Prøveinnstillinger - Legge til bidragsytere til en prøve

Når du lager en Inspera Assessment-prøve er det flere alternativer å velge mellom for å lage en prøve som passer dine spesifikke behov. Denne artikkelen vil beskrive hvordan du kan legge til bidragsytere til en prøve, rollene bidragsyterne har i kontekst av prøven, og hvordan hovedansvarlig kan administrere bidragsyterlisten. Hensikten med å legge til bidragsytere er å gi visse brukere tilgang til prøven, og gjøre dem i stand til å utføre oppgaver for den spesifikke prøven. Brukere som ikke er lagt til som bidragsytere vil ikke ha tilgang til prøven, eller kandidatlisten for prøven. Dette alternativet er er tilgjengelig for Hovedansvarlig, og i begrenset grad for Stedansvarlig.

Finn bidragsyterlisten øverst til høyre på prøveoppsettsiden. 

bidragsyter1.PNG

Legg til brukere som bidragsytere

Stedansvarlig har tilgang til å legge til andre stedansvarlige, og eksamensvakter.

Hovedansvarlig kan legge til alle typer bidragsytere. 

Når du legger til en bruker som en bidragsyter må denne brukeren allerede ha riktige rolle lagt til av en brukeradministrator. Som hovedansvarlig vil du bare kunne legge til brukere som allerede har de riktige rollene. Hvis du vil legge til en bruker som en sensor, og denne brukeren ikke har sensorrollen lagt til, vises ikke brukeren i søket.

Du kan velge om du vil sende en e-postvarsling når du legger til brukere ved å merke boksen ved siden av Legg til-knappen.

Enhver bidragsyter som blir lagt til prøven, vil få lesetilgang til oppgavesettet som brukes i prøven.

Forfattere vil få både lese- og skrivetilgang til oppgavesettet, og vil bli lagt til listen over med-forfattere i oppgavesettet. Å fjerne forfatteren fra bidragsyterlisten på prøven vil ikke fjerne tilgangen til oppgavesettet.

Merknad: Hovedansvarlige med utvidet tilgang, som også er brukeradministratorer, vil kunne søke etter brukere som ikke allerede har de riktige rollene. Å legge til en bruker uten riktig rolle vil ikke legge den rollen til brukeren. Rollen må legges til i brukeradministrasjon.

 

Administrere bidragsytere

Velg Administrer øverst i nedtrekksmenyen. Du vil da få en liste over alle bidragsyterne og rollene deres i sammenheng med prøven.

bidragsyter2.PNG

Hvis sensorene på en prøve er medlemmer av kommisjoner, vil kommisjonen være oppgitt her.

Statusen til hver bidragsyter vil være oppført. Statusen vil være bidragsyter for alle unntatt eieren og sensorene. Sensorene begynner med status bidragsyter, men statusen vil oppdateres ettersom de fullfører vurderingsstegene. De andre statusene for en sensor er Godkjent egne karakterer, og Fullført.

 

Fjerne brukere eller roller

Trykk på tannhjulet ved siden av bidragsyteren for å enten fjerne brukeren som en bidragsyter, eller for å fjerne roller. Hvis du opprettet prøven kan du ikke fjerne deg selv som en bidragsyter fordi du er eieren av prøven.

bidragsyter3.PNG

Informasjon: Hvis du fjerner en sensor fra bidragsyterlisten, mister sensoren tilgangen til prøven, kandidatbesvarelser, og alt arbeidet de har gjort på prøven. Dette inkluderer private notater, poengsummer, karakterer, kommentarer og forklaringer. Sensoren kan legges til på nytt (og tildeles den samme kommisjonen) for å igjen få tilgang til prøven og kandidatbesvarelsen.

Importere bidragsytere fra CSV

Du kan også legge til bidragsytere ved å bruke en CSV-fil. De nødvendige kolonnene er:

firstName, lastName, username, externalUsername, email, role, candidateFilter*

KandidatFilter er et valgfritt felt for Eksamensvakter og Stedansvarlige, og kan legges til i CSV hvis du bruker funksjonaliteten til å begrense eksamensvaktene til rommet.

Rollene må ha et spesifikt format i CSV: 

  • Hovedansvarlig: system_role_testplanner_rel
  • Stedansvarlig: system_role_testinvigilator_rel
  • Forfatter: system_role_testauthor_rel
  • Eksamensvakt: system_role_testmonitor_rel
  • Sensor: system_role_testevaluator_rel
  • Reporter: system_role_testreporter_rel

 

 

 

 

Test settings explained

This presentation was a part of Inspera Seminar 2020. It walks you through all test settings in Inspera. 

Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig