Introduksjon til klagesensur i Inspera Assessment

Klagekommisjoner kan gjennomføre og godkjenne klagesensur i Inspera Assessment. Funksjonaliteten for klagesensur er inkludert i alle avtaler, men må aktiveres både hos FS og Inspera.

Kandidater som klager tilordnes løpende en klagekommisjon i FS, eller direkte i Inspera Assessment (for prøver uten en kobling til FS). Automatisk synkronisering med FS er aktiv gjennom hele vurderingsprosessen, dette sørger for at både klagekommisjoner og kandidater kommer automatisk over til Inspera Assessment. I disse veiledningene vil vi også vise hvordan kandidater tilordnes klagekommisjon i Inspera, men dette steget gjøres normalt sett i FS. Det finnes noen blokkeringer dere kan støte på, den mest aktuelle er at Inspera Assessment ikke tillater at en kandidat skal vurderes av samme sensor i både ordinær vurdering og i klagesensuren. Klagesensur støttes heller ikke for gruppeprøver.

 

Vi introduserer noen nye konsepter i klagesensur

Godkjenning av vurdering pr. kandidat og individuell sensurfrist
Siden klagesensur som regel gjøres løpende pr klage, er det nå mulig å gjennomføre vurdering og godkjenne endelig karakterer enkeltvis pr. kandidat i Inspera Assessment, forutsatt at ordinær vurdering er fullført på prøven. Individuell sensurfrist er en ny egenskap for kandidater i Inspera Assessment. Fristen er synlig i Monitor og i kandidatlisten i vurderingsverktøyet.

Gjeldende vurdering
Feltet Gjeldende vurdering er en ny egenskap for kommisjoner og kandidater. En kommisjon og / eller kandidat er til enhver tid knyttet til enten:

  1. Ordinær vurdering, eller
  2. Klagesensur

Merk at i nåværende versjon av integrasjonen med FS er det kun støtte for én klagerunde. 

 

Krav til aktivering av klage 

Hvis dere ønsker å aktivere klage for å kunne overføre informasjon direkte fra FS så vil vi be dere om å signere et dokument for API-tilgang. Det er nødvendig at Unit har tilgang til Insperas API-er for at integrasjonen skal settes opp, og dokumentet er et tillegg til allerede eksisterende databehandleravtale. 

Dersom dere ønsker å aktivere klage uten FS-integrasjon, så kan dette aktiveres uten ekstra signatur.

 

Hvordan fungerer integrasjonen med FS?

Automatisk synkronisering mot FS er utvidet til å fortsette i 98 dager etter prøvens sluttid (kan endres per institusjon). Hensikten med dette er at klagekommisjoner skal overføres automatisk fra FS. Dersom kommisjonen i FS er markert som klagekommisjon vil den også settes til klagekommisjon i Inspera (Forutsatt at digitalt sensursystem er satt til Inspera).

Kandidater i klagekommisjonene vil overføres til Inspera en stund etter at endringen er registrert i FS. Kandidatene overføres ikke på samme måte som kommisjonene, kandidatinformasjonen sendes helt automatisk til Inspera kort tid etter at klagen er registrert i FS.

I praksis betyr dette at klagekandidater ikke vil overføres ved vanlig synkronisering, det vil gå helt av seg selv. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig