Navigere mellom Prøver og Vurdering

Tilgjengelig for Hovedansvarlig 

Det finnes to knapper som fungerer som fungerer som snarveier mellom prøver og vurdering. Ved å bruke disse knappene kan hovedansvarlig navigere mellom prøver og vurdering uten å forlate prøven.

Denne funksjonen krever aktivering. Kontakt Inspera Service Desk for å aktivere den.

  • Knappen for å åpne vurdering fra prøver: for aktiverte prøver og utover

navigate1.png

  • Knappen for å åpne prøver fra vurdering: tilgjengelig til enhver tid

navigate2.png

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig