Prøveinnstillinger - Arbeidsflyt for sensorer

Inspera Assessment tilbyr ulike arbeidsflyter for sensorer ved samarbeid. Arbeidsflytsinnstillingene er tilgjengelige når man oppretter en prøve, men de kan også bli endret senere. Denne artikkelen vil forklare de ulike arbeidsflytene som er tilgjengelige under arbeidsflyt for sensorer i prøveinnstillingene.

 

arbeidsflyt-oppsett-full-NO.png

Sette poeng og karakterer

Denne innstillingen gjelder både prøver som bruker kommisjonbasert vurdering, og prøver som ikke bruker kommisjoner i hele tatt. 

Advarsel: Å endre fra privat til delt vurdering (eller omvendt) etter at sensorene har begynt å jobbe, vil nullstille alle eksisterende poeng og karakterer.

Andre typer endring i arbeidsflyt vil ikke nullstille poeng/karakterer.

Privat vurdering og sammenligning av resultater

Sensorene jobber individuelt i første trinn av vurderingen. Poengene og karakterene som er satt er private for sensoren til sensoren bekrefter egne karakterer. Karakteren vil så bli delt med med-sensorer ved avsluttende vurdering.

Krev at sensorene samkjører poengene

marksalign-NO.png

Denne funksjonen krever aktivering.

Aktivering av dette vil kreve at sensorene er enige om poengene per oppgave i tillegg til sluttkarakteren. Finn guiden her. 

Delt vurdering

Sensorene begynner i arbeidsflyttrinnet felles vurdering (og sensorene på prøven vil begynne med statusen "godkjent egen sensur".

I denne arbeidsflyten er poengene og karakterene delt fra begynnelsen, og når en sensor setter en poengsum eller en karakter vil den erstatte den forrige verdien.

  • Under delt vurdering finner du også valg for fordeling av oppgaver. Dette valget lar deg fordele oppgaver i prøven til forskjellige sensorer, eller sette opp at sensorene selv kan fordele oppgaver seg imellom. Det gir en større fleksibilitet i hvordan sensorene deler den totale arbeidsmengden.
    Les mer om dette valget, og hvordan du bruker det.
    fordel-oppgaver.png

 

Deling av egen vurdering med kommisjon

Denne innstillingen gjelder prøver som bruker kommisjonsbasert vurdering. Hvis det ikke er noen kommisjoner, har ikke denne noen påvirkning på arbeidsflyten.  

Tillat at sensorer bekrefter egen vurdering pr. kommisjon

Hvis en sensor er medlem av mer enn én kommisjon, vil denne innstillingen tillate at sensoren bekrefter egne karakterer per individuelle kommisjon.

Sensor må bekrefte egen vurdering for alle kommisjoner samtidig

Hvis en sensor er medlem av mer enn én kommisjon, vil bekreftelse av egne karakterer bekrefte for alle kommisjoner, selv om sensoren ikke har satt poeng eller karakterer i alle kommisjoner. 

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i Marking 2.0, og hvis prøven er satt opp til å bruke Marking 2.0 så vil innstillingen være deaktivert.

arbeidsflyt-oppsett-NO.png

 

Godkjenning av felles vurdering

Denne innstillingen gjelder både prøver som bruker kommisjonbasert vurdering, og prøver som ikke bruker kommisjoner i hele tatt. Denne innstillingen har ingen praktisk effekt hvis det bare er en sensor tildelt vurdering.

Alle sensorer godkjenner

Alle sensorer må aktivt godkjenne sluttkarakterer før prøven kan endre status til vurdert.

Én sensor godkjenner

Når en av sensorene på prøven bekrefter, gjør den det på vegne av alle sensorene og prøven vil endre status til vurdert.

 

Generell arbeidsflyt

Denne innstillingen krever aktivering og er hovedsaklig brukt for kommisjonbasert vurdering av klager.

mceclip1.png

 

Endring av denne innstillingen vil gjelde for alle kommisjonene i prøven, men innstillingen er også tilgjengelig for enkeltkommisjoner hvis det kreves ulike arbeidsflyter for forskjellige kommisjoner. 

Bekreft alle kandidater på en gang er standardinnstillingen. Dette vil ikke endre oppførselen til innstillingene beskrevet tidligere i denne artikkelen.

Bekreft en og en kandidat individuelt vil endre arbeidsflyten for sensorene, og tillate at sensoren(e) godkjenner en kandidats karakter også før prøven er avsluttet. De vil ikke lenger ha muligheten til å bekrefte karakterer for en hel kommisjon, men heller få muligheten til å dele karakterer til hver kandidat individuelt. Karakteren til en kandidat må først deles med med-sensoren(e) før den avsluttende vurderingen kan fullføres.

Merk at dersom prøven er satt opp med automatisk innlevering vil kandidatene ikke bli tilgjengelige for sensor før de har fått status levert, enten ved utløp av individuell sluttid, eller ved utløp av prøvens sluttid. 

 

 

 

 

Test settings explained

This presentation was a part of Inspera Seminar 2020. It walks you through all test settings in Inspera. 

Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 6 syntes dette var nyttig