Forhåndsdefinert tilbakemelding per oppgave og per alternativ

Tilbakemelding på oppgaver eller på alternativer kan defineres når en oppgave forfattes. Hvis hovedansvarlig velger å aktivere denne funksjoner i Etter innlevering-innstillingene, vil kandidatene kunne se tilbakemeldingene etter at prøven er avsluttet. Hvis umiddelbar tilgang etter levering er aktivert, vil dette også vise tilbakemeldingene umiddelbart.

Denne funksjonen:

  • Krever aktivering
  • Er tilgjengelig for forfatter og hovedansvarlig
  • Tilbakemelding per oppgave er tilgjengelig for alle oppgavetyper
  • Tilbakemelding per alternativ er tilgjengelig i oppgavetypene Flervalg (ett svar), Flervalg (flere svar), Nedtrekk og Sant/Usant
  • Kan legges til alle typer alternativer (Tekst, bilde, lyd etc.)

 

Merk: Forhåndsdefinert tilbakemelding kan ikke endres etter at prøven er aktivert. Hvis det er noen problemer med en oppgave, anbefaler vi å bruke annoteringsverktøyet for å gi tilbakemeldinger til kandidatene. Se Kommentere besvarelser (annoteringer) i originalt vurderingsverktøy og Annoteringer og kommentarer  i nytt vurderingsverktøy for mer informasjon. 

 

Instruksjoner

Instruksjoner for hovedansvarlig

I Prøver-modulen kan du finne innstillinger for tilbakemelding under Etter innlevering > Tilgang til besvarelse. Innstillingene blir tilgjengelige hvis oppgavesettet inneholder tilbakemelding på én eller flere oppgaver og / eller tilbakemelding på ett eller flere av alternativene.  

Hvis Vis tilbakemelding for alle alternativer er aktivert, vil kandidatene kunne se tilbakemeldingene for alle alternativene. La det være deaktivert hvis du kun ønsker å vise tilbakemeldingen til alternative kandidaten valgte.  

Merk at tilbakemeldingene vil bli vist til kandidater umiddelbart etter innlevering hvis Umiddelbar tilgang etter levering er aktivert.

 mceclip1.png

 

Instruksjoner for forfattere

Forhåndsdefinert tilbakemelding per alternativ

For å forhåndsdefinere tilbakemelding per alternativ, klikk på interaksjonselementet i en oppgave. Under Alternativer, klikk Tilbakemelding og skriv. Eksemplet nedenfor er fra oppgavetypen Flervalg (ett svar): 

Tilbakemelding_2_NO.png

 

Gå til Forhåndsvisning eye-open.png - Sjekk svar for å sikre at tilbakemeldingene presenteres slik som du ønsker.  

Eksempel - Forhåndsdefinerte tilbakemeldinger i oppgavetypen Flervalg (ett svar), hvor tekst er valgt som alternativ: 

Tilbakemelding_3_NO.png

 

Forhåndsdefinert tilbakemelding per oppgave

Forhåndsdefinert tilbakemelding per oppgave er lik som tilbakemeldinger per alternativ, men er enklere å bruke. Bare legg til tilbakemeldingen på oppgavenivå, og så er du ferdig. Dette kan også forhåndsvises på samme måte som tilbakemeldinger på alternativer. 

mceclip2.png

For å utvide tekstboksen, klikk og dra det markerte området nedre høyre hjørne av boksen. 

 

Kandidatopplevelsen

Arkiv > Se flere detaljer kan kandidatene se tilbakemelding på oppgavenivå og for alternativ(er) når prøven er avsluttet.  

 Tilbakemelding_5_NO.png

 

Eksempel - Forhåndsdefinerte tilbakemeldinger per oppgave (1) og per alternativ (2, når tekst er valgt som alternativtype, oppgavetype Flervalg (ett svar): 

mceclip3.png

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
9 av 10 syntes dette var nyttig