Lage prøvemaler

Tilgjengelig for Malansvarlig og Hovedansvarlig med utvidet tilgang

Formålet med maler er å effektivisere prøveopprettingsflyten. Ved å bruke maler, kan nye prøver opprettes med noen få klikk. Når de er opprettet, oppfører prøver fra maler seg som alle andre prøver i Inspera Assessment. En hver egenskap til en prøve kan inkluderes i en mal, slik at den defineres automatisk i nye prøver opprettet fra malen. 

 

Behandle maler

Bare hovedansvarlig med utvidet tilgang eller malansvarlig  kan opprette, redigere og dele maler. 

mceclip0.png

Maler opprettes basert på en eksisterende prøve. Åpne eller opprette en ny prøve i Prøver, og klikk deretter "Lagre som mal" øverst i høyre hjørne.   

 

Maler_2.JPG

Handlingen "Rediger mal" finnes i rullegardinmenyen i Opprett-knappen. 

I tillegg til de forskjellige prøvekonfigurasjonene, kan følgende egenskaper settes i en mal: 

 

Deling av maler

Dersom du som bruker med utvidet tilgang deler en mal, gjør du den synlig for alle vanlige hovedansvarlige på markedsplassen. Dersom du som malansvarlig deler en mal, gjør du den synlig for alle vanlige hovedansvarlige på samme organisasjonsenhet som skaperen av malen.  Disse hovedansvarlige har da lov til å lage nye prøver fra malen, men kan ikke redigere eller aktivere den. 

Maler_3.JPG

Standarden på malene er privat, bare synlige for deg og andre brukere med utvidet tilgang. 

Note: Malansvarlige som hører til mer enn én organisasjonsenhet på samme nivå kan ikke dele maler. 

 

Standard synkronisering

Maler kan kobles til eksterne systemer. Dette betyr at hovedansvarlige automatisk blir bedt om å velge en prøve i det eksterne systemet som det skal synkroniseres fra når du oppretter en ny prøve fra malen.  
mceclip1.png

Standard synkronisering kan endres når du redigerer malen. 

Felt som er forhåndsutfylt i malen (kandidater, starttid osv.), vil automatisk bli erstattet av informasjon som er synkronisert fra det eksterne systemet. 

 

Oppgaver og innstillinger

Oppgaver og innstillinger definerer hva som skjer når nye prøver opprettes fra en mal som inkluderer et oppgavesett. Her har vi brukt oppgavesettet "BECO431 Autumn": 

mALER_6.JPG

  • Inkluder. Sperr redigering: Bruker samme oppgavesett som er definert i malen. Alle prøveinnstillinger er låst for redigering av hovedansvarlig, med noen få unntak:
    • Hovedansvarlig kan endre prøvetittel, start- og sluttid, gjøre endringer i bidragsyterne og legge til kandidater. 
  • Inkluder. Tillat redigering av oppgaver og innstillinger: Bruker samme oppgavesett som er definert i malen. Hovedansvarlig kan redigere alle prøveinnstillinger og oppgaver.
  • Dupliser. Redigering tillatt: Lager automatisk en kopi av oppgavesettet som er definert i malen. Hovedansvarlig kan endre alle innstillinger.  
  • Ikke inkluder oppgavesett - Hovedansvarlig skaper / legger til et eget: Tar ikke med oppgavesettet i nye prøver som er opprettet av malen. Hovedansvarlig vil legge til / opprette oppgavesett. 

 

Passords oppførsel i maler

For sikkerhetsformål kan eiere av maler konfigurere hvordan passord i maler defineres i nye prøver opprettet fra malen:

Maler_7.JPG

Generer nytt (anbefalt). Bruk dette alternativet hvis du vil at nye, unike passord skal genereres automatisk når du oppretter en ny prøve fra malen. 

Inkluder fra mal. Bruk dette alternativet hvis du vil at nye prøver skal gjenbruke passordet som er definert i malen. 

 

Standard arbeidsflyt for nye prøver

I maler kan man også definere arbeidsflyten for oppsett av nye prøver. 

Maler_8.JPG

Standardmodus

Alle innstillingene er tilgjengelige for hovedansvarlig. 

Forfattermodus (krever at hovedansvarlig også har forfatterrollen på brukeren sin):

Dette gjør det mulig for hovedansvarlige å lage oppgaver i farten i andre steget av opprettingen av en prøve. Hovedansvarlig kan legge til nye oppgaver eller legge til en eksisterende oppgave og redigere innholdet. 

Maler_9.JPG

Hurtigmodus:

Dette vil skjule de fleste innstillingene på prøven, fordi de sannsynligvis allerede er en del av malen og hovedansvarlig ikke trenger å endre dem. Tilgjengelige innstillinger er navn på prøven, starttid, sluttid og varighet, så vel som oppgavesett og kandidatliste. 

 

Bidragsyter(e)

Om ønskelig kan bidragsytere (forfattere, eksamensvakter, hovedansvarlige, sensorer) også være en del av maler. Vær oppmerksom på: 

  • Den som har opprettet malen blir automatisk lagt til som hovedansvarlig til nye prøver. 
  • Sensorer i maler erstattes automatisk av eventuelle nye sensorer som er synkronisert fra eksterne systemer. 

mceclip2.png

 

 

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttig