Begrunnelse for karakter

Tilgjengelig for Sensor

Denne artikkelen handler om basisfunksjonaliteten for å begrunne kandidatens endelige karakter.

Sensorer kan sende begrunnelse for karakterer til kandidater ved å bruke Begrunnelse-verktøyet. Du kan skrive begrunnelser fra bunnen av og/eller legge til dine private notater som du har laget under vurderingsprosessen. Begrunnelsen vil ikke bli delt før du klikker på Send til kandidat. Muligheten til å sende begrunnelse blir tilgjengelig når prøven er ferdig vurdert.

Begrunnelsen kan redigeres av alle sensorene i en kommisjon, eller hvis kommisjoner ikke brukes, alle sensorer. Begrunnelsene er ikke private for deg. Når en sensor oppretter eller oppdaterer en begrunnelse, vil sensorens navn og tidspunktet for siste endring bli lagt til, synlig for alle sensorer. 

Husk dette før du sender begrunnelser til kandidater:

  • Du sender begrunnelsen på vegne av alle sensorene.
  • Begrunnelser kan bare sendes én gang.
  • Når begrunnelsen er delt, kan den ikke trekkes tilbake, bli redigert eller slettet.
Merknad: Prøven må ha status vurdert før begrunnelser kan sendes til kandidatene. Alle sensorer og kommisjoner må ha bekreftet felles vurdering. Dersom din institusjon har aktivert kommisjonsvis overføring av resultater til FS kan begrunnelser sendes så lenge kommisjonen er fullført, selv om prøven ikke er ferdig vurdert. 

 

Framgangsmåte

1. I Vurdering-verktøyet, åpne resultatene for å se kandidatlisten.

1.JPG

 

2. Velg en kandidat fra listen, slik at kandidatoversiktssiden kommer opp. Utvid Vurdering-verktøyet.

3.JPG

 

3. Skriv begrunnelsen fra starten av og/eller klikk Sett inn dine private notater for å legge til de private notatene som du har laget (se under).

 

4. Rediger om nødvendig, og klikk deretter Lagre som utkast.

 

Sett inn dine private notater

1. Ved å klikke på Sett inn dine private notater under redigeringsboksen, vil alle de private notatene som du har laget bli satt inn under Begrunnelse. 

 

2. Rediger om nødvendig, og klikk deretter Lagre som utkast.

4.JPG

 

Send begrunnelsen

Når prøven er vurdert, gå til Vurdering-verktøyet og åpne kandidatlisten ved å klikke på "Vis vurdering".

Merknad: Dersom din institusjon har aktivert kommisjonsvis overføring av resultater til FS kan begrunnelser sendes så lenge kommisjonen er fullført, selv om prøven ikke er ferdig vurdert. 

Begrunnelse_for_karakter_4.JPG

Finn kandidaten, og klikk på den grå knappen "Send til kandidaten". Du vil bli bedt om å bekrefte at du vil sende begrunnelsen. Tidspunktet for sendt begrunnelse og navnet til sensoren som sendte den, vil bli lagt til i begrunnelsen. 

Begrunnelse_for_karakter_5.JPG

 

Kandidatopplevelsen

Når kandidaten logger inn, vil begrunnelsen fra sensor finnes under Arkiv.

Begrunnelse_for_karakter_6.JPG

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
11 av 12 syntes dette var nyttig