert.
 • Slett kandidat
  • Gjelder kun for Inspera Assessment-prøver
 • Legge til/trekk fra Planlagt ekstratid
 • Legge til/trekk fra Incident ekstratid
 • Frita fra sikker nettleser
 • Sett møtt/ikke møtt
 • Sett ID bekreftet/ID avvist
 • Individuell sluttid
   

Kandidater med statusen Holder på:  

 • Send melding
 • Aktiver/deaktiver stavekontroll
 • Pause/fortsett
 • Legge til/trekk fra Incident ekstratid
 • Frita fra sikker nettleser
 • Sett møtt/ikke møtt
 • Sett ID bekreftet/ID avvist
 • Individuell sluttid
 • Last opp besvarelse
  • Setter kandidatstatusen automatisk til Levert.

Kandidater med statusen Levert

 • Send melding
 • Åpne/stenge for ny innlevering
 • Legg ved fil
 • Se besvarelse
 • Last ned og skriv ut
 • Sett møtt/ikke møtt
 • Sett ID bekreftet/ID avvist

 

4. Etter at prøven er avsluttet - Prøvestatus: Avsluttet

Kandidater med statusen Levert

 • Send melding
 • Åpne/stenge for ny innlevering
 • Legg ved fil
 • Se besvarelse
 • Last ned og skriv ut
 • Sett møtt/ikke møtt
 • Sett ID bekreftet/ID avvist

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig