IMS QTI støtte

Inspera Assessment støtter spesifikasjonene i  IMS question & Test Interoperability (QTI) slik at oppgaver kan bli importert fra tredjepartsbanker. 

IMS QTI støtte

Manifestpakker med QTI 2.1- og 2.2-elementer støttes i Inspera Assessment. Som et eksempel på formatet støttes den første pakken i eksempelet på enkel pakking i seksjon 6. pakkede elementer, prøver og metadata

Det inneholder en flervalgsoppgave med malen match_correct i responseProcessing. Dette er for øyeblikket den eneste malen som støttes. Eventuelle andre maler må legges til i responseProcessing.

Ettersom QTI-standarden er en stor standard og kan implementeres på litt forskjellige måter i forskjellige systemer, så er det viktig å verifisere oppgavene som er importert til Inspera Assessment før du kjører noen prøver på dem.

Fyll ut din egen svarbehandling

Hvis man ikke bruker oppgavetyper med mal match_correct, må man legge til

<outcomeDeclaration identifier="FEEDBACK" cardinality="single" baseType="identifier"/>

og bruker responseProcessing fyll ut denne identifikatoren med

  • feedback_unanswered
  • feedback_wrong
  • feedback_partially_correct (where this is possible)
  • feedback_correct

for automatisk vurderte oppgavetyper (slik som flervalg og fyll inn tekst)

og

  • feedback_unanswered
  • feedback_answered

for manuelt vurderte oppgavetyper, som langsvar og filopplasting.

Hvis du fyller ut din egen svarbehandling, må du også oppdatere SCORE-utfallet.

Merking av elementene

Hvis du vil merke elementene dine ved import, kan dette gjøres ved å bruke taxonpath-feltet for hvert element i imsmanifest.xml-filen.

<resource identifier="question_1" type="imsqti_item_xmlv2p1" href="question_1.xml">
    <metadata>
        <imsmd:lom>
            <imsmd:general>
                <imsmd:title>
                    <imsmd:langstring>question_1</imsmd:langstring>
                </imsmd:title>
            </imsmd:general>
            <imsmd:classification>
                <imsmd:taxonpath>
                    <imsmd:taxon>
                        <imsmd:entry>
                            <imsmd:langstring>Kingdom</imsmd:langstring>
                        </imsmd:entry>
                    </imsmd:taxon>
                    <imsmd:taxon>
                        <imsmd:entry>
                            <imsmd:langstring>Unit 1</imsmd:langstring>
                        </imsmd:entry>
                    </imsmd:taxon>
                    <imsmd:taxon>
                        <imsmd:entry>
                            <imsmd:langstring>English</imsmd:langstring>
                        </imsmd:entry>
                    </imsmd:taxon>
                </imsmd:taxonpath>
            </imsmd:classification>
        </imsmd:lom>
        <imsqti:qtiMetadata>
            <imsqti:interactionType>choiceInteraction</imsqti:interactionType>
        </imsqti:qtiMetadata>
    </metadata>
    <file href="question_1.xml"/>
</resource>

 

 

Leter du etter dokumentasjon for hvordan du importerer eller eksporterer oppgaver?

QTI eksport

QTI import

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 2 syntes dette var nyttig