Prøveinnstillinger - Etter innlevering

Når du setter opp en Inspera Assessment-prøve er det flere alternativer å velge mellom for å lage en prøve som passer dine spesifikke behov.

Dette artikkelen vil beskrive innstillingene for hva som skjer etter innlevering. Disse innstillingene bestemmer hva kandidatene dine har tilgang til etter prøven er avsluttet. Innstillingene kan endres når som helst, bortsett fra Aktiver resultatside, som bare kan settes før prøven aktiveres. 

Merknad: Når Tilgjengelig til under tilgang til besvarelse er satt til prøvas startdato, vil kandidatene få tilgang til prøva umiddelbart etter innlevering, men for denne funksjonen anbefaler vi heller å la det stå Alltid på dette feltet og hake av for Umiddelbar tilgang etter levering. Det er det siste alternativet som er laget for umiddelbar tilgang.

2020-10-01_13h20_49.png 

Tilgang til sensors kommentarer og riktige svar

Kommenteringsverktøyet tillater sensorer å legge ut annoteringer og generelle kommentarer (sidenotater) til kandidater og med-sensorer. Hvis "Delt" er aktivert vil kandidatene få tilgang til kommentarene sensor har delt med dem, men ikke før prøven som helhet har status Vurdert.

Hvis kommentarene er delt vil kandidaten bare få tilgang til den kommenterte oppgaven, med mindre noen av innstillingene under er aktivert. Dette betyr at det er mulig å vise kommentarene for én oppgave, og samtidig ikke gi kandidaten tilgang til hele besvarelsen.

Når kandidaten sjekker prøven i arkivet sitt, vil det være en lenke til den kommenterte oppgaven. 

Les mer om å kommentere besvarelser:

Klassisk vurderingsverktøy

Nytt vurderingsverktøy

 

Innstillinger for kommentarer

 • Tillat sensorer å skrive kommentarer til hverandre -
  Kun tilgjengelig når prøven eller kommisjonen har mer enn én sensor

  Sensorene kan, uavhengig av denne innstillingen, alltid kommentere til kandidatene. Hvis denne innstillingen aktiveres kan de også poste kommentarer til med-sensorer. Disse kommentarene er ikke synlige for kandidatene.

 

Tilgang til besvarelse

 • Gi kandidatene tilgang til besvarelse
  Når dette er aktivert kan kandidatene logge seg på Inspera etter at prøven er avsluttet (ordinær sluttid utløpt) for å se besvarelsen sin. Hvis ingen dato er satt er det ingen tidsbegrensning, og kandidatene vil alltid ha tilgang. Sett en dato for å begrense tilgangen - kandidatene vil da ha tilgang til slutten av den valgte dagen. Besvarelsene blir lagret i opp til to år.  Etter to år vil besvarelsene bli permanent fjernet fra systemet. 
 • Gi kun tilgang til besvarelser i sikker nettleser
  Brukes sammen med Umiddelbar tilgang etter innlevering. Kandidatene vil kunne se besvarelsen etter levering så lenge de ikke har avsluttet sikker nettleser. Hvis dette valget er aktivt vil ikke kandidatene kunne se besvarelsen ved neste innlogging i sikker nettleser, det er kun umiddelbar tilgang.
 • Vis riktige svar og resultatside
  De riktige svarene på automatiske rettede oppgaver vil være synlige i besvarelsen. På oppsummeringssiden for besvarelsen vil statusen (riktig/feil/ubesvarte) på hver av oppgavene og oppnådde poeng for automatiske rettede oppgaver være synlig.

Merknad: For manuelt rettede oppgaver, og for overstyring av poeng på automatisk rettede oppgaver, er kravet for å vise poengene per oppgave at arbeidsflyt for sensor er satt til "Delt vurdering". Hvis arbeidsflyt for sensor er "Privat vurdering og sammenligning av resultater" vil overstyrte poeng, og poeng for manuelt rettede oppgaver ikke være tilgjengelig. 

 • Umiddelbar tilgang etter innlevering 
  Kandidatene kan se eller laste ned besvarelsen rett etter innlevering, selv om prøvens ordinære sluttid ikke er passert.
 • Tillat at kandidater kvitterer ut sin egen besvarelse (krever aktivering)
  Å velge dette alternativet vil tillate kandidatene å slette sin egen besvarelse så snart sensuren er ferdig. Knappen for dette finnes i arkivfanen på kandidatens dashboard.

Tilbakemelding (krever aktivering):

Vis tilbakemelding pr. alternativ 
Vis tilbakemelding pr. oppgave

Dersom oppgaveforfatter har lagt inn forhåndsdefinert tilbakemelding per oppgave, eller per alternativ på oppgavetyper som støtter dette, så kan kandidatenes tilgang til tilbakemeldinger styres her. 

Les mer om forhåndsdefinert tilbakemelding.

 

Resultatside (ved innlevering)

Aktiver resultatside

Merk at denne innstillingen ikke kan endres etter at første kandidat har levert. Dette er fordi tilgangen til resultatsiden er øyeblikkelig etter innlevering, og er gyldig bare for denne økten. Når kandidaten logger seg ut av Inspera, må de andre innstillingene for tilgang til besvarelse aktiveres for å gi tilgang. 

Resultatet på automatisk vurderte oppgaver vises umiddelbart etter at kandidaten har levert. På oppsummeringssiden for besvarelsen vil kolonnene for status for svarene (riktig/feil/ubesvart) og oppnådde poeng for automatisk rettede oppgaver være tilgjengelig. 

Velg "Vis kun total poengsum" hvis du vil at kandidatene bare skal se totalpoengene de oppnådde, men ikke om svarene er riktige. Totalpoengene vil være synlig øverst i venstre hjørne på siden rett etter at besvarelsen er levert. Kolonnene for status og poeng per oppgave vil være tomme. Denne innstillingen er ikke kompatibel med manuelt rettede oppgaver. 

 

Felles vurdering

Vis karakter på studentenes dashboard (krever aktivering)

Når sensorer har bekreftet endelig karakter kan kandidaten logge seg inn for å se karakteren i arkivet deres. Kandidatene vil ikke bli varslet om karakteren automatisk.

 

 

 

 

Test settings explained

This presentation was a part of Inspera Seminar 2020. It walks you through all test settings in Inspera. 

Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 9 syntes dette var nyttig