Administrerte begrunnelser for hovedansvarlig

Denne artikkelen dekker hvordan hovedansvarlig kan aktivere administrerte begrunnelser av karakterer, følge dem opp og sende begrunnelser til kandidater.

 

I Inspera Assessment finnes det et tekstfelt i Vurderingsverktøyet der sensor(er) kan skrive begrunnelse på karakter, og som kan sendes til kandidaten. Ved å aktivere administrasjon av begrunnelser, utvides "livssyklusen" til begrunnelsen. Dette gjør det mulig å holde oversikt over og følge opp begrunnelsesprosesser, samt se om kandidatene faktisk har åpnet/lest begrunnelsen før en eventuell klageprosess startes.

 

Aktivering av Administrerte begrunnelser

Merknad: Denne funksjonaliteten er bare synlig i Inspera Assessment hvis den er aktivert av institusjonen din. Hvis du ikke ser det, kan du sende inn en forespørsel til Service Desk.

Administrasjon av skriftlige begrunnelser aktiveres per prøve under Innstillinger > Begrunnelse for karakter nederst i prøveinnstillingene. 

mceclip0.pngHvis Administrasjon av skriftlige begrunnelser er valgt, får man følgende valg:

  • Alle karakterer skal begrunnes: Ved å velge dette oppdateres status for alle kandidater til Skal ha begrunnelse. Du vil bli bedt om å bekrefte valget. Innstillingen kan endres når som helst, men merk at ved deaktivering, må man da manuelt markere/tilbakestille hver og en kandidat til Skal ikke ha begrunnelse.
  • Tillat at sensorer sender begrunnelse direkte til kandidater: Formålet med dette valget er å gi hovedansvarlig muligheten til å kontrollere utsendelsen av begrunnelser. Innstillingen kan endres når som helst.
  • Angi frist for begrunnelser: Man kan angi en frist når sensor skal fullføre begrunnelsen. Fristen er felles for alle begrunnelser i prøven og vises på resultatsiden til kandidatene. Fristen er kun tekst og omfatter (foreløpig) ingen mekanismer som aktiveres av at fristen utløper. Sensorer varsles automatisk per e-post ved endring av frist.

 

 

Viktige merknader

  • Hvis du ikke aktiverer administrasjon av skriftlige begrunnelser, vil sensorene fortsatt kunne sende begrunnelser for karakterer direkte til kandidater. Denne funksjonaliteten brukes til å registrere at kandidaten har bedt om begrunnelse og overvåke fremdriften av begrunnelser til kandidatene. 

Funksjonalitet - status

Administrerte begrunnelser Ikke administrerte begrunnelser
Ikke bedt om begrunnelse  check.png  forbidden.png
Skal ha begrunnelse  check.png  forbidden.png
Utkast  check.png  check.png
Ferdig  check.png  forbidden.png
Sendt  check.png  check.png
Lest  check.png  forbidden.png
  • Det er ingen måte å tildele hvilken sensor som skal skrive begrunnelsen for en spesifikk kandidat.

 

Status på begrunnelser

Statustypene synliggjøres i Vurderingsverktøyet  for både hovedansvarlig og sensor og på resultatsiden for kandidatene, og danner grunnlag for hendelser i logg og automatiske varslinger. 

I Monitor finnes det to separate kolonner for begrunnelser. Den ene viser om det er bedt om begrunnelse eller ikke, og den andre viser status på begrunnelse. Bruk kolonnevelgeren for å vise begge kolonnene.

expl1-no.png

Merknad: Alle endringer av status loggføres, og man kan selv velge å abonnere på varslinger på e-post for slike endringer. Du kan lese mer om tilpassing av varslingsinnstillinger her.

 

Status: Ikke bedt om begrunnelse

Hovedansvarlig har ikke registrert ønske om begrunnelse på vegne av kandidaten. Sensor kan likevel, hvis ønskelig, skrive en begrunnelse ved å klikke Legg til

Ikke_begrunnelse.JPG

 

Status: Skal ha begrunnelse

Hovedansvarlig har registrert at kandidaten skal ha begrunnelse. Dette kan gjøres på to ulike måter:

  • Fra Innstillinger: Alle karakterer skal begrunnes

mceclip1.png
Når du velger denne metoden vil du bli bedt om å bekrefte valget.

  • Fra Monitor: Velg kandidat(er) og klikk "Skal ha begrunnelse". En varsling sendes da automatisk til sensor i Inspera Assessment.

Artikkelpr_ve.jpg

 

Når en kandidat skal ha begrunnelse vil det vises slik på resultatsiden for kandidaten:

Begrunnelse.JPG

Sensor kan skrive en begrunnelse ved å klikke "Legg til". Status for begrunnelsen oppdateres da til Utkast.

 

Status: Utkast

Utkast.JPG

Begrunnelsen er påbegynt av sensor, men ikke markert den som Ferdig. Du som hovedansvarlig kan ikke sende Utkast på vegne av sensor.

Sensor kan markere begrunnelsen som Ferdig, og deretter sende begrunnelsen direkte til kandidaten, hvis dette er tillatt av hovedansvarlig.

mceclip2.png

 

Status: Ferdig

I kommisjoner er det tilstrekkelig at kun én sensor markerer en begrunnelse som Ferdig.

Ferdig.JPG

En begrunnelse som er markert Ferdig av sensor kan sendes til kandidaten av Hovedansvarlig via Monitorverktøyet.

Send_begrunnelse.png

Som hovedansvarlig kan du markere alle/mange kandidater med status Ferdig samtidig, og sende begrunnelser til alle på én gang (Batch action). 

 

Status: Sendt

Sendt.jpg

En begrunnelse som er sendt blir umiddelbart tilgjengelig i kandidatens Arkiv

Arkiv.jpg

Kandidater varsles ikke om dette per e-post.

Merknad:  Prøven må ha status vurdert før begrunnelser kan sendes til kandidatene. Alle sensorer og kommisjoner må ha bekreftet felles vurdering.

 

Status: Lest

Status Lest betyr at kandidaten har logget inn og sett begrunnelsen. 

Lest.jpg

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 5 syntes dette var nyttig