Arbeidsflyt for InsperaScan 1.0 (Scantron)

Denne artikkelen handler om å bruke InsperaScan 1.0 på PC for å skanne skisser som skal lastes opp i Inspera Assessment. 

Merk: I Inspera Assessment kalles skisser for Håndtegninger. Håndtegninger vil derfor bli brukt i dokumentasjonen. 

 

Anbefalt arbeidsflyt for InsperaScan 1.0

Vennligst sørg for at eksamensvaktene eller andre ansatte på stedet følger anbefalt arbeidsflyt:

 Det er mulig å skanne en hel bunke håndtegninger. Disse vil automatisk bli lagt til riktig oppgave og kandidat i Inspera Assessment. Hvis ønskelig kan man skanne håndtegningene fra hver kandidat hver for seg, og merke på forsiden av omslagsarket når skanningen er fullført for kandidaten. 

 

Arbeidsflyt

 1. Klargjør skanneren
 2. Sjekk konfigurasjonene i InsperaScan
 3. Legg håndtegningene i skanneren
 4. Opprett ny mappe
 5. Begynn å skanne
 6. Se gjennom de skannede filene
 7. Gjenta steg 2 til 5 for neste kandidat til skanningen er fullført

 

1. Klargjør skanneren

 • Åpne InsperaScan på datamaskinen
 • Slå på skanneren (bryter på undersiden)

 

2. Sjekk konfigurasjonene i InsperaScan

 • Åpne InsperaScan -> Configuration

 

3. Legg håndtegningene i skanneren

 • Hvit side av håndtegningene opp
 • Toppen av håndtegningene først inn i skanneren
Merk: Inspera vil legge de ulike håndtegningene på riktig kandidat, prøve og oppgave. Det vil derfor være mulig å skanne inn håndtegninger fra ulike kandidater og prøver på samme tid. Hvis kandidatene har flere håndtegninger per oppgave vil det likevel være ønskelig at disse skannes inn i riktig rekkefølge.

 

4. Opprett ny mappe

 1. Trykk på "New Session" for å opprette en ny mappe for de skannede filene
 2. Navnet kan for eksempel være emnekoden eller dagens dato. 

InsperaScan_1.PNG

 

5. Begynn å skanne

 1. Trykk på knappen "Scan" i InsperaScan for å starte skanningen 
 2. Alle håndtegningene som er plassert i skanneren, vil bli skannet
 3. Legg til en ny bunke i skanneren, og trykk "Resume" for å fortsette skanneprosessen

InsperaScan_2.PNG

6. Se gjennom de skannede filene

Kandidaten kan ha fylt ut koden feil. Scantron har derfor et innebygd verktøy for å fange opp feil og korrigere filnavnet til den skissen. Scantron markerer en håndtegning hvis: 

 • kandidaten glemte å merke ett eller flere sifre på en håndtegning. 
 • kandidaten markerte to eller flere sifre i samme kolonne. 
 • noe av merkingen er ufullstendig/uleselig. 

Trykk på "Review"-knappen for å se en liste over alle håndtegningene. Håndtegninger med merknader fra Scantron vises som (*) i oppgavekoden. Ved å velge håndtegningen, er det mulig å se en forhåndsvisning av kandidatens håndtegning og manuelt fylle ut riktige sifre. 

 1. Trykk "Review" for å starte visningsprosessenInsperaScan_3.PNG
 2. Se gjennom skissenummerene. Eventuelle feil er merket med (*)InsperaScan_4.PNG
 3. Gjør nødvendige endringer for å rette opp i skissenummer. Fyll inn rett nummer i høyre kolonneInsperaScan_5.PNG
 4. Trykk "OK"

 

7. Fullfør skanningen

Skanningen er fullført når alle håndtegningene er skannet. Trykk på "Finish session", og deretter vil mappen som inneholder alle håndtegningene åpnes. 

InsperaScan_6.PNG

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig